Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Basispakker*

Region/
EPJ

Kommune/Bosteder/KMD
EOJ-
Indirekte

Kommune/EOJ Direkte

Lægepraksis/
LPS

Apoteker/
APO

NSP basis service


STS

X

X

X

X

X

Central GW


X

****

XForretningsservice


Advisering, aftagerside (NAS2)

X

X

X

X


Behandlingsrelation (BRS)

X

Bemyndigelse - adgang (BEM)

X

X

 X

X

X

Bivirkningsindberetning (BivWS)

XX


CAVE (LAR)******

XX


Det Danske Vaccinationsregister - adgang (DDV)

X

X

 X

X

X

Dokumentdeling (DDS) (inkluderer adgang til Behandlingsrelationsservicen, MinLog, MinSpærring samt reigstrene Behandlingstestament, Organdonor og Stamkort via Fælles Stamkort Service (FSK))

X
XX

Dødsårsagsindberetning (SEI)


Fælles medicinkort - adgang (FMK)

X

X

X

X

X

Fødselsindberetning (FIBS)

X

Min log registrering

X


X

X

X

Min log udtræk


Min spærring
X

SOR opdatering (SORUS)*****


Datasamlinger -opslagsservices


Autorisation enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag u. adressebeskyttelse

X
X

CPR enkeltopslag u. personnummerbeskyttelse

XDet Gode CPR opslag

X


X

X


SOR opslag (SORLS)*****


Datasamlinger fra kopiregisterservices


Autorisation

X


X

X

X

Begrænset Ordinationsret

X

CPR udvidet (til offentlige myndigheder)

X
X

Doseringsforslag og -enheder

X


X

X


Magistrelle Lægemidler

X
XXX

Medicinpriser (taksten)

X


X

X***

X***

Sikrede (sygesikring)

X

X

X

X

Tilskudsblanket
X


Vaccinationer

X

X

Stærke vitaminer

X


X

X


SOR

X
XXX

Yder

X

X

X


...