Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontakt til National Servicedesk for NSP og FMK

Regionernes og systemleverandørens 1. line Service Desk/supportfunktion kan kontakte den Nationale Servicedesk.

...

Supporthenvendelser til NSP og FMK - 2. line support 

Slutbrugere, praktiserende læger m.v. tager kontakt til den 1. line it-supportfunktion der er findes hos den enkelte region eller hos den enkelte Lægepraksissystemleverandør.

Den regionale it-supportfunktion og 1. line support hos Lægepraksissystemleverandør kan kontakte den Nationale Servicedesk telefonisk eller skriftligt via en webformular:

...

, kommune, Lægepraksissystemleverandør m.v.

It-supportfunktionen - dvs. 1. line Service Desk/supportfunktion i regioner, kommuner, systemleverandører m.v. - kan kontakte SDS´s nationale servicedesk for NSP og FMK 2. line support.

Kontakt til SDS's Nationale Servicedesk foretages via nedenstående webformular. Ved hastesager anvendes nedenstående telefonnummer.

Excerpt

Hastehenvendelser skal ske via telefon.

Opfølgning på supporthenvendelser kan ske telefonisk til supporten på 72 22 86 01.

Supporthenvendelser

Man kan følge sin servicedesk-sag her: Åbne sager - status

Overblik over supportflow

Figuren nedenfor giver et overblik over flowet fra bruger til National Service for NSP og FMK samt beskriver de betingelser, der er gældende for henvendelser.

 

Image Modified

 

Se også Support Flow