Introduktion

Dette dokument beskriver formatet til Healthcare Service User Identification (HSUID) header. HSUID-headeren er designet til at vedligeholde oplysninger om en bruger af sundhedstjenester, uanset om brugeren er borger eller sundhedsfaglig.

Dokument historik

VersionDateResponsibleBeskrivelse

0.9

14.5.2012

Systematic

Initial version.

1.0

29.6.2012

Systematic

Version for release

1.1

14.1.2013

Systematic

Added nsi:CitizenCivilRegistrationNumber

Incremented hsuid version number

1.2

28.11.2014

Systematic

Component renamed to HSUID

1.3

24.08.2016

Systematic

Added nsi:CitizenUserRelation

Incremented schema version number to 2016/08

1.4

09.09.2016

Systematic

Changed nsi:skscode to nsi:skskode and nsi:sorcode to nsi:sor to fit XML schema

1.5

13.06.2018

Systematic

Migrated to NSPOP SVN


22.10.2018KITDocument moved from Word to Confluence. Original document name was: IFS0018 Healthcare Service User Identification Header.docx

17.11.2020KITOversat til dansk

Format af Healthcare Service User Identification Header

Healthcare Service User Identification header består af et HsuidHeader-element, der indeholder en Security Assertion Markup Language-lignende påstand, der i sig selv indeholder et enkelt AttributeStatement-element.

<hsuid:HsuidHeader xmlns:hsuid="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd">
 <hsuid:Assertion IssueInstant=Insert time of call here Version="2.0" id="HSUID">
  <hsuid:Issuer>Mit anvendersystem</hsuid:Issuer>
  <hsuid:AttributeStatement id="HSUIDdata">
   <hsuid:Attribute Name=Insert attribute name here
      NameFormat=Insert possible format here>
    <hsuid:AttributeValue>Insert attribute value here</hsuid:AttributeValue>
   </hsuid:Attribute>
   Insert additional attributes and attribute values here
  </hsuid:AttributeStatement>
 </hsuid:Assertion>
</hsuid:HsuidHeader>

I AttributeStatement findes oplysninger om brugeren som attributter beskrevet nedenfor.

Bemærk, at hvilke og hvor mange forekomster af de enkelte attributter, der er tilladt, afhænger af den specifikke kontekst, hvor HSUID-headeren anvendes.

Attributter i HSUID-headeren

De attributter, der kan og skal bruges i HSUID-header i kald til de enkelte sundhedstjenester, skal specificeres af snitfladebeskrivelsen for tjenesten. Nedenfor er listen over etablerede attributter.

Attributten nsi:UserType

Attributten nsi:UserType angiver, om brugeren er statsborger eller sundhedsprofessionel.

XMl-attribut Name

nsi:UserType

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

nsi:Citizen betyder borger, nsi:HealthcareProfessional betyder sundhedsfaglig

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:UserType">

<hsuid:AttributeValue>nsi:Citizen</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber

Attributten nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber identificerer brugeren udfra personnummer.

XMl-attribut Name

nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

CPR-nummer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber">

<hsuid:AttributeValue>1212124321</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:OrgUsingID

Attributten nsi:OrgUsingID beskriver identifikationen af den organisation, som en bruger, der er sundhedsfaglig er tilknyttet på brugstidspunktet.

XMl-attribut Name

nsi:OrgUsingID

XML-attribut NameFormat

nsi:sor indikerer at organisationen er identificeret via en SOR-kode.

nsi:skskode indikerer at organisationen er identificeret via en SHAK-kode.

nsi:ynumber indikerer at organisationen er identificeret via ydernummer.

Påkrævet

Kun hvis bruger er sundhedsfaglig.

Værdisæt

Afhænger af klassifikationssystemet anvendt i NameFormat attributten.

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:OrgUsingID" NameFormat="nsi:sor">

<hsuid:AttributeValue>440081000016006</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber

Attributten nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber identificerer den sundhedsfagligeperson under hvis ansvar brugeren handler.

Hvis brugeren handler under en anden sundhedsfagligs ansvar, skal sidstnævnte have en dansk autorisation i sundhedsmyndighedens autorisationsregister. Dette  autorisationsnummer skal angives i attributten nsi: ResponsibleUserAuthorizationCode.

Hvis brugeren ikke handler under en anden sundhedsprofessionals ansvar, skal den samme værdi angives i attributterne nsi: ActingUserCivilRegistrationNumber og nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber.

XMl-attribut Name

nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Kun hvis bruger er sundhedsfaglig.

Værdisæt

CPR-nummer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi: ResponsibleUserCivilRegistrationNumber">

<hsuid:AttributeValue>1111112222</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Eksempler på brug er vidst i nedenstående tabel:


nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber

nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber

nsi:ResponsibleUserAuthorizationCode

Sekretær

(Sundhedsfaglig uden dansk autorisation)

Sekretærens eget CPR-nummer

CPR-nummer på sundhedsfaglig der arbejdes på vegne af.

Autorisationsnummer på sundhedsfaglig der arbejdes på vegne af.

Læge

(Sundhedsfaglig med eget autorsiationsnummer der ikke arbejder på vegne af anden)

Læges eget CPR-nummerr

Læges eget CPR-nummer

Læges eget autorisansnummer

Sundhedsfaglig uden autorisationsnummer

Sundhedsfagligs eget CPR-nummer

Sundhedsfagligs eget CPR-nummer

-

Attributten nsi:ResponsibleUserAuthorizationCode

Attributten nsi:ResponsibleUserAuthorizationCode angiver autorisationsnummeret registreret i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister for den sundhedsperson, under hvis ansvar brugeren handler.

