Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Web servicen forventer SOAP beskeder. SOAP headeren indeholder sikkerheds header og Medcom header som krævet i DGWS 1.0.1. Udover dette skal der også være en HSUID header.

Navitabs
rootMinSpærring Samtykkeservicen - Leverancebeskrivelse
includeroottrue


...

  • Korrekt formateret HSUID-header er inkluderet i SOAP-headeren, inklusive de attributter, der henholdsvis kan og skal være til stede for en given brugertype som beskrevet i afsnit 4.1.1. Desuden valideres det, at attributværdier hører til etablerede værdisæt og ikke er null eller simpelthen mellemrum
  • ID kort i security header er valid og signeret af STS'en og yderlige krav i sektion 4.2 er opfyldt.

  • CPR numre er valid gyldige og findes i enten autorisationsregistret (for sundhedspersoner) eller stamdataregistret (for borgere).
  • Organisations ID'er er valide. Valid betyder at det er en valid SOR, SHAK eller Yder nummer.
  • At ValidFrom ikke ligger i fortiden. Bemærk at man som anvender godt kan angive 'nu' som ValidFrom, systemet tillader værdier der ligger en lille smule før serverens tid (som udgangspunkt 60 sekunder).

...