Introduktion

Formål

Formålet med dette dokument er at tilvejebringe dokumentation for datamodellen for MinSpærring. MinSpærring består af services til administration og verifikation.

Dokumentet indeholder en oversigt over tabeller, der skal defineres for MinSpærring, herunder betydningen af de enkelte felter ud over, hvordan tabellerne er forbundet. Derudover gives eksempler på, hvordan de mulige typer samtykke specifikt er repræsenteret i modellen.


Dokument historik

Version

Date

Responsible

Description

1.0

29.06.2012

Systematic

Initial version

1.1

28.11.2014

Systematic

References to National Patient Index (NPI) has been removed

1.2

29.03.2016

Systematic

Corrected version footer

1.3

07.09.2016

Systematic

Corrected header

1.4

13.06.2018

Systematic

Migrated to NSPOP SVN


22.10.2018KITDocument moved from Word to Confluence. Original document name was: DDD0003 Consent Services Data Model.docx

16.11.2020KITOversat til Dansk

Deifinitioner og referencer

Formålet med dette afsnit er give et overblik over de definitioner og referencer der anvendes i dette dokument.

Definition

Beskrivelse

NSI

National Sundheds IT

NSP

National Service Platform

SOR

Sundhedsvæsenets Organisationsregister

Alias

Beskrivelse

Behov

National consentservice, v1.1 (behovsbeskrivelse for Min Spærring Service)

MinSpærring Datamodel

I denne sektion er datamodellen for MinSpærring beskrevet.

Konceptuel model til MinSpærring Administration

En registrering i MinSpærring er registreret som et ConsentItem. For et givent ConsentItem kantilknyttet WhatItem og/eller WhoItem identificteres.

Tabel consentitem

Indeholder information om samtykke eller spærring.

Felt

Type

Brug

Optionelt

citizenCpr

Tekst

Identificerer borger (CPR) som registrering berører. 

Krævet

consentType

Tal

Type af registrering,  0=spærring, andet=samtykke.

Krævet

whatItem

Fremmednøgle

Reference til whatItem tabellen. Null = alle


whoItem

Fremmednøgle

Reference til whoItem tabellen. Null = alle


validFrom

Tidsstempel

Tidspunkt for hvornår registrering er gældende. Gemt som UTC-tidsstempel.

Krævet

validTo

Tidsstempel

Tidspunkt for hvornår registrering udløber.

Null = ingen udløbsdato.
Gemt som UTC-tidsstempel.


creationTimestamp

Tidsstempel

Tidspunkt for oprettelse af registrering. Gemt som UTC-tidsstempel.

Krævet

creatingSystemName

Tekst

Navnet på det system, gennem hvilket registreringen blev oprettet (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration.)

Krævet

createdBy

Tekst

Identiteten på den bruger, der oprettede registreringen (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration)

Krævet

modifyTimestamp

Tidsstempel

Det tidspunkt, hvor registreringen senest blev ændret. Gemt som UTC-tidsstempel.


modifyingSystemName

Tekst

Navnet på det system, hvorigennem registreringen sidst blev ændret (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration.)


modifiedBy

Tekst

Identitet for den bruger, der sidst ændrede registreringen (som registreret i HSUID-headeren på kaldet til MinSpærring Administration)


Tabel whatItem

Indeholder information om hvad registreringen dækker.

Felt

Type

Brug

Optionelt

organizationIdentifier

Tekst

Identifikation på den organisation (angivet som SOR-koden for organisationen), hvorfra oplysningerne stammer. Null = alle organisationer


includeSubOrgs

Tal

Angiver, om registreringen vedrører oplysninger, der stammer fra den bestemte organisation (med værdien 0) eller den bestemte organisation og alle organisationer, der er underordnet den (med værdien 1).

Krævet

referralStart

Tidsstempel

Registreringen vedrører oplysninger om aktiviteter, der vedrører borgeren på eller senere end den angivne tidsstempel.

Null = Ingen start tid
Gemt som UTC-tidsstempel


referralEnd

Tidsstempel

Registreringen vedrører oplysninger om aktiviteter vedrørende borgeren før det registrerede tidsstempel.

Null = Ingen slut tid.
Gemmes som et UTC-tiddstempel.


Tabel whoItem

Indeholder information om hvem samtykket / spærringen er giver til / i mod.

