Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kort introduktion til service

Formålet med denne dokumentationssuite er at beskrive CRK (central router konfiguration)
implementationen. Det forudsættes at læseren har forudgående kendskab til
DCC'ens rolle.


CRK'en har til formål at stille konfiguration til rådighed for DCC'en på en form
der let kan modificeres og gøres tilgængelig for DCC i alle NSP-miljøer --
centrale såvel som decentrale.


Versioner

Release 1.0.8

Release 1.0.8 indeholder:

Release 1.0.7

Release 1.0.7 indeholder: