Teknisk navn

ddv

Opdateringsfrekvens

Efter behov, få gange årligt

Kilde

Statens Seruminstitut (SSI)

Version

1 og 2* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.

Beskrivelse

Statens Seruminstitut (SSI) udstiller den nationale service Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Som en del af denne løsning vedligeholder Seruminstituttet nærværende stamdataregister, som omhandler vacciner, vaccinationsforløb, sygdomme og relaterede lægemidler. Registerets data er ikke personfølsomme.

Eksterne ressourcer

Beskrivelse af DDV på SSI's hjemmeside:

https://www.ssi.dk/vaccinationer/det-danske-vaccinationsregister


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

diseasesData for sygdomme
diseases_vaccines

Data for relationer mellem sygdomme og vaccinationer

dosageoptionsData for doseringer til vaccinationer
servicesData for services
ssidrugs

Data for SSI lægemidler

ssidrugbatchnumbers

Data for batchnumre på SSI lægemidler

vaccinationplan

Data for vaccinationsforløb

vaccinationplan (version 2)Data for vaccinationsforløb (version 2)
vaccinationplanitems

Data for bestanddelene i et vaccinationsforløb

vaccinesData for vacciner
vaccines_drugsData for relationer mellem vacciner og lægemidler
vaccineccategoriesDate for vaccinekategori
vaccinesubstitutionsDate for vaccinesubstitutioner


DDV_v1

Datatyper - detaljer


Datatype: diseases

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ATCCodeATC-kode, fx "J07BG"Ja
varchar(10)
ATCTextATC-tekst, fx "Rabies vacciner"Ja
varchar(72)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DiseaseIdentifierId for sygdomJa
bigint(15)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
name

Generelt navn, f.eks. Morbilli

Ja
varchar(100)
name_dk

Dansk navn, f.eks. Mæslinger

Ja
varchar(100)
versionIDVersions-ID for sygdomJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetimeDatatype: diseases_vaccines

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DiseaseIdentifierRefererer til diseases.DiseaseIdentifierJa
bigint(15)
DiseaseVersionRefererer til diseases.versionIDJa
bigint(12)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
VaccineIdentifierRefererer til vaccines.VaccineIdentifierJa
bigint(15)
VaccineVersionRefererer til vaccines.VersionIDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetimeDatatype: dosageoptions

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DosageoptionIdentifierId for dosageoptionJa
bigint(15)
DosageTextDoseringstekst, fx "1 * 1 dosis voksne og børn fra 36 mdr"Ja
varchar(100)
DrugIdentifierLægemidlets id, fx "32115312999"Ja
bigint(15)
DrugNameLægemidlets navn, fx "Vaxigrip"Ja
varchar(30)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetimeDatatype: ssidrugs

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ATCCodeATC-kode, fx "J07BG"Ja
varchar(10)
ATCTextATC-tekst, fx "Rabies vacciner"Ja
varchar(100)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DrugIdentifierLægemidlets IDJa
bigint(15)
FormTekstLægemiddelformJa
varchar(150)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
NameLægemidlets navnJa
varchar(30)
StyrkeTekstLægemiddelstyrke som tekst, fx "100 IE"Ja
varchar(30)
UsableFromBenyttes fra (klinisk felt). Pt. ikke angivetJa
datetime
UsableToBenyttes til (klinisk felt). Pt. ikke angivetJa
datetime
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetimeDatatype: ssidrugbatchnumbers

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

BatchNumberIdentifierId for batchnummerJa
bigint(15)
VersionIDVersionsId for batchnummerJa
bigint(12)
BatchNumberBatchnummerJa
varchar(50)j
DrugIdentifierId for lægemidletJa
bigint(15)
ValidFromGyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)Nej
datetime
ValidToGyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)

ddvModifiedDate

Angiver hvornår data er opdateret i VSDJa
datetime

ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV dataJa
datetime

ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV dataJa
datetimeDatatype: vaccinationplan

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ActiveAngiver hvorvidt forløbet er aktivt eller ej (værdisæt: 0/1)Ja
bigint(1)
AgeIntervalFromStart aldersinterval i antal dage fra fødsel - kun relevant ved allocationmethod = AJa
bigint(11)
AgeIntervalTo

Slut aldersinterval i antal dage fra fødsel - kun relevant ved allocationmethod = A

Ja
bigint(11)
AllocationMethod

A=Automatic by birthdate, B=BirthDate, C=Current date - dags dato

Ja
varchar(1)
BirthCohorteFromFødselskohorte - begyndelsesdatoJa
datetime
BirthCohorteToFødselskohorte - slutdatoJa
datetime
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
NameVaccinationsplanens navn, fx "Hepatitis B standard program"Ja
varchar(60)
Sex

Køn (F=female, M=Male, B=Both)

