Kort introduktion til service
I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret. SOR Opslag Servicen (SORLS) håndterer opslag operationer mod dette register, inklusiv opslag på mapning mellem SOR og SHAK koder.

Ceritfikatoplysninger (Funktions-OCES eller Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte opslag servicen.

Organisationen bag anvendersystemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.
 

Komponent og versioner

SORLS vil blive udstillet på NSP (både dNSP og cNSP) og det bliver derfor tenisk muligt at få adgang til servien både fra regionale it-systemer (dNSP) og fra it-systemer der gør brug af den central NSP-instans (cNSP). SOR Opslag servicen er under intern test ved SDS og vores leverandør. Versionen er released på TEST1 miljøet, men ikke klar til eksterne brugere.

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORLS via følgende link: NSP-komponenter.

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORLS - Guide til anvendere

For anvender af SORLS anvendes url for det valgte endpoint med tilføjelse: sor-opslag/SORLookupService

Eksempel på endpoint i testmiljøerne (cNSP i TEST2-miljøet): http://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opslag/SORLookupService


 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORLS er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

SORLS bliver deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.

  • No labels