Kort introduktion til service

Baggrund 

National Adviseringsservice er en service på NSP'en der hjælper med at distribuere adviseringer fra et afsender system til et eller flere modtager systemer via en standardiseret snitflade. Dette gør sig bl.a. gældende i forhold til det Fælles Medicin Kort (FMK), som sender adviseringer til en række modtagersystemer herunder f.eks. hjemmesygeplejen i tilfælde af medicinændringer.


* Hver kasse i ovenstående diagram har en kort forklaring, som kommer frem i et nyt browservindue, når der klikkes på kassen.


Et afsender system sender adviseringer på et givent topic. En advisering består af et topic, et eller flere ID'er der kan filteres på og så selve adviseringen.

Afsendelse af adviseringer sker via NotificationBroker snitfladen. Før et system kan afsende adviseringer skal topic være oprettet i systemet. 

Ønsker man hente adviseringer sker det ved at modtagersystemet først opretter en evt. IDliste, et pullpoint og til sidst et abonnement på et emne og en evt. IDListe. Herefter er modtagersystemet klar til at hente adviseringer via det pullpoint der blev oprettet. 


Andre kilder til information

Alle opgaver er og bliver oprettet i følgende JIRA projekt: https://jira.nspop.dk/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=74&view=planning.nodetail

Kildekoden kan hentes ned fra SVN: https://svn.nspop.dk/svn/components/nas/

Servicedeklaration - Specifikke vilkår for NAS 2.0 

Adviseringsservicen i NAS 2.0 garanterer - i modsætning til NAS 1.0 - en leverancesikkerhed, således at adviseringer leveret til NAS 2.0 også kan hentes på relevante pullpoints.


Det påhviler adviseringsmodtager at foretage følgende:

 • Hentning af adviseringer på pullpoints anbefales foretaget minimum hvert 5. minut med mindre andet er aftalt med NSP. 
 • Etablere og opretholde en kø-funktionalitet i tilfælde af kvalitetsforringelse/datanedbrud i adviseringsservicen eller hos den enkelte adviseringsafsender.

Der er implementeret automatisk oprydning af pullpoints og data, da det har vist sig, at adviseringsmodtagere ikke altid kontrollerer, hvilke pullpoints, idlister og abonnementer de opretter. Følgende oprydningsjobs er derfor implementeret i NAS 2.0:

 • Hvis et pullpoint har adviseringer, der ikke er blevet hentet i over 10 dage, slettes disse og en systemadvisering oprettes på pullpointet, så en eventuel anvender kan se, hvad der er sket. Så længe denne systemadvisering ikke er afhentet, modtager pullpointet ikke nye adviseringer.
 • Hvis et pullpoint har adviseringer, der ikke er blevet afhentet i over 45 dage (inkl. systemadviseringen), slettes de abonnementer, som anvender pullpointet og pullpointet nedlægges.
 • Hvis en IDliste ikke har været tilknyttet et abonnement i over 45 dage slettes IDlisten.

Anbefaling: 

 • NSP anbefaler et adaptivt setup for modtagere. idet der må forventes en væsentlig vækst i antallet af adviseringer i de kommende år. Anvendes ikke et adaptivt set-up, er en anbefaling at foretage hentning hvert 2.- 3. minut pr. subscription og i puljer med 250-300 pr. gang.


Adviseringsafsender er ansvarlig for:

 • Sikre, at adviseringer ikke indeholder personfølsomme data.
 • Etablere og opretholde en kø-funktionalitet i tilfælde af kvalitetsforringelse/datanedbrud i adviseringsservicen.
 • Indgåelse af  'Tilslutningsaftale: - Specifikke spørgsmål om vilkår for oprettelse af NAS 2.0 Topics, med opfyldelse af navnestandard m.v Henvendelse kan rettes til NSP-Operatør på operator@nspop.dk og download af aftalen kan ske her: NAS Topics Tilslutningsaftale

Der henvises i øvrigte til: Q&A

Øvrige forhold følger NSP generelle vilkår.

Komponent og versioner

NAS servicen er en række SOAP baserede snitflader der anvendes til at distribuere adviseringer mellem systemer på NSP'en. Kafka bruges til opbevaring af adviseringer og MariaDB anvendes til opbevaring af konfiguration af pullpoints, id lister osv. 

NAS udstilles som en række services i det centrale docker miljø. 

NAS

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

NAS er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

Detaljer omkring servicen er beskrevet i guide til anvenderere og test af servicen er beskrevet i testvejledningen.


Version 2.0.X og 2.1.X releases i øjeblikket sideløbende.
2.1.X releases fra trunk i subversion mens 2.0.X releases fra branch release-2.0.X

