Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Navitabs
rootSamtykkeservicen - Leverancebeskrivelse
includeroottrue


Table of Contents

Introduktion

Formål

Formålet med dette dokument er at beskrive hvordan et udviklingsmiljø, til videreudvikling af Samtykkeservicen, kan sættes op, samt hvordan koden bygges, deployes og testes.

...

Testdesign findes i afsnit 7.

Sammenhæng med øvrige dokumenter

Dette dokument er en del af den samlede dokumentation for DDS projektet.

Dokumentets relation til de øvrige dokumenter er beskrevet i dokumentationsoversigten for projektet [Oversigt].

Læsevejledning

Læser forventes at have kendskab til Java softwareudvikling med anvendelse af Maven, WildFly applikationsserver og MySQL samt docker og docker-compose.

Hvor der i teksten er angivet <component base> refereres til topniveaufolderen for kildekoden for komponenten.

 Dokumenthistorik

VersionDatoAnsvarligBeskrivelse

1.0

29.06.2012

Systematic

Initiel udgave

1.1

21.08.2012

Systematic

Ændring i afsnit 3.2, 4.2 og 7.2 grundet opdateret bygge- og testprocedure.

1.2

18.09.2012

Systematic

Ændring grundet ny profile til byg uden mysql adgang fra byggeserver

1.3

23.05.2014

Systematic

Ændring afspejler opsplitning af tidl. NPI-projekt i selvstændige komponenter.

1.4

28.11.2014

Systematic

Referencer til Nationalt Patientindeks (NPI) fjernet

1.5

27.02.2015

Systematic

Nye kommandoer til maven og ændring af npi og npiservices til dds

1.6

02.02.2016

Systematic

Opgradering til WildFly

Forbedret codecoverage beskrivelse

1.7

16.12.2016

Systematic

Fjernet beskrivelse af code-coverage generering for unittest.

1.8

13.06.2018

Systematic

Migreret til NSPOP SVN


22.10.2018KITDokument flyttet fra Word til Confluence. Original dokument navn var: PHB0007 Guide til Udviklere Samtykke Service.docx

19.03.3030KITDocker

14.05.2020KITSDS-3883 Etablering af IDWS snitflade

03.08.2020KITBeskrivelse af hvordan code coverage fra integrationstest flettes ind i code coverage fra unittest

09.11.2020KITSDS-3685: Min Spærring skal anvende SORES til SOR-SHAK opslag

06.05.2021KITSDS-2416: MinSpærring skal ændres til at kalde minlog2

Definitioner og referencer

DefinitionBeskrivelse

NSI

National Sundheds-IT

NSP

Den nationale service platform (inden for sundheds-IT)

SHAK

Sygehusafdelingsklassifikation

SOR

Sundhedsvæsenets organisationsregister

STS

Security Token Service

AliasBeskrivelse

Oversigt

Dokumentationsoversigt (SSE/11734/SOD/0001)

DGWS

Den Gode WebService 1.0.1

IDWSOIO-IDWS 1.1

Design

Design og Arkitektur Min Spærring Service (SSE/11734/SDD/0003)

Installationsvejledning

Installationsvejledning Min Spærring Service (SSE/11734/INS/0002)

Min-log

Design og Arkitektur Min-log Service (SSE/11734/SDD/0002)

Introduktion til Samtykkeservicen

Realisering af Samtykkeservicen omfatter to Java-baserede webservices:

...

For en dybere introduktion til de to services og baggrunden bag, se [Design].

Opsætning af udviklingsmiljø

I det følgende antages at koden er hentet ned fra softwarebørsen el.lign.

Krav til software

Krav til applikationsserveren, operativsystemet og databasen er de samme som til produktionsmiljøet. De specifikke krav kan ses i [Installationsvejledning] afsnit 2.

...

 • Maven 3.0.3 eller højere anvendes.
 • docker-compose der understøtter compose version 2 formatet. 

Bygge EAR filen

Følgende software er nødvendig for at bygge projektet

...

Bemærk at -Pexternal-test kræver at Minlog Registration er deployeret på WildFly.

Deployment på WildFly

Der henvises til installationsvejledningen [Installationsvejledning] for nærmere instrukser.

Udviklers workstation

Når man udvikler kan det være praktisk at starte docker-compose setup i compose/development og afvikle integrationsstest mod dette. 

Beskrivelse af systemdesign

Systemdesign er beskrevet i [Design].

Beskrivelse af kildekodens strukturering og design

Kode strukturering

Projektet er delt i følgende moduler:

...

 • services-common – modul der indeholder de dele af koden der er fælles for alle komponenterne, herunder interface til opslag i SORES service, DGWS fejlkoder, samt utilities til logning med mere.

 • hsuid – modul der indeholder implementering af OIO attributter til identifikation af sundhedsfaglige personer, der er fælles for webservicekomponenter, der anvender DGWS.

 • dgws/common – modul der indeholder implementering af DGWS fælles funktionalitet til håndtering af DGWS header og fejlkoder.

 • dgws/provider – modul der indeholder implementering af DGWS provider funktionalitet, der anvendes af alle komponenter der anvender DGWS i rollen som web service provider.

 • dgws/consumer – modul der indeholder implementering af DGWS consumer funktionalitet, der anvendes af komponenter der anvender DGWS i rollen som web service consumer (aktuelt ConsentAdministration, der kalder Min-log-registration webservicen).

 • minlog-registration-client – modul der indeholder funktionalitet til kald af webservice til registrering af hændelser i en borgers Minlog.

 • security-api – modul der indeholder implementering af IDWS funktionalitet.

Generelt design af Samtykkeservicen

De to Samtykkeservicen består hver af en række mavenmoduler under deres respektive moduler (consentadministration og consentverification):

...

Hibernate er anvendt som framework til mapning af Samtykkeservicendata i SQL-databasen.

Generelt design af Samtykkeservicenadministration

Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste package dependencies for Samtykkeservicenadministrationsservicen (consent-administration). Der er ikke tale om en komplet nedbrydning.

...

Figur 1 consent-administration dependencies

Generelt design af Samtykkeservicenverifikation

Nedenstående figur giver et overblik over de væsentligste package dependencies for Samtykkeservicenverifikationsservice (consent-verification). Der er ikke tale om en komplet nedbrydning.

...

Figur 2 consent-verification dependencies

Beskrivelse af testsetup

Unittests (JUnit)

JUnit anvendes til implementering af unit tests. Der er kontinuert gennemført unit tests på alle komponenter i projektet.

Unit tests kan afvikles ved at køre:

Code Block
mvn test

Integrationstests (Failsafe)

Maven Failsafe plugin anvendes til gennemførelse af integrationstests af Samtykkeservicenwebservices.

...

Bemærk at dette forudsætter at docker-compose setup er startet.

Code coverage

Code coverage analyse er foretaget i projektet med anvendelse af Maven Jacoco plugin. Code coverage beregnes automatisk ved byg. Dette er både lokalt og på Jenkins.

Code coverage fra integrationstest

Det er muligt at inkludere code coverage fra integrationstesten. Det kan gøres på følgende måde:

...

10. Kør et alm maven build, så de to .exec-filer bliver flettet sammen med jacoco-output fra unittests (Det er vigtigt den bliver kør uden "clean"):

  mvn install


Performancetests (JMeter)

Performance test gennemføres med anvendelse af JMeter.

...