Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skærmbilledet

Forklaring

Sektion 1

Dette viser status for de HÆNDELSER der er åbne i Driftsleverandørens IT Service Management System - efter den Incident Management process der er aftalt med SDS og Operatøren.

Åbne Hændelser i Driftsleverandørens ITSM System tagges med hvilke Services og hvilke Systemer (Regioner, Kommuner etc) der er påvirket af Incidentet, og dette påvirker farverne i Sektion 1.

Farven vil afhænge af Prioritet (P1 Rød, P2 Orange, P3 og P4 Gul) som det enkelte incident vurderes at have, ud fra aftalerne SDS har med Operatøren - se Servicemål for Incidents her: Servicemål for Incidents

Prioritet
Critical (P1)
Major (P2)
Medium (P3)
Minor (P4)

Ekst (eksterne) services og Sundhedsdatanettet er drevet af 3rd part og der henvises iøvrigt til driftstatus sider/udmeldinger for disse.

Sektion 2

Sektion 2 viser en pendant til Sektion 1, blot på Fælles Test systemerne TEST1, TEST2, PRODTEST og UDDANNELSE (UDD).

Sektion 3

Henviser til fanebladet "Udmeldinger for PEM og FMK (FMK-Online)" - læs under Sektion 6.

Sektion 4

Sektion 4 viser aktuelle udmeldinger, dette kan være:

  • Aktive og afsluttede HÆNDELSER der er åbne i Driftsoperatørens IT Service Management System som automatisk slår igennem på trafiklysene i sektion 1, 2 og 3 mens de er aktive.
  • Aktive og afsluttede UDMELDINGER og ÆNDRINGER omkring NSP og forretningsservices. fx Servicevinduer og lignende. Disse har ingen effekt på trafiklysene i sektion 1,2 og 3.

Listen er sorteret ud fra Prioritet, Opdateret, Oprettet

Sektion 5

Sektion 5 viser tidligere udmeldinger, dvs. Hændelser, Udmeldinger og ændringer fra Sektion 4, hvor 

  • Hændelsen er resolved og/eller lukket eller
  • Udmeldingens eller ændringens  "Slut Dato" er passeret.

Sektion 6

 Sektion 6 viser RSS Feeds der omhandler Udmeldinger for PEM og FMK (FMK-Online)

Knap 7

Hvis du har brug for Support, fører tryk på denne knap til yderligere information omkring support og fejlmeldingsforms.

Knap 8

Viser denne forklaringsside.

Knap 9

Denne knap fører til alt dokumentation om NSP

Knap 10

Denne knap viser den aktuelle anvendelse af FMK via NSP.  • No labels