Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eventuel eskalering sker via SDS NSP Incident Manager, Lars Helsberg, lahe@sundhedsdatastyrelsen.dk, eller på telefon (+45) 26 11 26 55.

...