Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
 .wiki-content .innerCell {
  word-break: break-word;
  overflow-x: unset;}
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

Quicklinks


Info
iconfalse

Der udarbejdes nyheder om Den Nationale Serviceplatform.

Se seneste nyhedsbrev her: Nyt fra Den Nationale ServiceplatformFeedback til forbedringer af informationer og dette site modtages på nsp.op@nsi.dk


Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?


UI Button
colorturquoise
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP

UI Button
coloryellow
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Læs om SDS Incident Management

Nyttige links til vejledninger og åbne sager

HTML
<br><a id=dialog-button href="Javascript:"><b>Forstå farverne</b></a>
<script language=Javascript>
var dialog = new AJS.Dialog({
  width: 600, 
  height: 500, 
  id: "help-dialog", 
  closeOnOutsideClick: true
});
dialog.addHeader("Forstå farverne på nedenstående hændelser/udmeldinger/ændringer");
dialog.addPanel("Panel 1", "<p>Rød sagsbjælke: P1<br /><br />Orange sagsbjælke: P2<br /><br />Gul sagsbjælke: P3<br /><br />Grå sagsbjælke: P4</p>", "panel-body");
dialog.addLink("Ok", function (dialog) {
  dialog.hide();
}, "#");
AJS.$("#dialog-button").live("click",function() {
  dialog.gotoPage(0);
  dialog.gotoPanel(0);
  dialog.show();
 });  
</script>
Info
iconfalse

UI Button
colormagenta
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

UI Button
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support

Servicemål for NSP og services

Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/support

Driftsinformation


Viser planlagte Changes og Driftstatus udmeldinger der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.
nsp/#100%
iFramehtml
<script src
="https://
vptl52q3d6sv.statuspage.io
width100%
height
/embed/script.js"></script>HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
childpagestrue
watchtrue
sidebartrue
titletrue
favoritetrue
toolstrue
labelstrue
likestrue