Teknisk navn

sor

Opdateringsfrekvens

Daglig

Kilde

SOR hos sundhedsdatastyrrelsen

Versioner

1,3


Beskrivelse

Indeholder udtræk fra SOR registret med specifikke datatyper for apotek, lægepraksis og sygehuse.

Bemærk: Denne service anvendes internt at FMK og udstilles ikke til eksterne anvendelser. Denne service nedlægges i løbet af 2020, når SOR 2 er indfaset. Se SOR 2 for yderligere info.

Eksterne ressourcer

Fuld udtræk fra SOR kan hentes her

Datatyper - oversigt

Navn

Version

Beskrivelse

apotek

1,3sortypen apotek og apoteksfilial
praksis1sortypen lægepraksis og speciallæge
sygehus1,3institution af sortypen sygehus
sygehusafdeling1,3OrganizationalUnit af sortypen sygehus
yder1yder information fra sortypen lægepraksis og speciallæge
organisation1alle typerDatatype: praksis

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

sorNummer


NejXBIGINT(20)
eanLokationsnummer
ja
BIGINT(20)
regionCode
ja
BIGINT(12)
navn
ja
VARCHART(256)Datatype: sygehus

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

sorNummer


NejXBIGINT(20)
eanLokationsnummer
ja
BIGINT(20)
nummer
ja
VARCHAR(30)
telefon
ja
VARCHAR(20)
navn
ja
VARCHAR(256)
vejnavn
ja
VARCHAR(100)
postnummer
ja
VARCHAR(10)
bynavn
ja
VARCHAR(30)
email
ja
VARCHAR(100)
wwwversion 1ja
VARCHAR(100)
wwwversion 3ja
VARCHAR(255)

Datatype: sygehusafdeling

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

sorNummer


NejXBIGINT(20)
eanLokationsnummer
ja
BIGINT(20)
nummer
ja
VARCHAR(30)
navn
ja
VARCHAR(256)
sygehusSorNummer
ja
BIGINT(20)
overafdelingSorNummer
ja
BIGINT(20)
underlagtSygehusSorNummer
ja
BIGINT(20)
afdelingTypeKode
ja
BIGINT(20)
afdelingTypeTekst
ja
VARCHAR(50)
hovedSpecialeKode
ja
VARCHAR(20)
hovedSpecialeTekst
ja
VARCHAR(40)
telefon
ja
VARCHAR(20)
vejnavn
ja
VARCHAR(100)
postnummer
ja
VARCHAR(10)
bynavn
ja
VARCHAR(30)
email
ja
VARCHAR(100)
wwwversion 1ja
VARCHAR(100)
wwwversion 3ja
VARCHAR(255)

Datatype: yder

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

sorNummer
NejXBIGINT(20)

nummer


ja
VARCHAR(30)
praksisSorNummer
ja
BIGINT(20)
eanLokationsnummer
ja
BIGINT(20)
hovedSpecialeKode
ja
VARCHAR(20)
hovedSpecialeTekst
ja
VARCHAR(40)
telefon
ja
VARCHAR(20)
vejnavn
ja
VARCHAR(100)
postnummer
ja
VARCHAR(10)
bynavn
ja
VARCHAR(30)
email
ja
VARCHAR(100)
wwwversion 1ja
VARCHAR(100)
wwwversion 3ja
VARCHAR(255)

Datatype: organisation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

sorNummer
NejXBIGINT(20)

parentSorNumber


ja
BIGINT(20)
name
ja
VARCHAR(60)
sorType
ja
VARCHAR(254)
eanLocationCode
ja
BIGINT(20)
cvrNumber
ja
BIGINT(8)
parmacyIdentifier
ja
VARCHAR(20)
shakCode
ja
VARCHAR(7)
ydernumber
ja
VARCHAR(9)
pNumber
ja
VARCHAR(20)
address
ja
VARCHAR(60)
postCode
ja
VARCHAR(4)
city
ja
VARCHAR(20)
telephone
ja
VARCHAR(20)
email
ja
VARCHAR(320)
website
ja
VARCHAR(254)
  • No labels