Kort introduktion til service

Graviditetsplan (GCP) udgør, sammen med servicen Graviditetskort (GSR) de 2 services i Graviditetsmappen (GM) - som samler og deler oplysninger om graviditetsforløbet mellem sundhedsfaglige, den gravide samt pårørende.

Graviditetsmappens Graviditetsplan (GCP) er en service, som er beregnet til at give et overblik over planlagte, aftalte og gennemførte aktiviteter i et graviditetsforløb.

Komponent og versioner

GCP komponenten rummer en SOAP snitflade, tilgængelig via DGWS og IDWS, med metoder til at oprette, opdatere og slette graviditetsplaner og indgående aktiviteter. Data udstilles som en on-demand dokumentkilde (ITI-43), og skal således hentes via Dokumentdelingsservicen (DDS).

Release 1.0.0.RC

 

Dette er den første GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Der henvises til installationsvejledning for yderligere information.

Release 1.0.1.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet.

Opgraderingsvejledning

Konfigurationsfilen application.properties skal opdateres. Derudover er log4j2.xml erstattet af log4j-gcp.xml.

Release 1.0.2.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Fix til problem med afvikling af unittests, som sporadisk opstod i version 1.0.1.RC.
 • Mock implementation af SCES og NAS services til unittesting tilføjet.
 • Første version af iti43 ondemand webservice til DDS integration tilføjet.

Opgraderingsvejledning

Sidstnævnte rettelse vedr. iti43 betyder, at det nu er muligt at konfigurere DDS til at kalde CGP. Se installationsvejledning for detaljer.

Release 1.0.4.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Fejlrettelser
 • Integrationstests tilføjet

Release 1.0.5.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • Fejlrettelser, bl.a. Invalid Security Ticket fejl
 • Opdateret DDS metadata værdier (typecode mv).
 • Kald til DDS stubbet i unittests
 • Schemas opdateret i henhold til afklaringer
 • Integrationstests udvidet og tilpasset schemaændringer
 • Rettet fejlagtig anvendelse af EntryUUID til UniqueId

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.6.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • SOR kode for ansvarlig enhed anvendes nu som ejer af graviditetsplan
 • Security er slået fra for iti43 endpoint
 • Fejlrettelser

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.7.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • DateTime format i snitflade accepterer nu angivelse af tidszone
 • Løst problem med transaktionsstyring
 • Minlog konfiguration tilføjet
 • Rettelser i forhold til QA

Opgraderingsvejledning

application.properties skal opdateres ved deployment. Forinden skal minlog konfigurationen i filen tilpasses, f.eks. skal den korrekte adresse på kafka angives i kafka.producer.bootstrap.servers.

Release 1.0.8.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • GM-272 Tilføjet validering af offsetdato ved brug af templates
 • GM-287 Opdateret minlog-producer dependency
 • GM-290 Omdøbt BasisJordemoder til BasisFødested
 • Ryddet op i ubrugt NAS kode
 • Rettet SLA-log konfiguration

Opgraderingsvejledning

application.properties, log4j-nspslalog.properties og log4j-gcp.xml skal opdateres ved deployment.

Release 1.0.9.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Opdateret minlog-producer dependency version
 • GM-306 Tilføjet status og episodeOfCareLabel til CDA mapping
 • GM-235 Tiljøjet todo i text-elementer for sektioner i CDA, samt mapping af manglende felter.

Release 1.0.10.RC

 

Dette er en GCP releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-308 Opdateret CarePlan templates
 • GM-345 Rettet fejl vedr. offset dato
 • GM-344 Tilføjet organisationsnavn til minlog og opdatering til minlog-producer 1.0.5.RC
 • GM-348 Fix initialisering af auditlogging

Release 1.0.11

 

Dette er en GCP release. Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • GM-347 Flyttet deprecation af DDS metadata fra DeleteJob til Delete
 • Mindre rettelser fra opfølgning på løbende QA

Opgraderingsvejledning

Vigtigt: application.properties er opdateret med følgende:

 • DDS iti57 endpoint defineret, til deprekering af metadata

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.

Release 1.0.12

 

Dette er en GCP release. Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Ændret context-root til gcp
 • Rettelser som opfølgning på final QA

Opgraderingsvejledning

Release 1.0.11 har endnu ikke været installeret i Test1. Derfor er følgende ændring til application.properties fra version 1.0.11 fortsat relevant:

 • dds.url property er erstattet af hhv. dds.iti57.url og dds.iti61.url

Herudover er følgende ændret i application.properties i 1.0.12:

 • DCC endpoint til Test1 er opdateret med ny context-root "gcp"

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.

Vigtigt: At context-root er ændret fra "maternitycareplan" til "gcp" har følgende konsekvenser:

 • isalive overvågning skal opdateres til at anvende den nye url
 • DCC konfiguration skal anvende ny dksconfig url

Se venligst installationsvejledningen for de konkrete url'er.


Release 1.0.13

 

Dette er en GCP release. Denne version indeholder følgende koderettelser:

 • Fejlrettelse vedr. manglende break i switch-statement
 • Opfølgning på QA, GCP#7: Tilføjet manglende threadlocal oprydning.

Opgraderingsvejledning

Se venligst opgraderingsvejledning til release 1.0.12.

Release 1.0.14

 

Denne version indeholder følgende fejlrettelser:

 • GM-373 DDS metadata og GCP data kunne komme ud af sync og give fejl ved sletning
 • Fejlretning vedr. CDA mapping af perioder med kun ét tidspunkt
 • Anvend samme id i CDA dokument som i DDS metadata.

Release 1.0.15

 

Denne version indeholder følgende fejlrettelser:

 • GM-393 JAXB marshaller er ikke trådsikker.

Release 1.0.16

 

Denne version indeholder følgende rettelser:

 • GM-399 Bedre fejlrapportering når iti43 service henter flere dokumenter på én gang.
 • Lagring af ScheduledString i separat felt i FHIR modellen
 • Manglende attributter tilføjet til CDA output

Release 1.0.17

 

Dette er seneste GCP release. Denne version indeholder følgende rettelser:

 • DGAF-1131 Graviditetsforløbsid indgår nu i nøglen for graviditetsplan. Det er dermed muligt at have flere åbne graviditetsplaner for samme patient og enhed når blot der er tale om forskellige graviditetsforløb.

RFC:  SDS-4834 - Getting issue details... STATUS

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

GCP er udviklet, driftet og vedligeholdt af SDS. Henvendelser vedr. servicen skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

For information omkring installation af servicen, se Installationsvejledning. Anvendere af servicen henvises til Guide til anvendere, som rummer en snitfladebeskrivelse.

 • No labels