Unit tests

Unit tests kan udføres ved at køre følgende Maven kommando:

mvn test

Hvis test coverage rapporten skal skrives, skal Maven's package step også køres. I det tilfælde vil kommandoen se sådan ud:


mvn test package


Coverage rapporten vil kunne findes under følgende lokation:


target/site/jacoco/index.html

Unit tests går alle klasser igennem, og tester et succesfuldt gennemløb, også alternative gennemløb af koden, samt prøver at ramme de forskellige exceptions som kan opstå.

Unit tests springer dog hele dk.sds.nsp.sor.sorls.service.external pakken over, da den indeholder alt kode som rent faktisk bruger en ekstern resurse (whitelisting databasen eller SOR DBM databasen).

Unit tests kan indstilles ved at rette i filen:

src/test/resources/sorls.properties

Alle test properties burde allerede være opsat som de bør være, og ingen konfiguration er nødvendigt.

Integration tests

Integration tests kan udføres ved at køre følgende Maven kommando:

 mvn verify -PintegrationTest

som udfører unit tests og integrations test.

Integrationstests kan indstilles ved at rette i filen:

src/test/resources/sorls.properties

Alternativt kan properties sættes og/eller overskrives på kommando linien. Følgende er eksempel på at overskrive URL til applikationen:

mvn verify -PintegrationTest -DargLine="-Dsorls.url=http://<host>:8080/sor-opslag"
  • No labels