Overblik

Dette dokument beskriver en testvejledning for Graviditetskort-servicen. Det forudsættes at projektet er bygget og installeret, og med denne vejledning kan man således afvikle integrations- og performancetests og derved kontrollere robustheden.

Integrationstests

Integrationstest skal afvikles mod den deployede komponent med test-opsætning.

Selve integrationstesten består af et kald til OnDemand webservicen, kald til CRUD-webservices og til andre servlets, incl. isAlive.

Når servicens er installeret og deployet, kan korrekt deployment verificeres ved at køre integrationstestene. Dette gøres ved at anvende følgende Maven-kommando, som aktiverer Maven-profilen ITs :

mvn verify -pl integrationtest -PITs -DGSR_TEST_HOST=<host> -DGSR_TEST_PORT=<port>

I ovenstående kommando skal <host> erstattes med adressen på det miljøet, <port> med portnummeret, servicen svarer på (typisk 8080).

Bemærk at dette kræver, at projektet er fuldt bygget, for at lokale dependencies er på plads.

Afvikling af unittests

Unittests afvikles automatisk når der bygges med kommandoen mvn clean install.

Codecoverage

Efter afvikling af unittests genereres en testrapport med Maven-plugin’et JaCoCo. Rapporten kan ses ved at åbne følgende fil i en browser:

service/target/site/jacoco/index.html

Dette gælder for selve service og dets funktionalitet. 

Der henvises til JaCoCo testrapporten for yderligere information vedr. coverage.


  • No labels