Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

E: 1024291000016004   -  AKUT COVID Klinik Akutafdeling

F: 569361000016008    -  Ydernummer 403202

Enheden F er taget med for at kunne teste mapningen af ydrenumre til sorid i Minspærring verification.

Hierarkiet falder lidt sammen når det ses med SKAK id'er

...

Scenarier til MinSpærring Verifikation

Scenarie: Filtrer dataelementer, spærring med markering

Givet borger har spærring på SOR enhed B

og SOR-suborganisations markering er sat på spærringen

Når Filtrering af dataelementer er kørt

så indholder listen dataelementer fra SOR enhed E

Scenarie: Filtrer dataelementer, spærring uden markering

Givet borger har spærring på SOR enhed B

og SOR-suborganisations markering ikke er sat på spærringen

Når Filtrering af dataelementer er kørt

så indholder listen ingen dataelementer fra SOR enhed  C, D og E

Scenarie: Filtrer dataelementer, spærring med markering mapning SHAK id

Givet borger har spærring på SOR enhed B

og SOR-suborganisations markering er sat på spærringen

og dataelementer angives med SHAK id'er

Når Filtrering af dataelementer er kørt

så indholder listen dataelementer fra SOR enhed E

Scenarie: Filtrer dataelementer, spærring uden markering mapning SHAK id

Givet borger har spærring på SOR enhed B

og SOR-suborganisations markering ikke er sat på spærringen

og dataelementer angives med SHAK id'er

Når Filtrering af dataelementer er kørt

så indholder listen ingen dataelementer fra SOR enhed  C, D og E

Scenarie: Filtrer dataelementer, spærring med markering mapning Ydernummer

Givet borger har spærring på SOR enhed B

og SOR-suborganisations markering er sat på spærringen

og dataelementer angives med ydernummer

Når Filtrering af dataelementer er kørt

så indholder listen dataelementer fra SOR enhed F