Kort introduktion til service

Formål:

Min-log på NSP registrerer og opbevarer registreringer af adgang til borgeres data. De opsamlede informationer udgør et minimumssæt af, hvad der er nødvendigt for at kunne give borgeren en forståelse af, hvem der har tilgået data i en given sammenhæng, samt tekniske detaljer der kan assistere i en eventuel afdækning af et forløb, f.eks. hvis en borger stiller spørgsmålstegn ved berettigelsen af en dataindhentning. Der findes en: Produktbeskrivelse

Minlog udstilles til borgerne via Minlog ws, hvor anvendere af denne service er  "sundhed.dk/" og "fmk-online.dk"

Andre systemer (f.eks. EPJ systemer) vil ligeledes kunne aflevere til MinLog.

Komponent og versioner


MinLog services består af 3 komponenter: Registrering, Importer og Webservice.

MinLog Reg: Komponent, der foretager Online registeringer. Dokumentation findes på: Registreringservice dokumenter

Der er udarbejdet en Anvender Guide som findes her: Anvender Guide

MinLog-WS: Komponent der laver udtræk af data til udstilling på sundhed.dk web. Dokumentation findes på: Udtræksservice dokumenter

Der er udarbejdet en Anvender Guide som findes her: Anvender Guide

 Følgende standarder og begreber bør være kendt hos udviklerne:

  • DGWS (version 1.01) her. Eksternt link hos Medcom.
  • MOCES, VOCES og FOCES (Digital Signatur)
  • NSP infrastrukturens vigtigste infrastrukturkomponenter: STS, GW og DCC (se Inventory - NSP-komponenter)
  • SEAL (Java her eller .NET)
  • SOSI Library Programmers Guide
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

MinLog servicen er udviklet af Systematic, driftes og vedligeholdes af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

MinLog er deployeret i produktion og i de nationale testmiljø

Performance rapport Minlog-WS

20160126113956_heap.png  20160126113956_cpu_borger.png 20160125161959_heap.png 20160125161959_cpu_onbehalfof.png 

Yderlige information om minlog kan findes her: Q&A Minlog

 


 


 .


  • No labels