Introduktion

Denne leverencebeskrivelse beskriver OpenXDS servicen, der fungerer som en intern støtteservice på NSP.


OpenXDS har i Juli 2020 erstattet NSPs OpenTEXT repository installation.

OpenXDS tilbyder opbevaring af alle typer af dokumenter f.eks. aftaler og spørgeskemaer.

Baggrund for valget af OpenXDS

Inden Juli 2020 blev OpenXDS allerede med success anvendt i KIH (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering), så der var viden om produktet som NSP kunne trække på.

I april/maj 2020 blev en performance-test af OpenXDS udført på staging-miljøet med et yderst tilfredsstillende resultat, og dermed blev det besluttet at skifte til OpenXDS på NSP.

Migrering af data og switch-over

I forbindelse med skiftet, blev DRS og DDS konfigureret til at pege på OpenXDS repository i stedet for OpenTEXT repository. Inden skiftet blev alle dokumenter løbende migreret over i det nye repository, skiftet var dermed transparent for anvender-systemerne.

Leverancer

Version 2.0.10

QA-input: Rettelse af log-beskeder

Version 2.0.9

SDS-4263 - Getting issue details... STATUS  Hvis et eller flere af de forespurgte dokumenter ikke findes, returneres de fundne plus fejl-elementer for de ikke-eksisterende.

SDS-4358 - Getting issue details... STATUS


Version 2.0.8

Logger ikke længere hele requests og responses til databasen. Auditlogs logges til fil i stedet for database.

Version 2.0.7

Tillader SubmissionSet-værdier, der ikke er på OID-format

Version 2.0.5-2.0.6

Fjernet tabellen repository-item fra repository-create-script, da denne retteligt hører til OpenXDS registry.

Logning tilføjet, så det er tydeligt, om hent- og indsæt-operationer går godt eller skidt.

Version 2.0.4

Tillader extension-delen af 'document unique id' at være 64 tegn i stedet for 16.

Version 2.0.3

UDP audit-logning disablet

Tilladt hukommelsesforbrug forøget til 2GB

Version 2.0.0-2.0.2

Initiel version bygget fra nspops svn-repository og klar til drift


  • No labels