Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På nationalt plan er der udarbejdet en indholdsprofil for et CDA XML dokument (APD-DK 2.0.1), der kan beskrive en aftale med en patient. Indholdsprofilen er forankret hos MedcomMedCom.
Disse dokumenter skal, på nationalt plan, opbevares i et “IHE XDS Repository”, og der skal foretages en registrering af dokumentet i det nationale “IHE XDS Registry”, således at aftaledokumenter kan fremfindes på tværs af sundhedsvæsenets aktører.
For aktører i sundhedsvæsenet, der ikke ønsker at etablere et eget “repository”, etableres et statsligt “repository” til opbevaring af aftaledokumenter.

...

Først og fremmest skal man kende til det indholdsformat der benyttes til aftaledokumenter. Formatet er XML og indholdet er specificeret som en dansk profil af CDA. Den danske profil for CDA Appointment (APD-DK 2.0.1) er forankret hos Medcom MedCom der står for den danske profilering. Se under Medcom MedCom APD-DK hvor både beskrivelse af standarden samt forskellige aftale eksempler opbevares, bemærk der findes eksempler til alle versioner af APD-DK, eksempler til APD-DK 2.0.1 findes i version 2.0 folderen.
Update 20/10-2020: Der er udgivet en Errata, hvori der er enkelte præciseringer samt rettelser af fejl i forhold til APD-DK 2.0.1, Errata'en kan kan hentes på MedCom's hjemmeside, og er gældende sammen med APD-DK 2.0.1 profilen.

...

Indholdet i CDA headeren er fælles for alle danske CDA dokumenter, og er ligeledes forankret hos MedcomMedCom, se under Medcom MedCom CDA Header v. 1.4.

Systemer der tilsluttes Aftaleoversigten, skal godekendes godkendes af medcom MedCom ud fra en certificering. Testprotokollerne for certificering til Aftaleoversigten, hvor version 1.1 er gældende for afsendelse og version 1.0 er gældendefor gældende for modtagelse, kan findes på MedcomMedCom's hjemmeside under: Testprotokoller for modtagelse og afsendelse af Aftaler.
Der er enkelte afvigelser i test-protokollerne for afsendelse og modtagelse af Aftaler, der ikke er defineret under forretningsreglerne. Følgende tabel viser disse afvigelser

...

Aftaleoversigten udstilles via services på NSP'en, disse skal tilgås gennem en afkoblingskomponent "DCC'en" DCC'en viderestiller kald til underliggende services, så der er ikke en WSDL for DCC'en. Se DCC Dokumentation for adgang til servies services gennem DCC'en.

NSP services kan tilgås enten via Den Gode Webservice (DGWS) eller via OIO-IDWS (Udelukkende borgeradgangborger adgang).
Den Gode WebService (DGWS) benytter XMLDSIG til at signere SAML assertions ud fra X.509 certifikater/nøgler - for adgang til Aftaleoversigten skal sundhedspersoner have et gyldigt Nem-ID Medarbejdercertifikat (MOCES), hvilket også er beskrevet under administrative forudsætninger, således at patienten har mulighed fat lave en spærring for at aftaler kan deles med specifikke sundhedspersoner, samt at patienten har mulighed for at se hvem der har haft adgang til patientens Aftaleoversigt via Min-log.
For mere information om den gode webservice, se: https://www.medcom.dk/standarder/webservice-standarder/den-gode-webservice

...

De servicesnitflader der udstilles til Aftaleoversigten er , allebaseret alle baseret på SOAP kald der opfylder DGWS.
Der arbejdes på at indføre en model baseret på IDWS kompatibel med XUA, som anvendes af de standard produkter der implementerer IHE XDS.

...

De detaljerede beskrivelser af snitfladerne findes i IHE IT Infrastructure Technical Framework dokumenterner dokumenterne volume 1, 2a, 2b, 2x og 3.

...

Når der søges på Aftaleoversigten, kan der søges på de værdier der er angivet i dokument metadata. Aftaleoversigten benytter MedcomMedCom's metadata profil version 0.96, der kan hentes på https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/IHE/DK_profil_metadata/

...

Der er specielle regler for søgninger, hvor ServiceStopTime ikke er angivet. Konkret betyder det følgende:
Hvis DocumentEntry.serviceStopTime ikke er angivet, og hvis søgeparamtrerne inkkluderer søge paramtrerne inkluderer en værdi for enten $XDSDocumentEntryServiceStopTimeFrom eller $XDSDocumentEntryServiceStopTimeTo. Så vil disse parametre ikke blive benyttet for udsøgning af det konkrete dokument.

...

Sundhedspersoner, med en sundhedsfaglig autorisation har adgang til Aftaleoversigten. Sundhedspersoner uden sundhedsfaglig autorisation skal have tilknyttet en rettighed før disse kan få adgang. Lokale organisationer kan enten tilknytte disse rettigheder via Sundhedsstyrelssens Sundhedsstyrelsens Elektroniske Brugerstyring (SEB), eller give rettigheden via den lokale identifikations- og rettighedstyringrettighedsstyring.

Følgende rollebeskrivelser anvendes i forbindelse med Et samlet patientoverblik.

...

En sundhedsperson kan ikke have tilknyttet flere roller på samme tid - dette skal administreres via den lokale identifikations- og rettighedstyringrettighedsstyring.

Håndtering af Spærring og Fuldmagt

...

Bevis for fuldmagter er understøttet i OIO-IDWS identitytokens signeret af STS'en, dog understøtter dokumentdelingsservicen ikke OIO-IDWS - så fuldmagter er istedet i stedet etableret via en trust-løsning hvor patientportalen selv håndterer kontrol af fuldmagter.

...