Kort introduktion til service

I Graviditetsmappen (GM) indgår 2 services

 • Graviditetskortregistret (GSR)
 • Graviditetsplanregistret (GCP)

Disse services rummer begge et ITI-43 endpoint, beregnet til on-demand kald fra Dokumentdelingsservicen (DDS), til hent af hhv. graviditetskort og graviditetsplan CDA dokumenter.

Det er desværre ikke muligt at konfigurere 2 stk. ITI-43 endpoints for samme Repository-ID. Det er her GRP kommer ind i billedet. GRP har også et ITI-43 endpoint, og kan fungere som en proxy for GSR og GCP. DDS vil således altid skulle kalde GRP, som så kalder videre til enten GSR og GCP, og returnerer response til DDS.


Komponent og versioner

GRP komponenten rummer ét enkelt SOAP endpoint til kald fra DDS.

Release 1.0.0.RC

 

Dette er den første releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Bemærk, servicens ITI-43 endpoint skal konfigureres i DDS i stedet for det nuværende GSR endpoint, jf. installationsvejledning.

Release 1.0.1.RC

 

Dette er en releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne release indeholder følgende ændringer:

 • Fejlrettelse vedr. wrapping af response fra GSR/GCP
 • Opfølgning på QA issues
 • Simplere måde at enable remote-debug i development
 • Map af endpoints.xml manglede i test- og release- docker-compose filer

Endpoints.xml findes allerede i Test1, så det er ikke nødvendigt at ændre på konfigurationen i denne omgang.

Release 1.0.2.RC

 

Dette er en releasekandidat til installation i Test1-miljøet. Denne release indeholder følgende ændringer:

 • Fejlrettelse vedr. parse af response fra GSR/GCP

Release 1.0.3

 

Dette er en GRO release. Denne release indeholder ingen ændringer i forhold til foregående version, men er blot tagget med et "rigtigt" releasenummer.

Opgraderingsvejledning

log4j-nspslalog.properties er opdateret, så grænser for logstørrelse tages fra environment settings. Denne fil bør derfor opdateres ved deployment.

Release 1.0.4

 

Dette er en GRP release. Denne version indeholder følgende koderettelser:

Opgraderingsvejledning

log4j-nspslalog.properties er opdateret, så grænser for logstørrelse tages fra environment settings. Denne fil bør derfor opdateres ved deployment.

 • Ændret context-root til grp
 • Rettelser som opfølgning på final QA

application.properties skal derfor opdateres ved deployment.

Derudover skal følgende ændringer foretages i Test1-miljøet ved installation:

 • GSR og GCP har fået nye iti43 endpoints. Derfor skal GRP konfigurationsfilen endpoints.xml opdateres med de nye endpoints.
 • Da GRP har fået ændret context-root fra "iti43proxy" til "grp" skal dokumentdelingsservicen (DDS) opdateres, så GRP fortsat kan kaldes fra DDS efter installation.

Se venligst installationsvejledningen for information om de konkrete url'er.


Release 1.0.5

 

Dette er seneste GRP release. Denne version indeholder følgende koderettelse:

 • GM-399 Fejlrettelse vedr. hent af flere dokumenter i ét kald, samt bedre rapportering af fejl fra GSR og GCP

RFC:  SDS-4838 - Getting issue details... STATUS

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

GRP er udviklet, driftet og vedligeholdt af Sundhedsdatastyrelsen. Henvendelser vedr. servicen skal foregå gennem National Servicedesk: Indberetning til Service desk

For information omkring installation af servicen, se Installationsvejledning.

 • No labels