Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

I forbindelse med netværksopgradering hos Netic kan der forekomme udfald på services i perioden: 07-05-2013 kl 05-07 CEST

Dette gælder TEST1, TEST2, PRODTEST, UDD, FMK og CNSP og Sundhedsdatanettet

Tip

Dette er gennemført og lukket.