 • Release 2.0.0
  Leverancen er tagget som 2.0.0.
  Releasen er initeret om en modernisering af det eksisterende NAS system. Moderniseringen er en komplet omskrivning. Dog er det de samme snitflader der er implementeret i NAS og NAS2. 
  Dette er den første leverance af LAR servicen. For uddybende information omkring dennes indhold se NAS2 - Anvenderguide og NAS2 - Design og arktitekturbeskrivelse 
 • Release 2.0.1
  Leverancen er tagget som 2.0.1.
  Releasen er initeret om en modernisering af det eksisterende NAS system. Moderniseringen er en komplet omskrivning. Dog er det de samme snitflader der er implementeret i NAS og NAS2. 
  Denne release indeholder udelukkende rettelser på nogle af de ting der er fundet i forbindelse med QA. For uddybende information omkring NAS2 leverancen se NAS2 - Anvenderguide og NAS2 - Design og arktitekturbeskrivelse 
 • Release 2.0.2
  Leverancen er tagget som 2.0.2.
  Leverancen er lavet på foranledning af QA der gerne ville have fjernet Volume Mapping af log foldere i release compose filen. Leverancen indeholder derudover en refactoring af ServletContextListener delen i de 6 Servlets, men indeholder ingen funktionelle ændringer.
 • Release 2.0.3
  Leverancen er tagget som 2.0.3.
  Korrekt eksludering af test klasser i code coverage. Nødvendigt for at Jenkins kan bygge og pushe docker image. 
 • Release 2.0.4
  Leverancen er tagget som 2.0.4.
  Alle integrationtests opretter nu selv pull point osv. 
  Mindre rettelser i forhold til QA. 
 • Release 2.0.5
  Leverancen er tagget som 2.0.5.
  Opdateret algoritme til at afhente beskeder.  
  Mindre refactor af integrationstests.
 • Release 2.0.6
  Leverancen er tagget som 2.0.6.
  Ekskluderet autogenereret test kode fra code coverage. 
 • Release 2.0.7
  Leverancen er tagget som 2.0.7. 
  SDS-3873 NAS 2.0 returnerer ikke fulde pullpoint URL'er
 • Release 2.0.8
  Leverancen er tagget som 2.0.8
  SDS-3988 - Getting issue details... STATUS
  SDS-3971 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.9
  Leverancen er tagget som 2.0.9
  SDS-4130 - Getting issue details... STATUS
  Når subscription oprettes returneres der nu fuld subscription URL.
 • Release 2.0.10
  Leverancen er tagget som 2.0.10.
  SDS-3920 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.11
  Leverancen er tagget som 2.0.11.
  SDS-4312 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.12
  Leverancen er tagget som 2.0.12.
  SDS-4298 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4288 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4409 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.12a
  Leverancen er tagget som 2.0.12a.
  SDS-4560 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.13
  Leverancen er tagget som 2.0.13.
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.13a
  Leverancen er tagget som 2.0.13a.
  SDS-4560 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.14
  Leverancen er tagget som 2.0.14.
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.15
  Leverancen er tagget som 2.0.15.
  SDS-4502 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4472 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.16
  Leverancen er tagget som 2.0.16.
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS
  QA ændringer
 • Release 2.0.17
  Leverancen er tagget som 2.0.17
  SDS-4479 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.18
  Leverancen er tagget som 2.0.18
  SDS-4511 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4580 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4495 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.0.19
  Leverancen er tagget som 2.0.19
  SDS-4479 - Getting issue details... STATUS
  Patch fra patch release 2.0.12b
 • Release 2.0.20
  Leverancen er tagget som 2.0.20
  SDS-4580 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.0.21
  Leverancen er tagget som 2.0.21
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.0.21-RC2
  Leverancen er tagget som 2.0.21-RC2
  SDS-5732 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.0.21.1
  Leverancen er tagget som 2.0.21-1
  SDS-5732 - Getting issue details... STATUS (Omnavngivet udgave af 2.0.21-RC2)
 • Release 2.0.22
  Leverancen er tagget som 2.0.22
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
  SDS-5725 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.0
  Leverancen er tagget som 2.1.0
  SDS-4565 - Getting issue details... STATUS
  Ibrugtagning og grundig test af NAS baseret på nyere wildfly-image1
 • Release 2.1.1
  Leverancen er tagget som 2.1.1
  SDS-4744 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4189 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.2
  Leverancen er tagget som 2.1.2
  SDS-4335 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4843 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.3
  Leverancen er tagget som 2.1.3
  SDS-5199 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4395 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.4
  Leverancen er tagget som 2.1.4
  SDS-5030 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.5
  Leverancen er tagget som 2.1.5
  SDS-5119 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.6
  Leverancen er tagget som 2.1.6
  SDS-5367 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.7
  SDS-4580 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.1.8
  Leverancen er tagget som 2.1.8
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.1.9
  Leverancen er tagget som 2.0.22
  SDS-4393 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
  SDS-5725 - Getting issue details... STATUS
  SDS-4335 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
  SDS-4744 - Getting issue details... STATUS (Rettelse efter QA)
 • Release 2.1.10
  Leverancen er tagget som 2.1.10
  SDS-5761 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.11:
  Leverancen er tagget som 2.1.11
  SDS-4395 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.12:
  Leverancen er tagget som 2.1.12
  SDS-5762 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.13:
  Leverancen er tagget som 2.1.13
  SDS-5522 - Getting issue details... STATUS
 • Release 2.1.14:
  Leverancen er tagget som 2.1.14

SDS-6044 - Getting issue details... STATUS

SDS-5762 - Getting issue details... STATUS

 • Release 2.1.15:
  Leverancen er tagget som 2.1.15 og indeholder rettelser i forhold til

SDS-6044 - Getting issue details... STATUS

 • Release 2.1.16:
  Leverancen er tagget som 2.1.16 og indeholder rettelser i forhold til

SDS-5762 - Getting issue details... STATUS