Formål

Dette dokument har til formål at gøre det muligt for andre end den oprindelige leverandør at overtage videreudvikling af Graviditetskortet (GSR).

Dokumentationen er rettet mod udviklere og IT-arkitekter, som ikke på forhånd har kendskab til komponenten, og som ikke har adgang til komponentens oprindelige udviklere.

Det forudsættes at læseren har læst dokumentet Design og Arkitektur (GSR).

Introduktion til projektet

GSR-servicens formål er at registrere data om graviditeter og udstille dette som ondemand-dokument på Dokumentdelingsservicen (DDS).

Ved oprettelse/ændring/sletning af graviditetskort vil data blive valideret op mod:

  • CPR-Enkeltopslag (SCES)
  • SOR-Enkeltopslag (SORES)

Servicen er designet med henblik på udstilling via den nationale serviceplatform (NSP).

Kodebasen består af én WAR-fil / komponent gsr.war.

Adgange

Der er behov for adgange til følgende systemer:

Opsætning af udviklingsmiljø

Al kode findes i NSP SVN.

Efter at projektet er checket ud vil man typisk gøre følgende:

  • Opsætte udviklingsmiljø (her antages IntelliJ)

  • Bygge war-filen med Maven og køre tests

Bygge WAR filer

Følgende software er nødvendigt for at bygge projektet

  • En Subversion-klient

  • Java 8

  • Maven

Gennemfør følgende steps for at bygge WAR filer:

  1. Check projektet ud fra SVN
  2. Byg projektets artifacts og afvikl unittests vha. kommandoen: mvn clean install

Deployment med Docker

Deployment af servicen til WildFly 8.2 applicationserver, samt etablering af tilhørende MariaDB database, foretages lokalt vha. Docker. Compose-filen til dette findes under compose/development/docker-compose.yml

Følgende bygger og starter de relevante docker-images:

docker-compose up -d --build

Dette forudsætter at udviklings-setup'et omfatter en Docker installation.

For at kontrollere om servicen er startet korrekt i et lokalt udviklingsmiljø kan man åbne isalive-siden i en browser: http://localhost:8080/gsr/isalive


  • No labels