Ny version forventes idriftsat 9. maj 2017


Kort introduktion til service

Laboratoriesvarservicen, også kendt som Svareksponeringsservice XDS-adaptere (SXA), er to komponenter, der indgår i dokumentdeling af laboratoriesvar hentet fra Svareksponeringsservicen (SES).
 
Med Labsvar-proxies kan opslag på metadata på patient på Dokumentdelingsservice (DDS) tillige returnere metadata om dokumenter med laboratoriesvar. Når Dokumentdelingsservicen kaldes med ønske om indhentning af laboratoriesvar (ved brug af metadata om laboratoriesvarene), da kalder den Labsvar-proxy’en. Denne kalder Svareksponeringsservicen, der afhængigt af søgeparametre kan returnere lokalt lagrede og/eller laboratoriesvar hentet fra forskellige laboratoriesystemer. 
 
Resultatet, der returneres fra SES, indeholder speciel header information kaldet Privacy Information Header (PIH), som annoterer svaret med information om hvor og hvornår data stammer fra. Denne information benyttes til at checke hvorvidt en patient har bedt om frabedelse af indsigt i de returnerede data, hvilket checkes gennem samtykke servicen. Hvis dette er tilfældet returneres et filtreret resultat uden de frabedte data. Kald fra sundhedsfaglige personer til (SES) vil blive logget i Minlog, mens kald fra borgere ikke bliver logget.
 
Labsvar-proxies (SXA) skal alene kunne kaldes af DDS.

Løsningsbeskrivelse

Snitfladebeskrivelse

Anvenderguide

  
Komponent og versioner

Seneste version: SXA 1.0.1

Laboratoriesvarservicen er udstillet på den centrale cNSP.

Laboratoriesvarservicen består af :

Laboratoriesvarservicen er udstillet på NSP-test og Udannelsesmiljøer

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.

Det er i første omgang aftalt, at Sundhed.DK alene får adgang til at anvende Laboratoriesvarservicen i en pilotfase med start den 14. marts 2017, hvor de i en periode vil tilgå Laboratoriesvar samt Aftaler fra region Nord og region Midt.

 

Service Deklaration: Særlige begrænsninger ift. anvendelse af Dokumentdelingsservicen (DDS):

Forud for rekvirering af dokumenter gennem DDS’ens repository-service (ITI-43) forpligter anvender sig til at gennemføre et kald til DDS’ens registry-service (ITI-18). I kaldet mod DDS’ens repositoryservice må der udelukkende anvendes informationer (herunder dokument-id’er) fra svaret fra DDS’ens registryservice, idet registryservicen har foretaget de nødvendige filtreringer i forhold til patientens frabedelser og samtykker. Der må højst være 10 minutter mellem disse kald, begge kald skal udføres af samme bruger, og begge kald skal have samme (men unikke)  ‘flowID’

  • No labels