Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Derefter scannes den viste QR kode der fremkommer ved indlogning på NSPOP.dk ind i sin Authenticator App 


Derefter scannes den viste QR kode der fremkommer ved indlogning på NSPOP.dk ind i sin Authenticator App Efter at have scannet QR koden, bør du have OTP koden i din Authenticator under navnet "SDS National Infrastruktur login"; her er vist hhv. Google Authenticator og Microsoft Authenticator:

 Image RemovedMan angiver nu den 6 cifrede kode (One-Time code), og vælger evt at indskrive et enheds navn (Device Name) for at sikre at tingene virker sammen.

...