Generelt

Graviditetskortregistret (GSR) er en service, som samler og deler oplysninger om graviditetsforløbet mellem sundhedsfaglige, den gravide samt pårørende.  kortet indeholder relevante baggrundsdata vedrørende den gravide, bl.a. data fra tidligere graviditeter, og data som indsamles i forbindelse med det aktuelle graviditetsforløb. 

Modellen der anvendes til at repræsentere kortet er HL7 CDA (se evt. http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7), som er en XML-baseret standard til repræsentation af kliniske data. HL7 CDA er et begrebsapparat, som kan repræsentere en enorm mængde af forskelligartede data, hvoraf kun en lille delmængde anvendes i GSR. Det anbefales derfor at studere eksemplerne på GSR anvendelse, frem for modellen der defineres af HL7 CDA.

Et graviditetskort kan indeholde følgende (såfremt det er registreret):

 • PatientID
 • GraviditetsforløbsID
 • Status
 • Sprog
 • Fysiske data
 • Sociale forhold
 • Barnefar
 • Tidligere fødsler og aborter
 • Terminsberegning
 • Fertilitetsbehandling
 • Prenatal risikovurdering
 • Arbejdsmiljø
 • Allergi
 • Screeninger
 • Kroniske sygdomme
 • Medicin
 • Vacciner
 • Tidligere indlæggelser
 • KRAM faktorer
 • Fødested og jordemodercenter - ønsket, planlagt mv.
 • Samlet vurdering

Servicen opsamler registrering af, hvem der gennem tiden har opdateret de forskellige elementer i graviditetskortet, og disse oplysninger udstilles ved hent af data..


Udover services til oprettelse og opdatering af graviditetskort rummer GSR også services til oprettelse og lukning af graviditetsforløb. Formålet med dette er, at samle information om et graviditetsforløbs status ét sted, da der kan eksisterede flere graviditetskort med samme graviditetsforløbs-id for forskellige organisationer.

Bemærk

Der er pt, ikke implementeret valideringer eller begrænsninger mellem graviditetsforløb og graviditetskort. Det er således muligt at oprette begge dele uafhængigt af hinanden. Det mest hensigtsmæssige er dog at oprette et forløb, og derefter de graviditetskort der indgår i forløbet, og relatere dem til hinanden igennem graviditetsforløbets id.

Snitflade

GSR servicen anvendes igennem en DGWS­-snitflade, som skal kaldes med et MOCES niveau 4 medarbejdercertifikat, eller igennem IDWS­-snitflade (borgere)

Snitfladerne skal kaldes skal kaldes gennem NSP'ens DCC endpoint (afkoblingskomponenten).

Server-URL'er for de forskellige test-miljøer kan findes på Endpoints for eksterne testmiljøer.

Graviditetskortet kan desuden hentes som et "on demand"-dokument via Dokumentdelingsservicen (DDS).


WSDL-filer

Endpoint
Graviditetskortregister DGWS
<server>/gsr/wsdl/dgws
Graviditetskortregister IDWS
<server>/gsr/wsdl/idws

Serviceoperationer

GSR indeholder følgende serviceoperationer, som er tilgængelig for anvendere:

OperationBeskrivelse

CreateMaternityCard_2020_03

Opret nyt graviditetskort. Der kan kun eksistere ét aktivt graviditetkort af gangen.

GetMaternityCard (ITI-43)

Hent borgerens aktuelle graviditetskort
(via dokumentdelingsservicen)

UpdateMaternityCard_2020_03

Redigering af borgerens aktuelle graviditetskort.

DeleteMaternityCard_2020_03

Slet borgerens aktuelle graviditetskort. Efter sletning er data tilgængelige som historik i 2 år før sletningen foretages fysisk.

CreatePregnancyCourse_2020_03Opretter et graviditetsforløb.
GetPregnancyCourse_2020_03Henter data for et graviditetsforløb ud fra forløbsID.
GetPregnancyCourses_2020_03Henter data for alle graviditetsforløb for en patient.
ClosePregnancyCourse_2020_03Lukker et graviditetsforløb, dvs. opdaterer tidligere oprettet forløb med dato for lukning.

CreateMaternityCard

Request-eksempel: CreateMaternityCard-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
PregnancyCourseId

Graviditetsforløbs ID, i form af UUID.

