Kort introduktion til service
Sikkerhedsservices på NSP omfatter STS (Security Token Service) og Billetomveksling mellem SOSI-tickets og MitID.

Adgang til NSP-komponenters services er begrænset med autentificering. Denne autentificering er baseret på OCES-certifikater, hvormed anvendere er i stand til at identificere sig. Der findes en fælles komponent, som kan udstede adgangsgivende billetter på baggrund af OCES-certifikater.

På den nationale service platform (NSP) anvendes id-kort som single sign-on mekanisme til at autentificere anvendere op mod platformens services.


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Komponent og versioner

Sikkerheds services kan tilgås både via dNSP og via cNSP.

Indgangen til de forskellige services er på https://<host>:<port>/sts/services/<serviceName>. Der findes ingen offentliggjort wsdl for komponenten.

Det vil sige at URL'en for TEST2

til signering af id-kort vil være http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/NewSecurityTokenService og tilsvarende for andre URL´er.  

Release Notes:

Release 2.8.41

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.40

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.39

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.39

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.38

SDS-6871 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.37

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.36

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.35

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.34

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.33

SDS-6332 - Getting issue details... STATUS

SDS-6738 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.32

SDS-6785 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.31

SDS-6785 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.30

SDS-6660 - Getting issue details... STATUS (Code coverage)

Release 2.8.29

SDS-6660 - Getting issue details... STATUS (Integrationstest)

Release 2.8.28

SDS-6660 - Getting issue details... STATUS (QA rettelser)

Release 2.8.27

SDS-6660 - Getting issue details... STATUS

SDS-5507 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.26

SDS-6483 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.25

QA rettelser til:

SDS-6146 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.24

SDS-6406 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.23

SDS-6146 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.22

SDS-6336 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.21

SDS-6261 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.20

SDS-6026 - Getting issue details... STATUS

Rettelse til Uuid2CprProxyClient, så flere uuid2cpr services gerne må svare det samme (løser udfordringer med integrationstests).

Opgradering til STS-2.8.20

Release 2.8.19

SDS-5953 - Getting issue details... STATUS

SDS-6025 - Getting issue details... STATUS

SDS-5996 - Getting issue details... STATUS


Release 2.8.18

SDS-5847 - Getting issue details... STATUS


Release 2.8.17

SDS-5847 - Getting issue details... STATUS


Release 2.8.16

SDS-5733 - Getting issue details... STATUS


Release 2.8.15

SDS-5758 - Getting issue details... STATUS


Release 2.8.14

SDS-5703 - Getting issue details... STATUS

Udskiftning af test certifikater, tilretning af test data mm. for at få integrationstests til at køre mod alle test miljøer.

Release 2.8.13

SDS-5622 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.12

Releasen indeholder rettelser identificeret ifm. Q/A af release 2.8.11

Bemærk: Der er tilføjet en ny konfigurationsfil, se beskrivelsen under Opgradering til STS-2.8.12.

Release 2.8.11

SDS-5511 - Getting issue details... STATUS - NB: Der er kun tilføjet en integrationstest til STS'en!

SDS-5513 - Getting issue details... STATUS

SDS-5615 - Getting issue details... STATUS

SDS-5555 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.10

SDS-5255 - Getting issue details... STATUS - q/a rettelser.

SDS-5548 - Getting issue details... STATUS

Bemærk: Ved udrulning til test1/test2 skal scriptet /compose/database/32-uuid2cpr-trusted-idp-configuration.sql køres på databasen.

Release 2.8.9

SDS-5255 - Getting issue details... STATUS

Bemærk: Ved udrulning til test1/test2 skal scriptet /compose/database/32-uuid2cpr-testdata.sql køres på databasen.

