Kort introduktion til service

SORLS er nu i produktion juni 2023


Via SORLS stilles en række operationer til rådighed i form af enkelt opslag (hent en SOR enhed med diverse tilhørende datatyper), SOR/SHAK mapninger og Søge operationer.

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret. SOR Opslag Servicen (SORLS) håndterer opslag operationer mod dette register, inklusiv opslag på mapning mellem SOR og SHAK koder.

Fælles for hele servicen, er at der bliver benyttet Den Gode Webservice (DGWS) til authentifikering.

Certifikatoplysninger: der skal anvendes niveau 3 (VOCES og FOCES) eller 4 (MOCES) ID kort udstedt af SOSI-STS.

Organisationen bag anvender systemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.
 

Komponent og versioner
SORLS versionIndhold
1.3.8

SDS-3855 - Getting issue details... STATUS

1.3.7

SDS-6203 - Getting issue details... STATUS

1.3.6

SDS-6226 - Getting issue details... STATUS

1.3.5

SORLS release sorls-1.3.5 er leveret, 17. 11.22

1.3.4

Version med rettelser efter QA (SOR- 415) SVN leveret d. 11.10.2022. SEARCH funktionen findes stadig i WSDL'en. Dispensation er givet for testversionen

Godkendt af Arosii - sendt til Netic d. 13.10.22 - deploy til TEST1.

1.3.2Version med rettelser efter QA (SOR- 415) SVN leveret d. 21.9.2022. SEARCH funktionen findes stadig i WSDL'en. Dispensation er givet for testversionen. 
1.3Versionen indeholder opdaterede SQL scripts til SORLS i forbindelse med ÆA 0.7.
1.3Versionen indeholder ændringer i forbindelse med overgang til NemLog-in3 og MitID
1.3Versionen indeholder forbedrede fejlbeskeder
1.3I versionen er Search funktionen disablet


SORLS vil blive udstillet på NSP (både dNSP og cNSP) og det bliver derfor tenisk muligt at få adgang til servien både fra regionale it-systemer (dNSP) og fra it-systemer der gør brug af den central NSP-instans (cNSP). SOR Opslag servicen er under intern test ved SDS og vores leverandør. Version 1.3.8 er releaset til PROD miljøet.

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORLS via følgende link: NSP-komponenter.

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORLS - Guide til anvendere

For anvender af SORLS anvendes url for det valgte endpoint med tilføjelse: sor-opslag/SORLookupService

Eksempel på endpoint i testmiljøerne (cNSP i TEST2-miljøet): http://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opslag/SORLookupService


 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORLS er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

SORLS bliver deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.

  • No labels