Kan matche tidligere oprettet PregnancyCourse for at knytte graviditetskort sammen i samme forløb. Hvis ID'et ikke matcher eksisterende forløb, oprettes forløbet (svarende til CreatePregnancyCourse).

StringNej
StatusStatus for graviditetskort. Dette kan være "new" eller "active".StringNej
LanguageDen gravides nationalitet, talt sprog samt evt. behov for tolk.-Ja
PhysicalDataDen gravides højde, vægt og BMI før graviditeten.-Ja
SocialConditions

Data vedr. den gravides civilstand og boligforhold.

-Ja
FatherOplysninger om barnefar, medmor eller partner-Ja
PreviousBirthsData vedr. tidligere fødsler.-Ja
PreviousAbortionsData vedr.tidligere aborter.-Ja
TermCalculationData vedr. Naegels terminsberegning-Ja
UltrasoundData vedr. ultralydsfastsat terminsdato-Ja
FertilityTreatmentData vedr. eventuel forudgående fertilitetsbehandling-Ja
PrenatalRiskAssessmentRisikovurdering-Ja
MultiplePregnancyData vedr. antal fostre-Ja
WorkingEnvironmentImpactData vedr. eventuel arbejdsmiljø påvirkning-Ja
AllergiesData vedr. den gravides allergier, samt om barnet er disponeret for allergier-Ja
ScreeningsData vedr. foretagede screeninger, herunder rhesustype m.m. for mor og barn.-Ja
AntiDOplysninger om givning af Anti-D immunoglobin-Ja
ChronicDiseasesData vedr. evt. kroniske sygdomme, som den gravide har-Ja
MedicineRelevant information om medicin og helsekost-Ja
VaccinesData vedr. vacciner, pt. kun MFR-Ja
PreviousTreatmentsOplysninger om tidligere indlæggelser/behandler af relevans for graviditeten-Ja
SmokingData vedr. rygning-Ja
AlcoholData vedr. alkoholindtag-Ja
OtherDrugsData vedr. evt. andre rusmidler-Ja
DietAndExerciseData. vedr. kost og motion-Ja
OwnDoctorData vedr. praksislæge inkl. kontaktoplysninger. Dette kan være relevant at udfylde for f.eks. sygesikringsgrp 2. -Ja
WantedBirthPlaceData vedr. ønsket fødested-Ja
PlannedBirthPlaceData vedr. planlagt fødested-Ja
ChangedBirthPlaceData vedr. ændret fødested-Ja
MidwifeCenterData vedr. jordemodercenter-Ja
MidwifeConsultationData vedr. ønsket jordemodercenter og tidspunkt-Ja
HealthCareData vedr. Sundhedsplejen, herunder sundhedsplejersken-Ja
OverallAssessmentSamlet vurdering-Ja

Response-eksempel: CreateMaternityCard-response.xml

UpdateMaternityCard

Request-eksempel: UpdateMaternityCard-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til de opdaterede oplysninger, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
VersionDen version af graviditetskortet, der ønskes opdateret.StringNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbs IDStringNej
StatusStatus for graviditetskort. Dette kan være "new" eller "active".StringJa
LanguageDen gravides nationalitet, talt sprog samt evt. behov for tolk.-Ja
PhysicalDataDen gravides højde, vægt og BMI før graviditeten.-Ja
SocialConditions

Data vedr. den gravides civilstand og boligforhold.

-Ja
FatherOplysninger om barnefar, medmor eller partner-Ja
PreviousBirthsData vedr. tidligere fødsler.-Ja
PreviousAbortionsData vedr.tidligere aborter.-Ja
TermCalculationData vedr. Naegels terminsberegning-Ja
UltrasoundData vedr. ultralydsfastsat terminsdato-Ja
FertilityTreatmentData vedr. eventuel forudgående fertilitetsbehandling-Ja
PrenatalRiskAssessmentRisikovurdering-Ja
MultiplePregnancyData vedr. antal fostre-Ja
WorkingEnvironmentImpactData vedr. eventuel arbejdsmiljø påvirkning-Ja
AllergiesData vedr. den gravides allergier, samt om barnet er disponeret for allergier-Ja
ScreeningsData vedr. foretagede screeninger, herunder rhesustype m.m. for mor og barn.-Ja
AntiDOplysninger om givning af Anti-D immunoglobin-Ja
ChronicDiseasesData vedr. evt. kroniske sygdomme, som den gravide har-Ja
MedicineRelevant information om medicin og helsekost-Ja
VaccinesData vedr. vacciner, pt. kun MFR-Ja
PreviousTreatmentsOplysninger om tidligere indlæggelser/behandler af relevans for graviditeten-Ja
SmokingData vedr. rygning-Ja
AlcoholData vedr. alkoholindtag-Ja
OtherDrugsData vedr. evt. andre rusmidler-Ja
DietAndExerciseData. vedr. kost og motion-Ja
OwnDoctorData vedr. praksislæge inkl. kontaktoplysninger. Dette kan være relevant at udfylde for f.eks. sygesikringsgrp 2. -Ja
WantedBirthPlaceData vedr. ønsket fødested-Ja
PlannedBirthPlaceData vedr. planlagt fødested-Ja
ChangedBirthPlaceData vedr. ændret fødested-Ja
MidwifeCenterData vedr. jordemodercenter-Ja
MidwifeConsultationData vedr. ønsket jordemodercenter og tidspunkt-Ja
HealthCareData vedr. Sundhedsplejen, herunder sundhedsplejersken-Ja
OverallAssessmentSamlet vurdering-Ja

