Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Skærmbilledet

Hide sidebar

Forklaring

Info
iconfalse

Sektion 1

Dette viser status for de HÆNDELSER der er åbne i Driftsoperatørens IT Service Management System - efter den Incident Management process der er aftalt med NSI SDS og Operatøren.

Åbne Hændelser i Driftsoperatørens ITSM System tagges med hvilke Services og hvilke Systemer (Regioner, Kommuner etc) der er påvirket af Incidentet, og dette påvirker farverne i Sektion 1.

Farven vil afhænge af Prioritet (P1 Rød, P2 Orange, P3 og P4 Gul) som det enkelte incident vurderes at have, ud fra aftalerne NSI SDS har med Operatøren. 

Prioritet

Beskrivelse

Mål for påbegyndt fejlfinding

Mål for løsningstid
Critical (P1)

Servicen er ikke tilgængelig, eller funktionaliteten er reduceret i et sådan omfang, at basale funktioner ikke er tilgængelige for slutbrugerne.

1 time2 timer
Major (P2)

Væsentlige funktionerer utilgængelige, eller en større gruppe af slutbrugere har ikke mulighed for at anvende servicen.

2 timer3 timer
Medium (P3)En eller flere væsentlige funktionerer er utilgængelige. Et begrænset antal slutbrugere oplever manglende funktionalitet4 timer12 timer
Minor (P4)

Mindre fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder, og hvor det er muligt at anvise en midlertidig løsning til at omgå problemet

24 timer48 timer

Ekst (eksterne) services og Sundhedsdatanettet er drevet af 3rd part og der henvises iøvrigt til driftstatus sider/udmeldinger for disse.

Sektion 2

Sektion 2 viser en pendant til Sektion 1, blot på Fælles Test systemerne TEST1, TEST2, PRODTEST og UDDANNELSE (UDD).

Sektion 3

Henviser til fanebladet "Udmeldinger for PEM og FMK (FMK-Online)" - læs under Sektion 6.

Sektion 4

Sektion 4 viser aktuelle udmeldinger, dette kan være:

  • Aktive og afsluttede HÆNDELSER der er åbne i Driftsoperatørens IT Service Management System som automatisk slår igennem på trafiklysene i sektion 1, 2 og 3 mens de er aktive.
  • Aktive og afsluttede UDMELDINGER og ÆNDRINGER omkring NSP og forretningsservices. fx Servicevinduer og lignende. Disse har ingen effekt på trafiklysene i sektion 1,2 og 3.

Listen er sorteret ud fra Prioritet, Opdateret, Oprettet

Sektion 5

Sektion 5 viser tidligere udmeldinger, dvs. Hændelser, Udmeldinger og ændringer fra Sektion 4, hvor 

  • Hændelsen er resolved og/eller lukket eller
  • Udmeldingens eller ændringens  "Slut Dato" er passeret.

Sektion 6

 Sektion 6 viser RSS Feeds der omhandler Udmeldinger for PEM og FMK (FMK-Online)

Knap 7

Hvis du har brug for Support, fører tryk på denne knap til yderligere information omkring support og fejlmeldingsforms.

Knap 8

Viser denne forklaringsside.

Knap 9

Denne knap fører til alt dokumentation om NSP

Knap 10

Denne knap viser den aktuelle anvendelse af FMK via NSP.