Indhold
1 Introduktion
1.1 Formål
1.2 Læsevejledning
1.3 Dokumenthistorik
1.4 Definitioner og referencer
2 Udfald af gennemførte tests
2.1 Unittest
2.2 Integrationstests
2.3 Code coverage-rapporter
3 Code Coverage-rapporter
3.1 Code coverage uden kørsel af integrationstests
3.2 Code coverage med kørsel af integrationstests

Introduktion

Formål

Formålet med nærværende dokument er at dokumentere udfaldet af gennemførte tests for Svareksponeringsservice XDS-adaptere. Desuden fastholdes code coverage-rapporter genereret ved release.

Læsevejledning

Dokumentet henvender sig til alle med interesse i kvalitetssikring af Svareksponeringsservice XDS-adaptere. Læseren forventes at have kendskab til Java software udvikling, herunder unittesting, med anvendelse af Maven og JBoss applikationsserver.

Dokumenthistorik

Version

Dato

Ansvarlig

Beskrivelse

1.0

09.09.2016

Systematic

Initiel udgave. Rapportering på Svareksponeringsservice XDS-adaptere 1.0.0.

Definitioner og referencer

Definition

Beskrivelse

NIAB

NSP in a box

NSI

National Sundheds-IT

NSP

Den nationale service platform (inden for sundheds-IT)

Alias

Beskrivelse

Testvejledning

Testvejledning - Svareksponeringsservice XDS-Adaptere, (SSE/11734/PHB/0046)

Udfald af gennemførte tests

Dokument \[Testvejledning\] beskriver de forskellige tests, der planlægges gennemført ved release af Svareksponeringsservice XDS-adaptere.


Unittest

Log fra byg af Svareksponeringsservice XDS-adaptere, der inkluderer automatiserede unittests, indgår i separat testrapport ved hvert release.

Integrationstests

Log fra afvikling af integrationstests indgår i separat testrapport ved hvert release.

Code coverage-rapporter

Rapporter fra kørsel af code coverage er inkluderet i afsnit 3.

Code Coverage-rapporter

I afsnit 3.1 er Cobertura-rapport genereret på NIAB fastholdt. Denne inkluderer ikke kørsel af integrationstests. I afsnit 3.2 er rapporten fra kørsel med integrationstests fastholdt. Da der på NIAB'en ikke er etableret forbindelse til Svareksponeringsservice hos Laboratoriedatabanken, som beskrevet i \[Testvejledning\], er rapporten fra kørsel med integrationstests genereret i udviklingsmiljø med forbindelse til en Svareksponeringsservice-stub indeholdt i kildekoden.


Code coverage uden kørsel af integrationstests

Code coverage med kørsel af integrationstests

  • No labels