Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

RACI – Incident Management / NSPOP udmelding / Pressehenvendelser

 


Proces referenceSundhedsdata-styrelsens Nationale Service Desk NeticTriforkØvrige 3. parts leverandører
24:7
Incident ManagerSDS BRM / FMK program-lederOperatørPresse- personSystem ejer
Modtag og prioriter incidentRCCCCI
 


 A
Etabler kendt løsningRCCCC
 

CI
 

 A
Udmelding på NSPOPRRRRACICI
  


Luk incident og informer indberetterRCCCAI
  Løs IncidentAR(*)AR(*)AR(*)RC
 

CI
  


Skriv Incident rapportIRRRCICI
 

 A
Udmelding til interessenterCCCCRC
 


 A
Henvendelser fra pressen
    
RI
I A
Kommunikation med pressen
    
CC
R A

 
R = Responsible. Den rolle, der udfører selve handlingen
A = Accountable. Den rolle, der skal sikre at tingene sker
C = Consulted. Den rolle som kan konsulteres ifm. udførsel af handlingen
I  = Informed. Den rolle der informeres om fremdrift eller resultatet af handlingen

...

 • Visitering af incidents
 • Koordination og kommunikation vedrørende løsning af incidents
 • Opdatering af IBM ClearQuest ved alle relevante ændringer af en incident der er assignet til Netic
 • Udmeldinger på NSPOP (hvis nødvendigt)
 • Skrivning af incident rapport
 • Generel deltagelse i analyse og løsning af incidents, hvor dette er nødvendigt

...

Incident Manager

24:7 Incident Manageren har det overordnede kommunikationsansvar for alle incidents på NSP og tilhørende services, herunder FMK. Dette omfatter

...

Ansvar for kommunikation med pressen. Koordinerer med 24:7 Incident Manager og andre i SDS vedrørende indhold og angrebsvinkler for kommunikationen med pressen.

...

 • Sætte retning i forhold til issues som rejses af 24:7 af  Incident Manager
 • Eskallationspunkt for interessenter i forhold til incidents
 • Generelt eskallationspunkt for 24:7 Incident Manager


Sideklassificering Kategorier

24-7 systemer
Incident Management 24-7 systemerne

...