Indhold
1 Introduktion
1.1 Formål
1.2 Læsevejledning
1.3 Dokumenthistorik
1.4 Definitioner og referencer
2 Overblik over adgang til laboratoriesvar
2.1 Overblik over tilgængelig dokumentation
2.2 Overblik over infrastrukturen
2.2.1 Overordnet flow for fremsøgning af laboratoriesvarsdokumenter
2.3 De enkelte skridt i detaljer
2.3.1 Tilslutning til infrastrukturen
2.3.2 Slå laboratoriesvarsdokumenter op via Dokumentdelingsservice Opslag
2.3.3 Afgør hvilke laboratoriesvarsdokumenter, der ønskes indhentet
2.3.4 Indhent ønskede laboratoriesvarsdokumenter via Dokumentdelings-service Indhentning
2.3.5 Fortolk dokumenterne og find laboratoriesvar
2.3.6 Filtrer laboratoriesvar

Introduktion

Formål

Denne anvenderguide beskriver, hvorledes anvendere kan fremsøge patienters laboratoriesvar på tværs af kilder tilsluttet den nationale Dokumentdelingsservices (DDS).

Læsevejledning

Nærværende dokument henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal anvende patienters laboratoriesvar via den nationale infrastruktur til deling af dokumenter - dokumentdelingsservices.
Anvendelse er kun skitseret overordnet og suppleret med reference til mere detaljeret dokumentation.

Dokumenthistorik

Version

Dato

Ansvarlig

Beskrivelse

1.0

09.09.2016

Systematic

Initiel udgave

Definitioner og referencer

Definition

Beskrivelse

DDS

Dokumentdelingsservices

DGWS

Den gode webservice

IHE

Integrating the Healthcare Enterprise

NSI

National Sundheds-IT

NSP

Den nationale service platform (inden for sundheds-IT)

SDN

Sundhedsdatanettet

STS

Security Token Service

XDS

Cross-Enterprise Document Sharing

Alias

Beskrivelse

Anvenderguide

Getting Started with Document Sharing Services Users Guide, (SSE/11734/PHB/0039)

Svareksponeringsservice snitflade

Svareksponeringsservice-laboratoriesvar via dokumentdeling– snitfladebeskrivelse (SSE/11734/IFS/0020)

Opslag anvender

DDS Registry Querying User's Guide, (SSE/11734/PHB/0037)

Opslag snitflade

DDS Registry Querying Interface Description, (SSE/11734/IFS/0016)

Indhentning anvender

DDS Repository Users Guide, (SSE/11734/PHB/0038)

Indhentning snitflade

DDS Repository Interface Description, (SSE/11734/IFS/0017)

Overblik over adgang til laboratoriesvar

Laboratoriesvar fremsøges via den nationale infrastruktur til deling af dokumenter inden for sundhedsområdet. Et laboratoriesvar er fastholdt i et laboratoriesvarsdokument, som er et struktureret dokument. Dokumenterne stilles til rådighed af Laboratoriedatabanken.

Overblik over tilgængelig dokumentation

Der findes en overordnet anvenderguide \[Anvenderguide\] for brug af den nationale infrastruktur til dokumentdeling – Dokumentdelingsservices. Nærværende guide er et supplement til denne, som specifikt uddyber de skridt, som er specifikke for adgang til laboratoriesvarsdokumenter.
Ved brug af DDS trækker man på en række nationale services, som hver især har deres egen anvender-guide \[Opslag anvender, Indhentning anvender\] og snitfladebeskrivelse \[Opslag snitflade, Indhentning snitflade\].
Endeligt findes der en snitfladebeskrivelse \[Svareksponeringsservice snitflade\], som beskriver dels metadata til fremsøgning af laboratoriesvarsdokumenter via dokumentdelingsservice, dels formatet for laboratoriesvarsdokumenter.

