Kort introduktion til service

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret.

SOR Opdatering Servicen (SORUS) håndterer opdateringsoperationer mod dette register.

Certifikat oplysninger (Funktions-OCES eller Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte opdatering servicen.

Organisationen bag anvender-systemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.

Anvendere er typisk regionernes SOR administratorer på sygehuse, der har behov for løbende at redigere i deres SOR data.

Der kræves individuel whitelisting. Inden løsningen tages i brug (herunder påbegyndelse af testforløb) skal anvenderne derfor rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 
 

Komponent og versioner

SORUS udstilles på NSP og tilgås på den centrale NSP-instans (cNSP).

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORUS via følgende link: SORUS - Design og Arkitektur beskrivelse

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORUS - Guide til anvendere.

Eksempel på endpoint til testmiljø: (cNSP i TEST2-miljøet): https://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8443/sor-opdatering/SOROpdateringService.

For endpoint til produktionsmiljø henvises til SDN aftalerne.

Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos MedCom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORUS er udviklet, driftes og vedligeholdes af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

SORUS er deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.

 • No labels