Ændringer i SOR stamdataregister, SORUS og SORLS

Sundhedsdatastyrelsen er i gang med udvikling af en klinisk-administrativ attribut (ID27). Der skal være klar til pilottest i test1 miljøet på NSP i september 2024 og forventes sat i produktion januar 2025 på NSP.

SOR stamdataregistrene SorEntity og ShakSorMap udvides med to felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName, Der oprettes en ny klassifikationsfil SorOrganisationalLevel og OrganisationalLevelGroup data skal indgå i den eksisterende SORClassifications.

SOR opdateringsservicen (SORUS) skal have opdateret sin WSDL Request-delen udvides med OrganisationalLevelCode og response-delen udvides med OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName.

SOR opslagsservicen (SORLS) skal have opdateret sin WSDL

  • GetSorEntity returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName
  • SorShakMap returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName
  • ShakSorMap returnere de to nye felter OrganisationalLevelCode og OrganisationalLevelName


Kort introduktion til service og adgangskrav

Via SORLS stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag (hent en SOR enhed med diverse tilhørende datatyper), SOR/SHAK mapninger og søge operationer.

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret. SOR Opslags Servicen (SORLS) håndterer opslags operationer mod dette register, inklusiv opslag på mapning mellem SOR og SHAK koder.

Fælles for hele servicen er, at der bliver benyttet Den Gode Webservice (DGWS) til autentificering. 

*Dokumentationen af NSP services og komponenter på NSPOP omfatter udelukkende NSP produktionsmiljøet og ikke NSP’s øvrige miljøer. Det er muligt at få information og indblik i tilstanden på et af de øvrige miljøer via de gængse kommunikationsveje.


Adgangskrav

Organisationen bag anvender systemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren. 

SORLS indgår i alle basispakker. Der kræves ikke individuel whitelisting.

Ved planlægning af testforløb og inden løsningen tages i brug, skal anvenderen rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 

Certifikat oplysninger

Der skal anvendes niveau 3 (VOCES og FOCES) eller 4 (MOCES) ID kort udstedt af SOSI-STS.

Komponent og versioner
SORLS versionIndhold
1.3.8

SDS-3855 - Getting issue details... STATUS

1.3.7

SDS-6203 - Getting issue details... STATUS

1.3.6

SDS-6226 - Getting issue details... STATUS

1.3.5

SORLS release sorls-1.3.5 er leveret, 17. 11.22

1.3.4

Version med rettelser efter QA (SOR- 415) SVN leveret d. 11.10.2022. SEARCH funktionen findes stadig i WSDL'en. Dispensation er givet for testversionen

Godkendt af Arosii - sendt til Netic d. 13.10.22 - deploy til TEST1.

1.3.2Version med rettelser efter QA (SOR- 415) SVN leveret d. 21.9.2022. SEARCH funktionen findes stadig i WSDL'en. Dispensation er givet for testversionen. 
1.3Versionen indeholder opdaterede SQL scripts til SORLS i forbindelse med ÆA 0.7.
1.3Versionen indeholder ændringer i forbindelse med overgang til NemLog-in3 og MitID
1.3Versionen indeholder forbedrede fejlbeskeder
1.3I versionen er Search funktionen disablet


SORLS udstilles på NSP (både dNSP og cNSP) og det bliver derfor teknisk muligt at få adgang til servicen både fra regionale it-systemer (dNSP) og fra it-systemer, der gør brug af den central NSP-instans (cNSP). 

Version 1.3.8 er releaset til PROD miljøet.

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORLS via følgende link: NSP-komponenter.

Ud over den tekniske dokumentation er følgende overordnet dokumentation tilgængelig: SORLS - Guide til anvendere

Endpoints - For anvendere af SORLS

Der anvendes en url for det valgte endpoints med tilføjelse: sor-opslag/SORLookupService

Eksempel på endpoint i testmiljøet TEST2 (cNSP i TEST2-miljøet): http://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opslag/SORLookupService

Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklere:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORLS er udviklet, driftes og vedligeholdes af SDS, og alle henvendelser vedrørende teknisk support skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Drejer det sig om faglig support vedr. registreringspraksis i SOR mv. skal henvendelse ske til: sorpost@sundhedsdata.dk. eller pr. telefon 33153900, mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.30-11.30 og 13-14.30

SORLS er deployeret i produktions miljøet og NSP's nationale testmiljøer TEST1 og TEST2.

Ved planlægning af testforløb og inden løsningen tages i brug, skal anvenderen rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 

  • No labels