Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kort introduktion til service
Sikkerhedsservices på NSP omfatter STS (Security Token Service) og Billetomveksling mellem SOSI-tickets og MitID.

Adgang til NSP-komponenters services er begrænset med autentificering. Denne autentificering er baseret på OCES-certifikater, hvormed anvendere er i stand til at identificere sig. Der findes en fælles komponent, som kan udstede adgangsgivende billetter på baggrund af OCES-certifikater.

På den nationale service platform (NSP) anvendes id-kort som single sign-on mekanisme til at autentificere anvendere op mod platformens services.


HTML
<iframe src="https://archi.nspop.dk/NSP/570928ca/views/a0fbcf8d-f00b-4e97-8a2b-02f5779a597e.html" name="test" height="690" width="800">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>   

* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Komponent og versioner

Sikkerheds services kan tilgås både via dNSP og via cNSP.

Indgangen til de forskellige services er på https://<host>:<port>/sts/services/<serviceName>. Der findes ingen offentliggjort wsdl for komponenten.

Det vil sige at URL'en for TEST2

til signering af id-kort vil være http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/NewSecurityTokenService og tilsvarende for andre URL´er.  

Release Notes:

Release 2.8.43

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6921

Release 2.8.42

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6775

Release 2.8.41

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.40

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.39

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.39

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.38

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6871

Release 2.8.37

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.36

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.35

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.34

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Release 2.8.33

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6332

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6738

Release 2.8.32

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6785

Release 2.8.31

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6785

Release 2.8.30

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6660
(Code coverage)

Release 2.8.29

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6660
(Integrationstest)

Release 2.8.28

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6660
(QA rettelser)

Release 2.8.27

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6660

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5507

Release 2.8.26

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6483

Release 2.8.25

QA rettelser til:

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6146

Release 2.8.24

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6406

Release 2.8.23

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6146

Release 2.8.22

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6336

Release 2.8.21

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6261

Release 2.8.20

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6026

Rettelse til Uuid2CprProxyClient, så flere uuid2cpr services gerne må svare det samme (løser udfordringer med integrationstests).

Opgradering til STS-2.8.20

Release 2.8.19

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5953

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-6025

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5996


Release 2.8.18

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5847


Release 2.8.17

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5847


Release 2.8.16

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5733


Release 2.8.15

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5758


Release 2.8.14

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5703

Udskiftning af test certifikater, tilretning af test data mm. for at få integrationstests til at køre mod alle test miljøer.

Release 2.8.13

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5622

Release 2.8.12

Releasen indeholder rettelser identificeret ifm. Q/A af release 2.8.11

Bemærk: Der er tilføjet en ny konfigurationsfil, se beskrivelsen under Opgradering til STS-2.8.12.

Release 2.8.11

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5511
- NB: Der er kun tilføjet en integrationstest til STS'en!

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5513

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5615

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5555

Release 2.8.10

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5255
- q/a rettelser.

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5548

Bemærk: Ved udrulning til test1/test2 skal scriptet /compose/database/32-uuid2cpr-trusted-idp-configuration.sql køres på databasen.

Release 2.8.9

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5255

Bemærk: Ved udrulning til test1/test2 skal scriptet /compose/database/32-uuid2cpr-testdata.sql køres på databasen.

Release 2.8.8

Bruger Seal.Java 2.6.6 (

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5424
)

Release 2.8.7

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5341

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5317

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5300

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5403

Der er tilføjet 3 nye sql scripts der skal køres på test miljøerne: 29-sts-testdata.sql, 30-sts-bst2sosi-testdata.sql, 31-sts-testuserdata.sql

Herudover skal den midlertidige tabel på test miljøerne, med nationale roller for uuid'er, opdateres så den svarer til 27-sdm-testdata-oces3.sql

Release 2.8.6

Leverancen er tagget som sts-2.8.6.

Indeholder følgende:

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5218

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5231

Release 2.8.5

Leverancen er tagget som sts-2.8.5.

Indeholder flere tilretninger og tilføjelser af unit- og integrationstests + mindre fejlrettelser samt opdateret seal til version 2.6.3.

Jira
serverNSI JIRA
columnIdsissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5228

Release 2.8.4

Leverancen er tagget som sts-2.8.4

Indeholder flere tilretninger og tilføjelser af unit- og integrationstests + mindre fejlrettelser.

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5228

Konfigurationsfilen uuid2cpr.xml er blevet tilrettet.

Release 2.8.3

Leverancen er tagget som sts-2.8.3

Indeholder tilretning af integrationstests så de matcher testdata på test miljø.

Release 2.8.2

Leverancen er tagget som release-2.8.2

Indeholder ekstra rettelser efter QA

Opgradering til STS-2.8.2

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5123

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5137

Release 2.8.1

Leverancen er tagget som release-2.8.1

Opgradering til STS-2.8.1

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-5078

Release 2.8.0

Leverancen er tagget som release-2.8.0

Bump minor version pga oces3 ændringer.

Release 2.7.8

Leverancen er tagget som release-2.7.8

Opgradering til STS-2.7.8

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4348

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4570

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4573

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4746

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4747

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4571

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4751

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4875

Release 2.7.7

Leverancen er tagget som release-2.7.7

Jira
serverNSI JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4112

Håntering af certifikater uden SERIALNUMBER (SSN) i DistinguishedName (DN)

Release 2.7.6

Leverancen er tagget som release-2.7.6

Jira
serverNSI JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4257

Opdateret STS til at bruge SEAL version 2.5.15

Jira
serverNSI JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4394

Udviddet med tests der simulere enkeltmandsvirksomhed (simuleret MOCES), hvor "medarbejderen" kan logge på med POCES certifikat i stedet for MOCES.

Release 2.7.5

Leverancen er tagget som release-2.7.5

Jira
serverNSI JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4359

Release 2.7.4
Leverancen er tagget som release-2.7.4

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-2338

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3048

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-4194

Release 2.7.3
Leverancen er tagget som release-2.7.3

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3879

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3281

Release 2.7.1
Leverancen er tagget som release-2.7.1

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3067

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3528

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3379

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3093

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-2540

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-2427

Release 2.6.6
Leverancen er tagget som release-2.6.6

Jira
serverNSI JIRA
serverIde64c3bc3-001c-3439-bc53-f7a235a8cd61
keySDS-3528Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Se ovenstående links for henvisning til yderligere materiale, kontaktpersoner mv.