Teknisk navn

sks

Opdateringsfrekvens

Dagligt

Kilde

Sundhedsdatastyrelsen

Versioner

1


Beskrivelse

SKS-registeret (Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem) er en klassifikation af sygehusvæsnets forskellige institutioner (sygehuse og afdelinger,) og benyttes bl.a. til klassifikation af sundhedsfaglige ydelser i patientadministrative systemer og efterfølgende indberetning til Landspatientregistret. 

Registerets "nøgler" er SKS-koder, som er danske udgaver af internationale klassifikationer – fx sygdomsklassifikationen, som bygger på WHO’s ICD-10, og operationsklassifikationen, baseret på den nordiske NCSP. De nordiske klassifikationer vedligeholdes og tilpasses til nordiske forhold i samarbejde med det nordiske klassifikationscenter.

Eksterne ressourcer

Beskrivelse på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer 

Datatyper - oversigt

Navn

Beskrivelse

institution

SKS-stamdata, med SKS-kode som nøgle (kaldes "Nummer" i registeret)


Datatyper - detaljer

Datatype: institution

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

navnInstitutionens navnJa
varchar(60)
nummerSKS-kode. Alle SKS-koder kan indeholde op til 10 karakterer. 1. karakter er et bogstav, der viser SKS-hovedgruppen (se tabel nedenfor). De resterende 8 karakterer er alfanumeriske. Hvor mange bogstaver og tal, der indgår i koden, varierer fra hovedgruppe til hovedgruppe. Alle tal og store bogstaver (versaler) kan anvendes – dog ikke Æ, Ø og ÅNejXvarchar(20)
organisationstypeOrganisationstype. Enten "Sygehus" eller "Afdeling"Nej
varchar(30)


SKS-hovedgrupper:

Kode SKS hovedgruppeIndhold
AAdministrative forhold En bred vifte af danske koder, der skal udtrykke forskellige administrative forhold og administrative interventioner/procedurer. Den indeholder endnu kun få koder udover personaleklassifikationen (som er en tillægsklassifikation).
BBehandlings- og PlejeklassifikationenDansk klassifikation af ikke-kirurgisk behandling, pleje og profylakse.
DKlassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstandeDen danske version af WHO´s "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)". Indeholder koder for diagnoser, symptomer, helbredsproblemer og årsager til patientens kontakt med sundhedsvæsenet.
EUlykkesklassifikationenDen danske version af den nordiske ulykkesklassifikation. Bruges på et overordnet hierarkisk niveau til registrering af omstændigheder ved ulykker, selvmord og selvmordsforsøg. Den giver mulighed for at registrere på et meget specificeret niveau, hvor dette er aftalt.
FKlassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstandDen danske version af WHO’s ”International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF). ICF er en international klassifikation til systematisk beskrivelse af patientens funktionsevne/funktionsevnenedsættelse.
KKlassifikation af operationerDen danske version af "Nordic Classification of Surgical Procedures" (NCSP), der er den nordiske operationsklassifikation. Indeholder koder for kirurgiske procedurer.
MLægemiddelstofklassifikationDansk oversættelse af WHO´s klassifikation af lægemiddelstoffer, "Anatomical Therapeutic Chemical Classification System" (ATC). Bruges udelukkende som tillægskoder til at specificere en diagnose eller en procedure.
NAnæstesiklassifikationDansk klassifikation af anæstesiprocedurer.
UUndersøgelsesklassifikationDansk klassifikation indeholdende ikke-kirurgiske undersøgelser, herunder kliniske undersøgelser. "Klassifikation af Radiologiske Procedurer" er indeholdt i hovedgruppe U (under UX*).
WKlassifikation vedr. klinisk fysiologi og nuklearmedicinDansk klassifikation af klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser.
ZTillægskoder og diverse procedurerForskellige tillægsklassifikationer. ZZ-området anvendes til diverse procedurekoder, overvejende i listeform.  • No labels