1. Introduktion

Alle services der udbydes på NSP overholder den XML-baserede standard ”Den Gode WebService (DGWS)”. Derudover tilbydes funktionalitet til håndtering af OIO IDWS.

At designe og implementere en service der overholder denne profil, er ikke nødvendigvis en let opgave. Derfor er Seal.Java formål at indpakke DGWS og IDWS specifikke detaljer, og abstrahere alle typer fra XML til objektform, for på den måde, at gøre det lettere for udvikleren at overholde standarden. Anvendere skal dog have grundlæggende viden om offentlig nøglekryptering (signering) og XML.

Der findes en udgave af SOSI-biblioteket, som er lavet i .NET, og den kan findes her SEAL.NET.

2. Formål

Dette dokument er en guide til brugere af SOSI-biblioteket, også kendt som Seal.Java. Dokumentet indeholder information om, hvordan man installerer og konfigurerer biblioteket, og dokumenter detaljer om, hvordan man bruger biblioteket som en anvender eller som serviceudbyder.

Dette dokument er ikke et designdokument og vil derfor ikke gå i detaljer om f.eks. hvordan XML-signatur bruges i SOSI-beskeder osv. Den dækker heller ikke alle de grundlæggende koncepter i Webservice Single Sign-On (SSO), føderationer osv. Hvis du har brug for information om koncepterne osv. henvises til dokumentationen "Den Gode Webservice". 

3. Release notes

Release 2.5.15

SDS-4257 - Getting issue details... STATUS

Rettet fejl i BootstrapOIOSAMLAssertionBuilder, hvor attributterne COMMON_NAME og UID ver byttet rundt.

Release 3.0.1

SDS-3213 - Getting issue details... STATUS

Seal.Java er nu opsplittet i følgende moduler: ('Group Id':'Artifact Id')

  • dk.sosi.seal:seal-common
  • dk.sosi.seal:seal-dgws
  • dk.sosi.seal:seal-idws
  • dk.sosi.seal:seal-common-exchange
  • dk.sosi.seal:seal-dgws-exchange
  • dk.sosi.seal:seal-idws-exchange
  • dk.sosi.seal:seal-sts
  • dk.sosi.seal:seal-testtools

Og kildekoden findes her:

https://svn.nspop.dk/svn/libraries/seal/java/

SDS-3970 - Getting issue details... STATUS

Rettelsen og tilhørende test kan findes her:

https://svn.nspop.dk/svn/libraries/seal/java/common/trunk/src/main/java/dk/sosi/seal/model/LibertyMessageDOMEnhancer.java

https://svn.nspop.dk/svn/libraries/seal/java/sts/trunk/src/test/java/dk/sosi/seal/sign/SealSignTest.java


SDS-4257 - Getting issue details... STATUSEfter opslitning kan rettelsen findes her:

https://svn.nspop.dk/svn/libraries/seal/java/idws-exchange/trunk/src/main/java/dk/sosi/seal/model/BootstrapOIOSAMLAssertionBuilder.java

SDS-4318 - Getting issue details... STATUS

Efter opslitning kan rettelsen findes her:

https://svn.nspop.dk/svn/libraries/seal/java/common/trunk/src/main/java/dk/sosi/seal/xml/ClasspathResourceResolver.java

Release 2.5.14

SDS-4008 - Getting issue details... STATUS

Ny version af bouncycastle.

Release 2.5.13

SDS-2338 - Getting issue details... STATUS

Forbedret fejlbesked ved manglende trust af NemLogin token.

Release 2.5.12

SDS-3048 - Getting issue details... STATUS

Forbedret fejlbesked ved forsøg på kald af medarbejder-billetomveksling som borger.

Release 2.5.11

SDS-3983 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.10

SDS-3930 - Getting issue details... STATUS

Rettelser efter fejl fundet i test.

Release 2.5.9

SDS-3930 - Getting issue details... STATUS

SDS-3934 - Getting issue details... STATUS

Seal java sourcekode er flyttet fra Kvalitetsit repository  til libraries repository.

Release 2.5.8 ( Findes ikke som release i  Nexus)

Release 2.5.7

SDS-3879 - Getting issue details... STATUS

Rettet fejl opstået  i mellem release 2.5.4 og 2.5.6, hvor metoder STS testtools kalder er blevet ændret.

SDS-3886 - Getting issue details... STATUS

Seal indeholder nogle test-certifikater fra lakeside der  er udløbet. Skiftes ud med SDS certifikater.

Release 2.5.6

SDS-3874 - Getting issue details... STATUS

Certifikater udløbet og blev skiftet.

SDS-3730 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.5 (Findes ikke som release i Nexus)

SDS-3730 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.4

SDS-2509 - Getting issue details... STATUS

SDS-3686 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.3 (Findes ikke som release i  Nexus)

Leverancen er tagget som release-2.5.3.

SDS-2509 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.2

SDS-3093 - Getting issue details... STATUS

SDS-2540 - Getting issue details... STATUS

SDS-3093 - Getting issue details... STATUS

Release 2.5.0/2.5.1

- Updated maven compiler to JDK 1.8

- Added helpers and model for JWT to OIOSAML token exchange

Release 2.4.6 (Findes ikke som release i  Nexus)

SDS-3220 - Getting issue details... STATUS  • No labels