Kort introduktion til servicen og adgangskrav

I forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem regeringen og hhv. regioner og kommuner for 2015 (ØA2015) blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der muliggør system-til-system integration til SOR registret.

SOR Opdatering Servicen (SORUS) håndterer opdateringsoperationer mod dette register.

Certifikat oplysninger (Funktions-OCES eller Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte opdatering servicen.

Organisationen bag anvender-systemet skal indgå en serviceaftale med NSP Operatøren.

Anvendere er typisk regionernes SOR administratorer på sygehuse, der har behov for løbende at redigere i deres SOR data.

Adgangskrav

 1. Der kræves individuel whitelisting for regioner for at få adgang til SORUS på produktionsmiljøet via NSP snitfladen. Ved planlægning af testforløb og dermed inden løsningen tages i brug, skal anvenderen rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens SOR team på e-mail: sorpost@sundhedsdata.dk. 
 2. Det er et krav, at anvenderen er certificeret af Sundhedsdatastyrelsens SOR Team. Certificeringen opnås ved at dokumentere at basale use cases i SORUS Testprotokol kan gennemføres uden fejl ved test afviklet på NSP testmiljø, inden man kan whitelistes til produktionsmiljøet. SORUS Testprotokol indeholder 6 testcases, som er detaljeret beskrevet på siden "SORUS - Yderligere dokumentation": https://www.nspop.dk/display/public/web/SORUS+-+Yderligere+dokumentation.


Komponent og versioner

SORUS udstilles på NSP og tilgås på den centrale NSP-instans (cNSP).

Der henvises til den tekniske dokumentation for SORUS via følgende link: SORUS - Design og Arkitektur beskrivelse

Ud over den tekniske dokumentation er der også følgende overordnet dokumentation tilgængelig:

SORUS - Guide til anvendere.

Eksempel på endpoint til testmiljø: (cNSP i TEST2-miljøet): https://test2-cnsp.ekstern-test.nspop.dk:8080/sor-opdatering/v3/SOROpdateringService.

For endpoint til produktionsmiljø henvises til SDN aftalerne.

Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos MedCom.
  • MOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

SORUS er udviklet, driftes og vedligeholdes af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

SORUS er deployeret i produktion og i de nationale testmiljøer.

 • No labels