Kort introduktion til service

Referenceimplementering giver et eksempel på en NAP INSP webapplikation og et eksempel på en NAP INSP facade , der begge overholder arkitektur- og designprincipperne i NAP, som guide til udviklere.


Nap-reference-web er en referenceimplementation af en NAP web applikation, der illustrerer brugen af nap-angular-sdk og nap-typescript-sdk. Denne web applikation implementerer nap-typescript-sdks eventkatalog version 1 og udstiller aftaledokumenter. Derudover fungerer Nap-reference-web også som guidelines til en konfigurationsopsætning, projektstruktur samt kodebase, der opfylder NSPs Husregler for webløsninger.

Nap-reference-facade er en referenceimplementation af en NAP facade, der illustrerer processen i at udtrække, validere og anvende en SAMLtoken til at kalde dokumentdelingsservicen. Derudover fungerer nap-reference-facade også som guideline til en konfigurationsopsætning, projektstruktur samt kodebase, der opfylder NSPs husregler https://www.nspop.dk/display/public/web/Husregler+for+udvikling+til+NSP

Nap-reference er den samlede deployable af facade og web. 


Kildekoden findes på https://svn.nspop.dk/svn/components/nap/

Komponent og versioner

nap-reference version 1.0.0


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.

  • No labels