Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

To-faktor Login

På grund af overholdelse af minimumskrav for statslige myndigheder vedr. fler-faktor autentificering, har SDS besluttet at skærpe sikkerheden for login til NSPOP, Jira og Bitbucket med to-faktor login med OTP (One Time Password).

Første gang du logger ind

Første gang man logger på en NSPOP service, omdirigeres man til en ny login side - her indtaster man username og password - helt som man plejer:

Derefter vises en side hvor man skal scanne den viste QR kode ind i sin Authenticator App:

Efter at have scannet QR koden, bør du have OTP koden i din Authenticator under navnet "SDS National Infrastruktur login"; her er vist hhv. Google Authenticator og Microsoft Authenticator:

 

Man angiver nu den 6 cifrede kode (One-Time code), og vælger evt at indskrive et enheds navn (Device Name) for at sikre at tingene virker sammen.

Efter at have logged ind, er der nu opsat OTP og når du er logget ind én gang, er du logged ind til alle services der understøtter dette.

Mistet authenticator

Har du mistet din Authenticator, f.eks ved skift af telefon eller lignende, skal du kontakte NSP Support via https://www.nspop.dk/category/sup "Opret Support henvendelse" og bede om at din bruger OTP Nulstilles.

Glemt password

Har du glemt dit password, skal det nulstilles via https://changepw.nspop.dk/reset.php

Ændring af password

Ønsker du at ændre dit password, skal det gøres via https://changepw.nspop.dk/index.php - herefter modtager du en mail. Modtager du ikke denne, så kig i din spam/Junk mail folder, før du kontakter os via https://www.nspop.dk/category/sup