Kort introduktion til service


NSP gateway er en centralt hostet sosi-gw som stilles til rådighed for f.eks. danske kommuner eller regioner der ønsker en central placeret Gateway. NSP Gateway tilgås som lag foran cNSP. NSP Gateway stilles til rådighed for NSP kunderne f.eks. en kommune samt kundernes leverandører i følgende test- og produktionsmiljøer:

Snitfladen tilgås gennem en SSL-krypteret forbindelse som valideres ved brug af et FOCES-certifikat. I testmiljøerne kan anvendes FOCES-certifikater fra OCES-I test, OCES-II IG eller OCES-II PP. Det er nødvendigt at få det anvendte klientcertifikat whitelistet som beskrevet nedenfor under kontaktoplysninger.

For adgang til tjenesten skal der som udgangspunkt anvendes et FOCES-certifikat tilhørende en dansk kommune. Hvis dette ikke er muligt (f.eks. hvis der er tale om en centralt hostet/driftet løsning som deles af flere kunder) kan adgang opnås ved hjælp af et FOCES-certifikat tilhørende systemleverandøren koblet med en liste over systemleverandørens kunde-kommuner angivet vha. CVR-numre.

Teknisk set oprettes forbindelsen til NSP Gateway ved oprettelse af en https-forbindelse til et af ovenstående endpoints hvor der anvendes det whitelistede klient-FOCES-certifikat. Hvis der er tale om et certifikat tilhørende en systemleverandør angives den region, kommune eller kunde som det nærværende kald til NSP Gateway representerer vha en HTTP-header som følger:

X-NSI-Kunde: <cvr-nummer på whitelistet kunde>

Se kom godt igang guide her:

https://www.nspop.dk/display/public/web/NGW+-+Kom+Godt+i+Gang

Bemærk

NGW - Kom Godt i Gang
Bemærk:


  1. SOSI-GW og NGW understøtter som udgangspunkt alene offentlige myndigheder. Dog kan private løsninger til sundhedspersoner i en overgangsperiode anvende SOSI-GW/NGW. På længere sigt vil SOSI-GW blive udfaset i forbindelse med overgangen fra DGWS/SOSI til det kommende IDWS XUA. Private løsninger til sundhedspersoner kan anvende SOSI-GW indtil udfasning ifm. endelig overgang til IDWS XUA.
  2. Den kommende IDWS XUA profil understøttes ikke af NGW/GW. Selve arkitekturen i IDWS-XUA dikterer at en cache ikke er brugbar, da disse kun er gyldige i meget kort tid og er specifikke for hvert enkelt servicekald. Derfor anbefales at NGW/GW kun anvendes i en overgangsperiode. Det anbefales i stedet at kalde DCC direkte på cNSP/dNSP og man står selv for at opbevare id-kortet i eget system. 

 

  

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.

Adgang til test- og produktionsmijløer opnås ved oprettelse af aftale med SDS igennem den nationale servicedesk. Foruden aftalen er det nødvendigt at fremsende public-key for et F-OCES-certifikat (Funktions-OCES) for at opnå adgang til NSP. Systemleverandøren tilbyder i nogle tilfælde en hostet løsning af funktionalitet, i dette tilfælde vil der typisk være behov for certifikat-oplysninger fra BÅDE systemleverandør OG service anvender organisationen, for eksempel en kommune. Se mere om aftaletyper for forskellige service aftagere på Serviceaftagere.


  • No labels