Version 1.0 Januar 2015


Kort introduktion til service

Test-publisher bruges til at afsende vilkårlige notifikationer til NAS. Det er en web baseret løsning, dvs. man manuelt kan besøge websiden for at få genereret en NAS notifikation. Denne snitfalde skærmer anvendere, der kun er interesseret i at aftagere notifikationer fra NAS, for at blive udsat for tematikken omkring skabelsen af notifikationer.

Komponent og versioner

Test-publisher findes på TEST1 og TEST2 ved at tilgå nedenstående, hvor man erstatter "MILJØ" med enten "test1" eller "test2".

  • http://MILJØ-advis-publisher.ekstern-test.nspop.dk:8080/test-publisher/index.jsp

De genererede notifikationer vil blive modtaget af NAS i samme miljø, som den test-publisher, der er anvendt, er placeret i.

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold
Eksempel

I web interfacet kan man angive følgende attributter:

·         dialect: defaulter til "http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1/TopicExpression/Simple"

·         topic: navnet på område.

·         idtype: identifikation af type; defaulter til http://nsi.dk/advis/v10/CPR

·         id: identifikation af emnet.

·         message: besked indhold.

·         system notification: mulighed for at markere notifikationen som værende en system notifikation.

Beskedindholdet skal være valid XML.
Efter at man har trykket på Send notification vil notifikationen blive videregivet til NAS. Umiddelbart herefter kan
notifikationen hentes i pullpoints, der er sat op til at modtage afsendte notifikation.

  • No labels