Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digital Løsning til Graviditetsforløb

   

Test af løsningen er i fuld gang - vi glæder os til næste step, nemlig Pilotafprøvningen


Vil du hurtig orientere dig i løsningens dataflow - se nedenstående dokumenter:

View file
nameDataflow analyse GM - Use cases.pdf
height250
 
View file
nameDataflow analyse GM - Graviditetskort.pdf
height250
 
View file
nameDataflow analyse GM - Planer.pdf
height250

Ud over ovenstående illustrationer, kommer den digitale henvisning, der sker mellem praksis lægen og fødestedet. Illustrationerne ovenfor vises derfor dataflow ift. graviditetsmappen.

Læsevejledning

Materialet til Digital Løsning til Graviditetsforløb er delt op, således at it-professionelle, implementeringsansvarlige og andre interesserede kan danne sig et overblik over den samlede dokumentation.

Siden her vil løbende blive opdateret.


Ændringslog0.12021-02-02Udkast til Digital løsning til graviditetsforløbSDS
1.02021-07-05Dokumentationssite klarSDS
1.12021-09-05Område til Tværsektoriel datamodel tilføjetSDS