Kort introduktion til service
I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret. SOR Opdatering Servicen (SORUS) håndterer opdateringsoperationer mod dette register.

Ceritfikatoplysninger (Funktions-OCES eller Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte opdatering servicen.

Organisationen bag anvendersystemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.

Anvendere er typisk regionernes SOR administratorer på sygehuse, der har behov for løbende at redigere i deres SOR data.

Der kræves individuel whitelisting. Inden løsningen tages i brug (herunder påbegyndelse af testforløb) skal anvenderne derfor rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 
 

Komponent og versioner

SORUS udstilles på NSP og skal tilgås på den central NSP-instans (cNSP).

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORUS via følgende link: NSP-komponenter.

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORUS - Guide til anvendere

For anvender af SORUS anvendes url for det valgte endpoint med tilføjelse: sor-opdatering/SOROpdateringService

Eksempel på endpoint i testmiljøerne (cNSP i TEST2-miljøet): http://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opdatering/SOROpdateringService


 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORUS er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

SORUS er deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.

  • No labels