Response-eksempel: UpdateMaternityCard-response.xml

DeleteMaternityCard

Request-eksempel: DeleteMaternityCard-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der sletter oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.Identifier

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
VersionDen version af graviditetskortet, der ønskes slettet.StringNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbs IDStringNej
StatusStatus for graviditetskort. Dette kan være "cancelled", "aborted", "completed" eller "obsolete".StringNej

Response-eksempel: DeleteMaternityCard-response.xml

Language

ElementBeskrivelseTypeOptionel
NeedsTranslatorBehov for tolkebistand.BooleanJa
NationalityNationalitet, ISO-3166 ALPHA-2, eksempelvis "DK"StringJa
LanguageHvis behov for tolkebistand, hvilket sprog. ISO 639-1, eksempelvis "DA"StringJa
AdditionalInfoSupplerende oplysningerStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PhysicalData

ElementBeskrivelseTypeOptionel
WeightBeforePregnancyVægt før graviditetIntegerJa
HeightHøjdeIntegerJa
BMIBMIDecimalJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

SocialConditions

ElementBeskrivelseTypeOptionel
MaritalStatusCivilstandUNMARRIED, MARRIED, SEPARATED, DIVORCED eller WIDOWJa
HousingStatusBoligforholdCOHABITANT eller SINGLEJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Father

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierCprnr. på barnefar, medmor eller partnerStringJa
Name.GivenNameFornavnStringJa
Name.MiddleNameMellemnavnStringJa
Name.FamilyNameEfternavnStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PreviousBirths

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PreviousBirthData vedr. tidligere fødsler. Dette er en én til mange relation.PreviousBirthNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PreviousBirth

ElementBeskrivelseTypeOptionel
ParityAntal tidligere fødsler (paritet)IntegerJa
YearÅr (årstal)IntegerJa
GestationAgeGestationsalder i dageIntegerJa
PlaceOfBirthFødestedStringJa
CourseOfPregnancyGraviditetsforløbStringJa
CourseOfBirthFødselsforløbStringJa
PerceivedQualityOfBirthFødselsoplevelseGOOD, NEUTRAL eller BADJa
PuerperalInfectionPuerperal infektion (barselsfeber)BooleanJa
ChildData vedr. børn født ifbm. fødsel. Dette er en én til mange relationChildNej

Child

ElementBeskrivelseTypeOptionel
StillbornLevende- eller dødfødt. True angiver dødfødt.BooleanJa
GenderKønBOY eller GIRLJa
WeightFødselsvægt i gramIntegerJa
CurrentConditionBarnets nuværende tilstandStringJa

PreviousAbortions

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PreviousAbortionData vedr.tidligere aborter. Dette er en én til mange relation.-Nej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PreviousAbortion

ElementBeskrivelseTypeOptionel
YearÅr (årstal)IntegerJa
ProvokedAbortionWeekProvokeret abort, ugeIntegerJa
SpontaneousAbortionWeekSpontan abort, ugeIntegerJa
IndicationIndikationStringJa

TermCalculation

ElementBeskrivelseTypeOptionel
LastMensDateSidste menstruations 1. dagDateJa
CycleMinMenstruationscyklus i dage, minimumIntegerJa
CycleMaxMenstruationscyklus i dage, maksimumIntegerJa
TermDateTerminDateJa
CalcCertainBeregning sikkerBooleanJa
TermCommentEventuelle bemærkninger til terminStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Ultrasound