XMl-attribut Name

nsi:ResponsibleUserAuthorizationCode

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Kun hvis bruger er sundhedsfaglig.

Værdisæt

Autorisationsnummer registreret i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.

Hvis brugeren handler under eget ansvar, og brugeren ikke har et autorisationsnummer, angives ”-” (uden anførselstegn).

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi: ResponsibleUserAuthorizationCode">

<hsuid:AttributeValue>12345</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Hvis brugeren handler under en anden sundhedsfagligs ansvar, skal den anden sundhedsfaglige have et autorisationsnummer registreret i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.

Attributten nsi:ConsentOverride

Attributten nsi:ConsentOverride angiver, om værdispring bruges eller ej. Hvis attributten udelades, betyder det, at værdispring ikke er udført.

XMl-attribut Name

nsi:ConsentOverride

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Nej

Værdisæt

True indikerer at der er anvendt værdispring og false indikerer at der ikke er anvendt værdispring.

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:ConsentOverride">

<hsuid:AttributeValue>true</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:SystemOwnerName

Attributten nsi:SystemOwnerName angiver navnet på systemejeren af anvendersystemet.

XMl-attribut Name

nsi:SystemOwnerName

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

Angives af systemejer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemOwnerName">

<hsuid:AttributeValue>Region Midt</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:SystemName

Attributten nsi:Systemnavn angiver navnet på anvendersystemet

XMl-attribut Name

nsi:SystemName

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

Angives af systemejer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemName">

<hsuid:AttributeValue>MidtEPJ</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:SystemVersion

Attrbutten nsi:SystemVersion angiver navnet på anvendersystemet.

XMl-attribut Name

nsi:SystemVersion

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

Angives af systemejer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemVersion">

<hsuid:AttributeValue>9</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:OrgResponsibleName

Attributen nsi:OrgResponsibleName angiver organisationen ansvarlig for anvendersystemet.

XMl-attribut Name

nsi:OrgResponsibleName

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Ja

Værdisæt

Angives af den ansvarlige organisation

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:OrgResponsibleName">

<hsuid:AttributeValue>Driftsafdeling Vest</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:CitizenCivilRegistrationNumber

Attributten nsi:CitizenCivilRegistrationNumber angiver CPR-nummer på patient.

XMl-attribut Name

nsi:CitizenCivilRegistrationNumber

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Nej

Værdisæt

CPR-nummer

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:CitizenCivilRegistrationNumber">

<hsuid:AttributeValue>1212124321</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Attributten nsi:CitizenUserRelation

Attributten nsi:CitizenCivilUserRelation indikerer forholdet mellem brugeren og patienten. Tilstedeværelsen af denne attribut kræver ikke tilstedeværelsen af attributten nsi:CitizenCivilRegistrationNumber.

XMl-attribut Name

nsi:CitizenUserRelation

XML-attribut NameFormat

Ikke brugt

Påkrævet

Nej

Værdisæt

nsi:Citizen indikerer at bruger er patient

nsi:ChildCustodyHolder indikerer bruger er forældremyndighedsindehaver.

nsi:Guardian indikerer bruger er værge for patienten.

nsi:ProxyHolder indikerer patient har givet bruger fuldmagt.

Eksempel

<hsuid:Attribute Name="nsi:CitizenUserRelation">

<hsuid:AttributeValue>nsi:ChildCustodyHolder</hsuid:AttributeValue>

</hsuid:Attribute>

Eksempel

Følgende er et eksempel på et HSUID-header for en bruger, der:

 • er sundhedspersonale
 • har personnummer 2202222222
 • er tilknyttet hospitalafdelingen med SHAK-kode 6620151 (svarende til SOR-kode 440081000016006)
 • arbejder på vegne af en sundhedsperson med CPR-nummer 1404444444 og autorisationsnummer 12345


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<hsuid:HsuidHeader xmlns:hsuid="http://www.nsi.dk/hsuid/2016/08/hsuid-1.1.xsd">
	<hsuid:Assertion IssueInstant="2016-08-24T08:26:17.183Z"
		Version="2.0" id="HSUID">
		<hsuid:Issuer>my-issuer</hsuid:Issuer>
		<hsuid:AttributeStatement id="HSUIDdata">
			<hsuid:Attribute Name="nsi:UserType">
				<hsuid:AttributeValue>nsi:HealthcareProfessional</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:ActingUserCivilRegistrationNumber">
				<hsuid:AttributeValue>2202222222</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:OrgUsingID"
				NameFormat="nsi:sor">
				<hsuid:AttributeValue>440081000016006</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:OrgUsingID"
				NameFormat="nsi:skskode">
				<hsuid:AttributeValue>6620151</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:ResponsibleUserCivilRegistrationNumber">
				<hsuid:AttributeValue>1404444444</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:ResponsibleUserAuthorizationCode">
				<hsuid:AttributeValue>12345</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemOwnerName">
				<hsuid:AttributeValue>Region Midt</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemName">
				<hsuid:AttributeValue>MidtEPJ</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:SystemVersion">
				<hsuid:AttributeValue>9</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:OrgResponsibleName">
				<hsuid:AttributeValue>Driftsafdeling Vest</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
			<hsuid:Attribute Name="nsi:CitizenCivilRegistrationNumber">
				<hsuid:AttributeValue>1212124321</hsuid:AttributeValue>
			</hsuid:Attribute>
		</hsuid:AttributeStatement>
	</hsuid:Assertion>
</hsuid:HsuidHeader>


 • No labels