Kort introduktion til service

Baggrund 

Baggrunden for ønsket om et nationalt CAVE-register stammer fra regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2011. Planen tog udgangspunkt i et Beslutningsstøttesystem for den ældre medicinske patient og herunder et nationalt CAVE-register. Beslutningsstøtteprojektet gennemføres i regi af Regionerne sammen med PLO, mens det nationale CAVE-register gennemføres som et selvstændigt projekt i regi af SDS.

Det fælles nationale CAVE-register skal være med til at give patienten et kvalitetsløft i forhold til korrekt medicinering ved at reducere risikoen for dosering af medicin, som patienten er allergisk overfor. Det skal samtidig styrke sammenhængen på tværs af sektorerne, idet alle sundhedsaktører fremadrettet vil registrere lægemiddelallergi på samme måde ud fra en fastlagt standard. Det er også forventningen, at dette over tid vil medføre en højere kvalitet af de registrerede CAVE-data ved klinikeres brug af den fastlagte standard for registrering af lægemiddelallergier.

Det er vedtaget, at det nationale CAVE-register til registrering af lægemiddelallergier skal gøres tilgængeligt i anvendersystemerne dvs. EPJ/medicinsystemer i sekundærsektoren og lægepraksissystemer. Formålet er, at alle sundhedsaktører kan tilgå det samme register for lægemiddelallergier. Et samlet register vil forebygge, at lægerne ikke har opdaterede og korrekte oplysninger om patienters lægemiddelallergier, hvilket kan være tilfældet, hvis de fx udelukkende er registreret i et lokalt CAVE-system, som andre sundhedsaktører ikke har adgang til.

Ceritfikatoplysninger (Medarbejder-OCES) skal anvendes for at benytte LAR servicen.


Komponent og versioner

LAR servicen er en SOAP baseret snitflade til det nationale cave register, så man kan oprette, rette og trække information omkring medicin allegier for den enkelte patient. LAR servicen kommunikerer med en CAVE service via en REST snitflade og CAVE servicen taler med en FHIR database.LAR udstilles på centralt docker miljø op mod backoffice-database.

 • Release 1.0.0
  Leverancen er tagget som 1.0.0.
  Releasen er initieret af ønsket om at have en landsdækkende CAVE service og denner er bestilt af Sundshedsdatastyrelsen.
  Dette er den første leverance af LAR servicen. For uddybende information omkring dennes indhold se LAR anvender guide og LAR Design og arkitekturbeskrivelse 
 • Release 1.0.1
  Leverancen er tagget som 1.0.1.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-61] Oprettelse af LAR database til whitelisting
  • [CAVE-65] Der er byttet om på borger og sundhedsfaglig ved kaldet til minlogregistrering
  • [CAVE-67] Property value ${app.short.name} skal hedde ${app.name.short}
  • [CAVE-68] AuditLog skal logge ansvarlig bruger
  • [CAVE-69] Tilret konfiguration i CAVE og LAR
 • Release 1.0.2
  Leverancen er tagget som 1.0.2.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-75] Version 1.0.2 tilrettelser
   • Mindre docker compose rettelser
   • Property filer som UTF-8
 • Release 1.0.3
  Leverancen er tagget som 1.0.3.
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-78] Reuse BRS client proxy between requests.
   • Genbrug BRS client proxy på tværs af kald. Performance optimering.
 • Release 1.0.4
  Leverancen er tagget som 1.0.4
  Releasen indeholder nedenstående JIRA. 
  • [CAVE-79] Slet service_type i whitelist tabellen
  • [CAVE-62] Larservice omdøbt til lar i wildfly deployment.
   Servicen er nu tilgængelig på larservice/MedicationAllergyService?wsdl
  • [CAVE-77] Udpate msbutil to version that uses object pool for SOAP proxies
   3 nye properties introduceret til at konfigurere størrelsen på object pool. Det er samtykke.maxPoolSize, minLog.maxPoolSize og treatmentRelation.maxPoolSize
  • [CAVE-71] - Clean up dependencies brought in by nsp-util
  • [CAVE-73] Do not audit log actual user.
  • [CAVE-72] DGWS Message ID må ikke genbruges til de underliggende services der kaldes
  • [CAVE-83] Opdatering af cave registrering
  • [SDS-4198] Opgradering af Bouncy Castle gennem seal
 • Release 1.0.5
  Leverancen er tagget som 1.0.5
  Release indeholder nedenstående JIRA.
  • [SDS-4134] LAR angiver forkert timestamp i DKS endpoints
Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

LAR er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS, og alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

Detaljer omkring servicen er beskrevet i guide til anvenderere og test af servicen er beskrevet i testvejledningen

 • No labels