ElementBeskrivelseTypeOptionel
UltraSoundTermDateUltralydsfastsat terminDateJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

FertilityTreatment

ElementBeskrivelseTypeOptionel
TreatmentFertilitetsbehandlingSPONTANEOUS, OVULATION_INDUCTION_WITHOUT_IVF, IVF, ICSI, HORMONAL_STIMULATION, INSEMINATION, EGG_DONATION, UNKNOWNJa
CommentEventuelle bemærkninger ift. fertillitetsbehandlingStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment1

ElementBeskrivelseTypeOptionel
FamilyHistoryFamiliehistorie, herunder arvelige sygdommeStringJa
ConsanguinityKonsangivinitet (fætter-kusine forhold)BooleanJa
Trimester1ScanningØnskes 1. trimester scanning i uge 11-13?BooleanJa
Trimester2ScanningØnskes 2. trimester scanning i uge 18-20?BooleanJa
RiskAssessmentØnskes risikovurdering?BooleanJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment2

ElementBeskrivelseTypeOptionel
SeveralRiskFactorsAngivelse af, om der er flere risikofaktorerBooleanJa
CommentKommentar vedr. risikofaktorerStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment3

ElementBeskrivelseTypeOptionel
DoubleTestDoubletestDateJa
Trimester1ScanDate1. trimester scanningDateJa
DsProbabilityAssessmentSandsynlighedsvurdering, Downs syndromLOW, HIGHJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment4

ElementBeskrivelseTypeOptionel
Trimester2ScanDate2. trimester scanningDateJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment5

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PlacentaSampleDateModerkageprøveDateJa
PlacentaSampleDescriptionModerkageprøve, beskrivelseStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PrenatalRiskAssessment6

ElementBeskrivelseTypeOptionel
AmnioticFluidSampleDateFostervandsprøveDatoJa
AmnioticFluidSampleDescriptionFostervandsprøve, beskrivelseStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

MultiplePregnancy

ElementBeskrivelseTypeOptionel
NoOfFoetusAntal fostreIntegerJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

WorkingEnvironmentImpact

ElementBeskrivelseTypeOptionel
OccupationDen gravides arbejdeStringJa
WeeklyHoursTimer pr. uge (den gravide arbejder)IntegerJa
FatherOccupationBarnefars arbejdeStringJa
WorkingEnvironmentImpactArbejdsmiljøpåvirkningERGONOMIC, CHEMICAL, BIOLOGICAL, eller OTHERJa
ImpactDescriptionArt af påvirkningStringJa
ImpactStartDatePåvirkning startdatoDateJa
ImpactEndDatePåvirkning slutdatoDateJa
ReferredToOccupationalMedicineClinicHenvist til arbejdsmedicinsk klinikBooleanJa
AbsenceFraværsmelding eller delvis fraværsmeldingSICK_LEAVE, PARTIAL_SICK_LEAVEJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Allergies

ElementBeskrivelseTypeOptionel
AllergiesDen gravide er allergisk overforStringJa
ChildAllergyDispositionBarnet disponeret for allergisk sygdom: ingen/enkelt (forældre/søskende)/dobbelt NONE, SINGLE eller DOUBLEJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Screenings

