Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Første gang man logger på en NSPOP service, omdirigeres man til en ny login side - her indtaster man sit eget username og password - helt som man plejer:

Derefter vises en side hvor man skal scanne den viste QR kode ind i sin Authenticator App :(Bemærk du skal ikke scanne nedenfor illustrerede QR kode på denne side, men den der fremkommer ved indlogningen)

Efter at have scannet QR koden, bør du have OTP koden i din Authenticator under navnet "SDS National Infrastruktur login"; her er vist hhv. Google Authenticator og Microsoft Authenticator:

...