Overblik over infrastrukturen

Infrastrukturen er illustreret på Figur 1 sammen med det overordnede flow ved fremsøgning og indhentning af laboratoriesvarsdokumenter om en borger.
Figur 1 – det overordnede flow for fremsøgning og indhentning af laboratoriesvarsdokumenter

Overordnet flow for fremsøgning af laboratoriesvarsdokumenter

Forud for anvendelse af infrastrukturen til fremsøgning, skal anvenderen tilsluttes som anvender af dokumentdelingsservices.

  1. Tilslutning til infrastrukturen

Skridtene i forbindelse med fremsøgning er følgende:

  1. Slå laboratoriesvarsdokumenter op via Dokumentdelingsservice Opslag
  2. Afgør hvilke laboratoriesvarsdokumenter, der ønskes indhentet
  3. Indhent ønskede laboratoriesvarsdokumenter via Dokumentdelingsservice Indhentning
  4. Fortolk dokumenterne og udtræk indeholdte laboratoriesvar
  5. Filtrer laboratoriesvar

De enkelte skridt i detaljer

De følgende afsnit beskriver de enkelte skridt i flowet.

Tilslutning til infrastrukturen

Dokumentdeling vil foregå i et produktionsmiljø, hvor aktører er tilsluttet Sundhedsdatanettet (SDN) og hvor bl.a. Dokumentdelingsservices afvikles på den Nationale Serviceplatform (NSP). For at blive koblet på skal der indgås en tilslutningsaftale, hvori vilkår og ansvar afstemmes.
Dette er beskrevet i \[Anvenderguide\].


Slå laboratoriesvarsdokumenter op via Dokumentdelingsservice Opslag

Dokumentdelingsservices udstiller en operation til opslag i infrastrukturens indeks via en webservice-snitflade. Opslagsoperationen er i IHE XDS-termer FindDocument-forespørgslen i IHE Technical Framework's transaktion 18, Registry Stored Query. Denne er beskrevet i \[Opslag snitflade\].
Opslag foretages under anvendelse af standarden IHE Cross-Enterprise Document Sharing (XDS), hvor søgeparametrene er som beskrevet i \[Svareksponeringsservice snitflade\].
Webservicen er baseret på Den Gode Web Service og forudsætter et STS signeret idkort på niveau 4. Dette er beskrevet i \[Anvenderguide\] og \[Opslag anvender\].


Afgør hvilke laboratoriesvarsdokumenter, der ønskes indhentet

Anvendere skal fortolke svaret fra opslaget, som overholder formatet beskrevet i \[Svareksponeringsservice snitflade, Opslag snitflade\], og udvælge, hvilke laboratoriesvarsdokumenter, der ønskes indhentet. De ønskede laboratoriesvarsdokumenter kan være samtlige eller en filtreret liste af de dokumenter, der er returneret metadata for i svaret fra opslaget.

Indhent ønskede laboratoriesvarsdokumenter via Dokumentdelings-service Indhentning

På baggrund af metadata for de ønskede laboratoriesvarsdokumenter, skal anvender foretage indhentning ved anvendelse af Dokumentdelingsservicens web-serviceoperation til indhentning af dokumenter, beskrevet i \[Indhentning snitflade\].
Indhentning af dokumenter er i IHE XDS-termer RetrieveDocumentSet-forespørgslen i IHE Technical Framework's transaktion 43, Retrieve Document Set.
Dokumentdelingsservicens webservice er baseret på Den Gode Web Service og forudsætter et STS signeret idkort på niveau 4, som beskrevet i \[Anvenderguide\] og \[Indhentning anvender\].

Fortolk dokumenterne og find laboratoriesvar

Hvert af de fremsøgte laboratoriesvarsdokumenter indeholder nul, et eller flere laboratoriesvar, som beskrevet i \[Svareksponeringsservice snitflade\]. Dokumenterne parses og de enkelte laboratoriesvar samles til en samlet liste af laboratoriesvar over tid, på tværs af kilder.

Filtrer laboratoriesvar

Da laboratoriesvarsdokumenter ikke nødvendigvis kun indeholder laboratoriesvar svarende til søgeperioden, skal hvert laboratoriesvar i den samlede liste gennemgås. De laboratoriesvar, der ikke ligger inden for søgeperioden kan frafiltreres.

  • No labels