Ja
varchar(1)
UsableFrom"Kan benyttes fra". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidFromJa
datetime
UsableTo"Kan benyttes til". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidToJa
datetime
VaccinationPlanIdentifierId for vaccinationsplanJa
bigint(15)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja

datetimeDatatype: vaccinationplanitems

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

CoverageDurationForventet varighed af vaccinens dækning (pt. ikke angivet)Ja
varchar(100)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DescriptionBeskrivelse - pt. ikke angivetJa
varchar(200)
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
MinimumIntervalMinimumsinterval ift. givning indenfor samme serieJa
bigint(11)
PlanVersionIDRefererer til vaccinationplans.VersionIDJa
bigint(12)
SeriesTekst der identificerer en sammenhængende gruppe af vacciner indenfor et forløb, fx MFR eller HPV indenfor børnevaccinationsprogrammetJa
varchar(100)
TimePlanlagt tidspunkt i antal dage fra startdato eller fødselsdatoJa
bigint(11)
VaccinationIndexNummer i vaccinationsforløbetJa
bigint(12)
VaccinationPlanIdentifierHenviser til vaccinationplan.idJa
bigint(15)
VaccinationPlanItemIdentifierUnik id for datatypenJa
bigint(15)
VaccineIdentifierHenviser til vaccines.idJa
bigint(15)
VaccineNameVaccinens navn, fx "Hepatitis B", "Di-Te-Ki-Pol" osv.Ja
varchar(100)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja

datetimeDatatype: vaccines

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

AllowBulkRegister

Indikerer hvorvidt vaccinen kan bruges i kvikvaccination-billedet, værdisæt 0/1

Ja
bigint(1)
AllowCitizenSelfRegister

Indikerer hvorvidt en borger må oprette en vaccination med vaccinen, værdisæt 0/1

Ja
bigint(1)
ATCCodeATC-kode, fx "J07BG"Ja
varchar(10)
ATCTextATC-tekst, fx "Rabies vacciner"Ja
varchar(72)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
Keywords

En streng med synonymer (disse indgår i lov-fremsøgninger)

Ja
varchar(2000)
SearchBoost

Indikerer vaccinens vigtighed ved fremsøgning - den kan gives højere prioritet i værdilister ved at øge denne værdi

Ja
decimal(8,3) unsigned
ShortDescriptionNavn, fx "Di-Te-Ki-Pol-HepB"Ja
varchar(100)
VaccineIdentifierVaccine IDJa
bigint(15)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetimeDatatype: vaccines_drugs

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetNej
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Nej
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
DrugIdentifierHenviser til ssidrugs.DrugIdentifierJa
bigint(15)
DrugNameLægemidlets navnJa
varchar(30)
IdUnik id for datatypenJa
varchar(32)
VaccineIdentifierHenviser til vaccines.VaccineIdentifierJaXbigint(15)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

Datatype: vaccinationplan (version 2)

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ActiveAngiver hvorvidt forløbet er aktivt eller ej (værdisæt: 0/1)Ja
bigint(1)
AgeIntervalFromStart aldersinterval i antal dage fra fødsel - kun relevant ved allocationmethod = AJa
bigint(11)
AgeIntervalTo

Slut aldersinterval i antal dage fra fødsel - kun relevant ved allocationmethod = A

Ja
bigint(11)
AllocationMethod

A=Automatic by birthdate, B=BirthDate, C=Current date - dags dato

Ja
varchar(1)
BirthCohorteFromFødselskohorte - begyndelsesdatoJa
datetime
BirthCohorteToFødselskohorte - slutdatoJa
datetime
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetJa
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
NameVaccinationsplanens navn, fx "Hepatitis B standard program"Ja
varchar(60)
Sex

Køn (F=female, M=Male, B=Both)

Ja
varchar(1)
UsableFrom"Kan benyttes fra". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidFromJa
datetime
UsableTo"Kan benyttes til". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidToJa
datetime
UseProactiveRemindersBruges proactive påmindelseJa
bigint(1)
UseReactiveRemindersBruges reative påmindelseJa
bigint(1)
VaccinationPlanIdentifierId for vaccinationsplanJa
bigint(15)
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

Datatype: services

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

Description
Ja
varchar(40)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetJa
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
Nummer
Ja
varchar(4)
PrimaryVaccineIdentifierHenviser til vaccineJa
bigint(15)
PrimaryVaccineVersionIDHenviser til vaccine's versionJa
bigint(12)
SecondaryVaccineIdentifierHenviser til vaccineJa
bigint(15)
SecondaryVaccineVersionIDHenviser til vaccine's versionJa
bigint(12)
ServiceIdentifier

Id for services

Ja
bigint(15)
UsableFrom"Kan benyttes fra". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidFromJa
datetime
UsableTo"Kan benyttes til". Klinisk besluttet felt i modsætning til det tekniske ValidToJa
datetime
VersionIDVersions-IDJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

Datatype: vaccinecategories

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

CategoryIdentifierKategoriens idJa
bigint(15)
CategoryText
Ja
varchar(200)
ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetJa
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
VaccineIdentifierHenviser til vaccineJa
bigint(15)
VaccineVersionIDHenviser til vaccine's versionJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

Datatype: vaccinesubstitutions

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

ddvModifiedDateAngiver hvornår data er opdateret i Vaccinationsregister-systemetJa
datetime
ddvValidFrom

Angiver starten på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
ddvValidTo

Angiver slut på gyldighedsinterval for DDV data.
For aktuelle data på kaldetidspunktet gælder at ddvValidFrom < Now < ddvValidTo

Ja
datetime
IdUnik id for datatypenJaXvarchar(32)
SubstitutingVaccineIdentifierHenviser til substitutvaccineJa
bigint(15)
SubstitutingVaccineVersionIDHenviser til substitutvaccine's versionJa
bigint(12)
VaccineIdentifierHenviser til vaccineJa
bigint(15)
VaccineVersionIDHenviser til vaccine's versionJa
bigint(12)

ValidFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

ValidTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Ja


datetime

  • No labels