Teknisk navn

sikrede

Opdateringsfrekvens

Dagligt

Kilde

Sundhedsdatastyrelsen

Versioner

1


Beskrivelse

Sikrede-registeret indeholder sygesikringsinformationer om den enkelte borger, herunder hvilken yder gruppe 1-sikrede er tilknyttet (”egen læge”-relationen). Registeret indeholder desuden diverse stamdata for borgere med særligt sundhedskort og socialt sikret land.


Sikrede data – manglende opdatering af Særligt Sundhedskort datafelter i perioden ultimo februar til ultimo oktober 2023

I forbindelse med omlægning af data hos NSP’s leverandør af Sikrede data, vil der i en periode fra udgangen af februar til ultimo oktober være uopdaterede (statiske data) i følgende Særligt Sundhedskort datafelter, der leveres af Udbetaling Danmark:


FeltnavnBeskrivelse
SSKAdrLinie1

1. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort)

SSKAdrLinie22. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort)
SSKEmailAdrEmail på person med særligt sundhedskort
SSKFamilieRelation

CPRnr for familierelation

SSKMobilNr

Mobil tlfnr. for SSK person 

SSKPostNrBy

Postnr og by for SSK person 

SSLForsikringsinstans

Sikredes forsikringsinstans (udfyldes ikke pt.)

SSLForsikringsinstansKodeKode for sikredes forsikringsinstans. Værdisæt 0000000001 eller 0000000002 (hvis angivet)
SSLForsikringsnr

Sikredes forsikringsnr. Pt. ikke udfyldt

Konsekvens: såvel Stamdata Kopi Register Servicen - Sikrede som Det Gode CPR Opslag vil blive berørt.


Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

sikrede

Indeholder for hvert CPR-nummer diverse stamdata relateret til sikringsgruppe, egen læge, særligt sundhedskort mm.


Datatyper - detaljer


Datatype: sikrede

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

CPRnr

Sikredes personnummer

JaXvarchar(10)
PNavnPersonens navn (<efternavn(e)>, <fornavn(e)>)Ja
varchar(34)
SAlderAlder. Kan dog ikke tages for pålydende, da denne kun opdateres ifm. ændringer i øvrige data. Vil derfor typisk være mindre end den reelle alderJa
varchar(3)
SBevisDatoIkrafttrædelsesdato for senest udstedte sundhedskortJa
varchar(8)
SBSStatsborgerskabStatsborgerskab (fx "Denmark")Ja
varchar(47)
SBSStatsborgerskabKodeStatsborgersskab, landekode (fx "DK")Ja
varchar(2)
SFolgerskabsPerson

Følgeskabsperson (Henvisningsnr). Format "DDMMÅÅLLLC" (C=løbenummer, C=kvinder lige, mænd ulige).

Se evt. følgeskabsregner i afsnit 8 her: http://medcom.dk/media/1140/praksishaandbogen.pdf

Ja
varchar(10)
SIkraftDatoGrp

Ikrafttrædelsesdato for sikringsgruppe (SSikrGrpKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)

Ja
varchar(8)
SIkraftDatoGrpFremIkrafttrædelsesdato for fremtidig sikringsgruppe (SSikrGrpKodeFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SIkraftDatoGrpGlIkrafttrædelsesdato for tidligere sikringsgruppe (SSikrGrpKodeGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SIkraftDatoKomKodeIkrafttrædelsesdato for kode for sikredes kommune (SSikrKomKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SIkraftDatoYderIkrafttrædelsesdato for valg af yder (SYdernr). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SIkraftDatoYderFremIkrafttrædelsesdato for fremtidigt valg af yder (SYdernrFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SIkraftDatoYderGlIkrafttrædelsesdato for valg af tidligere læge (SYdernrGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SKonKøn (M/K)Ja
varchar(1)
SRegDatoGrpRegistreringsdato for sikringsgruppe (SSikrGrpKode). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SRegDatoGrpFremRegistreringsdato for fremtidig sikringsgruppe (SSikrGrpKodeFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SRegDatoGrpGlRegistreringsdato for tidligere sikringsgruppe (SSikrGrpKodeGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SRegDatoYderRegistreringsdato for valg af yder (SYdernr). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SRegDatoYderFremRegistreringsdato for fremtidigt valg af yder (SYdernrFrem). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SRegDatoYderGlRegistreringsdato for valg af tidligere læge (SYdernrGl). Format: ÅÅÅMMDD ("00000000" hvis ikke angivet)Ja
varchar(8)
SSikrGrpKodeSikringsgruppe (se værdisæt nedenfor)Ja
varchar(1)
SSikrGrpKodeFremFremtidig sikringsgruppeJa
varchar(1)
SSikrGrpKodeGlTidligere sikringsgruppeJa
varchar(1)
SSikrKomKode

Kode for sikredes kommune 

Ja
varchar(3)
SSKAdrLinie1

1. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort)

Ja
varchar(40)
SSKAdrLinie22. adresselinie fra SSK (særligt sundhedskort)Ja
varchar(40)
SSKBopelsLand

Bopælsland for person med særligt sundhedskort (fx "Sweden")

Ja
varchar(40)
SSKBopelsLAndKodeBopælslandekode for SSK person (fx "SE")Ja
varchar(2)
SSKEmailAdrEmail på person med særligt sundhedskortJa
varchar(50)
SSKFamilieRelation

CPRnr for familierelation

Ja
varchar(10)
SSKFodselsdato

Fødselsdato for SSK person

Ja
varchar(10)
SSKGyldigFra

SSK gyldig fra dato 

Ja
varchar(10)
SSKGyldigTil

SSK gyldig til dato 

Ja
varchar(10)
SSKMobilNr

Mobil tlfnr. for SSK person 

Ja
varchar(20)
SSKPostNrBy

Postnr og by for SSK person 

Ja
varchar(40)
SSLForsikringsinstans

Sikredes forsikringsinstans (udfyldes ikke pt.)

Ja
varchar(21)
SSLForsikringsinstansKodeKode for sikredes forsikringsinstans. Værdisæt 0000000001 eller 0000000002 (hvis angivet)Ja
varchar(10)
SSLForsikringsnr

Sikredes forsikringsnr. Pt. ikke udfyldt

Ja
varchar(15)
SSLGyldigFra

SSL gyldig fra dato

Ja
varchar(10)
SSLGyldigTil

SSL gyldig til dato

Ja
varchar(10)
SSLSocSikretLand

Socialt sikret land. Pt. ikke udfyldt

Ja
varchar(47)
SSLSocSikretLandKodeSocialt sikret land, landekodeJa
varchar(2)
SStatus

Oplysning om sikrede bl.a. særlig SSR. Værdisæt B, D, E, G, L, U, S, V, X, Z eller blank 

Ja
varchar(2)
SYdernr

Ydernummer; sikredes valg af læge 

Ja
varchar(6)
SYdernrFrem

Ydernummer for fremtidig læge

Ja
varchar(6)
SYdernrGl

Ydernummer for tidligere læge

Ja
varchar(6)


Værdisæt for sikringsgrupper:

KodeBeskrivelse
1

Selvstændig sikret - med lægevalg

2

Selvstændig sikret - uden lægevalg

3Anvendes ikke pt.
4

Er optaget i faengselsvæsnets institutioner efter dom (3 måneder eller mere)

5

Er værnepligtig (3 måneder eller mere)

6

Er institutionsanbragt

7

Har bopael i udlandet

8

Har status afgangsført - fraflyttet regionen, ihjelslagne, (personer der har haft 2 CPR numre), forsvundne eller omnummererede

9

Er død
  • No labels