Release 2.8.8

Bruger Seal.Java 2.6.6 ( SDS-5424 - Getting issue details... STATUS )

Release 2.8.7

SDS-5341 - Getting issue details... STATUS

SDS-5317 - Getting issue details... STATUS

SDS-5300 - Getting issue details... STATUS

SDS-5403 - Getting issue details... STATUS

Der er tilføjet 3 nye sql scripts der skal køres på test miljøerne: 29-sts-testdata.sql, 30-sts-bst2sosi-testdata.sql, 31-sts-testuserdata.sql

Herudover skal den midlertidige tabel på test miljøerne, med nationale roller for uuid'er, opdateres så den svarer til 27-sdm-testdata-oces3.sql

Release 2.8.6

Leverancen er tagget som sts-2.8.6.

Indeholder følgende:

SDS-5218 - Getting issue details... STATUS

SDS-5231 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.5

Leverancen er tagget som sts-2.8.5.

Indeholder flere tilretninger og tilføjelser af unit- og integrationstests + mindre fejlrettelser samt opdateret seal til version 2.6.3.

SDS-5228 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.4

Leverancen er tagget som sts-2.8.4

Indeholder flere tilretninger og tilføjelser af unit- og integrationstests + mindre fejlrettelser.

SDS-5228 - Getting issue details... STATUS

Konfigurationsfilen uuid2cpr.xml er blevet tilrettet.

Release 2.8.3

Leverancen er tagget som sts-2.8.3

Indeholder tilretning af integrationstests så de matcher testdata på test miljø.

Release 2.8.2

Leverancen er tagget som release-2.8.2

Indeholder ekstra rettelser efter QA

Opgradering til STS-2.8.2

SDS-5123 - Getting issue details... STATUS

SDS-5137 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.1

Leverancen er tagget som release-2.8.1

Opgradering til STS-2.8.1

SDS-5078 - Getting issue details... STATUS

Release 2.8.0

Leverancen er tagget som release-2.8.0

Bump minor version pga oces3 ændringer.

Release 2.7.8

Leverancen er tagget som release-2.7.8

Opgradering til STS-2.7.8

SDS-4348 - Getting issue details... STATUS

SDS-4570 - Getting issue details... STATUS

SDS-4573 - Getting issue details... STATUS

SDS-4746 - Getting issue details... STATUS

SDS-4747 - Getting issue details... STATUS

SDS-4571 - Getting issue details... STATUS

SDS-4751 - Getting issue details... STATUS

SDS-4875 - Getting issue details... STATUS

Release 2.7.7

Leverancen er tagget som release-2.7.7

SDS-4112 - Getting issue details... STATUS

Håntering af certifikater uden SERIALNUMBER (SSN) i DistinguishedName (DN)

Release 2.7.6

Leverancen er tagget som release-2.7.6

SDS-4257 - Getting issue details... STATUS

Opdateret STS til at bruge SEAL version 2.5.15

SDS-4394 - Getting issue details... STATUS

Udviddet med tests der simulere enkeltmandsvirksomhed (simuleret MOCES), hvor "medarbejderen" kan logge på med POCES certifikat i stedet for MOCES.

Release 2.7.5

Leverancen er tagget som release-2.7.5

SDS-4359 - Getting issue details... STATUS

Release 2.7.4
Leverancen er tagget som release-2.7.4

SDS-2338 - Getting issue details... STATUS

SDS-3048 - Getting issue details... STATUS

SDS-4194 - Getting issue details... STATUS

Release 2.7.3
Leverancen er tagget som release-2.7.3

SDS-3879 - Getting issue details... STATUS

SDS-3281 - Getting issue details... STATUS

Release 2.7.1
Leverancen er tagget som release-2.7.1

SDS-3067 - Getting issue details... STATUS

SDS-3528 - Getting issue details... STATUS

SDS-3379 - Getting issue details... STATUS

SDS-3093 - Getting issue details... STATUS

SDS-2540 - Getting issue details... STATUS

SDS-2427 - Getting issue details... STATUS

Release 2.6.6
Leverancen er tagget som release-2.6.6
SDS-3528 - Getting issue details... STATUS


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Se ovenstående links for henvisning til yderligere materiale, kontaktpersoner mv.


  • No labels