Felt

Type

Use

Optionelt

healthProfessionalCpr

Tekst

Identiteten på den sundhedsfaglige person (CPR), som registreringen gælder for. En værdi på null betyder, at samtykke gælder for enhver sundhedsfaglig.


organizationIdentifier

Tekst

Identiteten på den organisation (SOR-koden) som registreringen gælder for. En værdi på null betyder alle organisationer.


includeSubOrgs

Tal

Angiver, om samtykke gælder for den bestemte organisation (med værdien 0) eller den bestemte organisation og alle organisationer, der er underordnet den (med værdien 1).


foreignHealthProfessionals

Tal

Angiver, om registreringen gælder sundhedsfaglige, der fungerer uden for dansk område.

En værdi på 1 angiver, at registreringen gælder for udenlandsk sundhedspersonale, mens en værdi på nul angiver, at det ikke gælder.

En registrering af consentType=1, der er forbundet med et whoItem med foreignHealthProfessionals sat til 1 angiver registreringen givet for epSos til at videregive sundhedsoplysninger til udenlandske sundhedspersonale. Hvilke oplysninger, der skal afsløres, bestemmes af epSos.

Krævet

Eksempler

Below, examples are given on how selected fields in the table are filled-in for the possible combinations of consent specification, as specified in [Behov].

Nedenfor gives eksempler på, hvordan udvalgte felter i tabellen udfyldes for de mulige kombinationer af samtykke/spærring-specifikation.

Ønsket indhold

consentItem

whatItem

whoItem

Status

Spærring/

Samtykke

Hvad

Hvem

consentType

whatItem

whoItem

validFrom

validTo

organization

Identifier

IncludeSubOrgs

referralStart

referralEnd

health

ProfessionalCpr

organizational

Identifier

include

SubOrgs

foreignHealth

Professionals

Aktiv

Spærring

Alt

Alle

0

null

null

TS

null

Aktiv

Spærring

Alt

Individuel

0

null

FK to who Item

TS

null

CPR number

null

true

false

Aktiv

Spærring

Organisation

Alle

0

FK to what Item

null

TS

null

SOR code

false

TS1

TS2

Aktiv

Spærring

Organisation og alle underorganisationer

Alle

0

FK to what Item

null

TS

null

SOR code

true

TS1

TS2

Aktiv

Spærring

Alle Organisationer

Alle

0

FK to what Item

null

TS

null

null

true

TS1

TS2

Udløbet

Spærring

Alt

Alle

0

null

null

TS1

TS2 < now

Udløbet

Spærring

Alt

Individuel

0

null

FK to who Item

TS1

TS2 < now

CPR number

null

true

false

Udløbet

Spærring

Organisation

Alle

0

FK to what Item

null

TS1

TS2 < now

SOR code

false

TS1

TS2

Udløbet

Spærring

Organisation og alle underorganisationer

Alle

0

FK to what Item

null

TS1

TS2 < now

SOR code

true

TS1

TS2

Udløbet

Spærring

Alle Organisationer

Alle

0

FK to what Item

null

TS1

TS2 < now

null

true

TS1

TS2


Samtykke

Alt

Individuel

1

null

FK to who Item

TS1

TS2

CPR number

null

true

false


Samtykke

Alt

Organisation

1

null

FK to who Item

TS1

TS2

null

SOR code

false

false


Samtykke

Alt

Organisation og alle underorganisationer

1

null

FK to who Item

TS1

TS2

null

SOR code

true

false


Samtykke

Organisation

Individual

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

false

TS1

TS2

CPR number

null

true

false


Samtykke

Organisation og alle underorganisationer

Individual

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

true

TS1

TS2

CPR number

null

true

false


Samtykke

Alle Organisationer

Individual

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

null

true

TS1

TS2

CPR number

null

true

false


Samtykke

Organisation

Organisation

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

false

TS1

TS2

null

SOR code

false

false


Samtykke

Organisation og alle underorganisationer

Organisation

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

true

TS1

TS2

null

SOR code

false

false


Samtykke

Alle Organisationer

Organisation

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

null

true

TS1

TS2

null

SOR code

false

false


Samtykke

Organisation

Organisation og alle underorganisationer

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

false

TS1

TS2

null

SOR code

true

false


Samtykke

Organisation og alle underorganisationer

Organisation og alle underorganisationer

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

SOR code

true

TS1

TS2

null

SOR code

true

false


Samtykke

Alle Organisationer

Organisation og alle underorganisationer

1

FK to what Item

FK to who Item

TS1

TS2

null

true

TS1

TS2

null

SOR code

true

false


Samtykke

epSOS pt summary, ePrescription

Sundhedsfaglig i udlandet (epSos)

1

null

FK to who Item

TS1

TS2

null

null

null

true

Konceptuel model til MinSpærring Verifikation

MinSpærring Verifikation anvender den samme model som MinSpærring Administration.


  • No labels