Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Office Excel
nameNationaleServicedesk_åbnesager_2019060320190611.xls


Statusændring på sager bliver automatisk sendt til indberetter og eventuelt angivet teknisk kontakt. Hvis du har ønske om en statusopdatering på en konkret sag, venligst lav supporthenvendelse med angivelse af sagsnummer via webformular: Supporthenvendelse

...