ElementBeskrivelseTypeOptionel
HepatitisBHepatitis B taget-Ja
HepatitisB.ValueVærdiPOSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTEDNej
HepatitisB.DateDatoDateJa
HIVHIV taget-Ja
HIV.ValueVærdiPOSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTEDNej
HIV.DateDatoDateJa
SyphilisSyfilis taget-Ja
Syphilis.ValueVærdiPOSITIVE, NEGATIVE eller DESELECTEDNej
Syphilis.DateDatoDateJa
ChlamydiaKlamydia taget-Ja
Chlamydia.ValueVærdiPOSITIVE eller NEGATIVENej
Chlamydia.DateDatoDateJa
GonorrheaGonoré taget-Ja
Gonorrhea.ValueVærdiPOSITIVE eller NEGATIVENej
Gonorrhea.DateDatoDateJa
BStreptococciFund af gruppe B-streptokokker i urin-Ja
BStreptococci.ValueVærdiPOSITIVE eller NEGATIVENej
BStreptococci.DateDatoDateJa
HaemoglobinopathyHæmoglobinopati taget-Ja
Haemoglobinopathy.ValueVærdiPOSITIVE eller NEGATIVENej
Haemoglobinopathy.DateDatoDateJa
GonorrheaGonoré taget-Ja
Gonorrhea.ValueVærdiPOSITIVE eller NEGATIVENej
Gonorrhea.DateDatoDateJa
MRSAMRSA podning foretaget-Ja
MRSA.ValueVærdiYES eller NONej
DVitaminD-vitamin taget-Ja
DVitamin.ValueVærdiStringNej
DVitamin.UnitEnhedStringJa
DVitamin.DateDatoDateJa
Diabetes1820Diabetes screening - OGTT uge 18-20-Ja
Diabetes1820.ValueVærdiStringNej
Diabetes1820.UnitEnhedStringJa
Diabetes1820.DateDatoDateJa
Diabetes2830Diabetes screening - OGTT uge 28-30-Ja
Diabetes2830.ValueVærdiStringNej
Diabetes2830.UnitEnhedStringJa
Diabetes2830.DateDatoDateJa
GlucosuriaVed glucosuri-Ja
Glucosuria.ValueVærdiStringNej
Glucosuria.UnitEnhedStringJa
Glucosuria.DateDatoDateJa
MotherBloodtypeBlodtype taget-Ja
MotherBloodtype.ValueModers blodtype tagetYES eller NONej
MotherRhesusTypeModers Rhesustype-Ja
MotherRhesustype.ValueModers RhesustypePOSITIVE eller NEGATIVENej
IrregularAntibodies610Irregulære antistoffer i 6.-10. uge-Ja
IrregularAntibodies610.ValueIrregulære antistoffer i 6.-10. ugePOSITIVE eller NEGATIVENej
ChildRhesustypeBarnets blodtype-Ja
ChildRhesustype.ChildRhesustypeBarnets RhesustypePOSITIVE eller NEGATIVEJa
ChildRhesustype.AntibodiesForRhNegativeAntistof hos rh.neg.POSITIVE eller NEGATIVEJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

AntiD

ElementBeskrivelseTypeOptionel
AntiDGivenAnti-D immunglobulin givetBooleanJa
AntiDDateDato for givning af Anti-D immunglobulinDateJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

ChronicDiseases

ElementBeskrivelseTypeOptionel
CirculatoryKredsløbBooleanJa
RepiratoryLuftvejeBooleanJa
ThyroideaThyroideaBooleanJa
DiabetesDiabetesBooleanJa
EpilepsyEpilepsiBooleanJa
PsychiatricDiseasePsykisk sygdomBooleanJa
HerpesGenitalisHerpes genitalisBooleanJa
RecurrentUVIRecidiverende UVIBooleanJa
CervicalIncisionKeglesnitBooleanJa
MRSAMRSABooleanJa
GBSGBSBooleanJa
OtherAndetStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Medicine

ElementBeskrivelseTypeOptionel
MedicineInformation om medicinStringJa
HerbalRemediesAndHealthFoodNaturmedicin/helsekostStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Vaccines

ElementBeskrivelseTypeOptionel
MFRVaccineStatusMFR VaccinationsstatusVACCINATED, NOT_VACCINATED eller UNKNOWNJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PreviousTreatments

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PreviousTreatmentsTidligere indlæggelser og behandling af relevans for graviditetStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Smoking

ElementBeskrivelseTypeOptionel
SmokingBeforePregnancyForbrug før graviditetYES, NO, STOPPED_BECAUSE_OF_PREGNANCY eller STOPPED_BEFORE_PREGNANCYJa
SmokingDuringPregnancyForbrug under graviditet (Ryger du?)BooleanJa
StopDateEvt. ophørsdatoDateJa
SmokeStopReferralHenvist til rygestoptilbudBooleanJa
SubjectedToPassiveSmokingUdsat for passiv rygningBooleanJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Alcohol

ElementBeskrivelseTypeOptionel
UseBeforePregnancyForbrug før graviditetBooleanJa
DrinksPerWeekBeforeAntal genstande pr. uge (før)IntegerJa
UseDuringPregnancyForbrug under graviditetBooleanJa
DrinksPerWeekDuringAntal genstande pr. uge (under)IntegerJa
NoOfInstancesOver5DrinksAntal gange med fem eller flere genstandeIntegerJa
PregnancyWeeksHvilke graviditetsuger? (Liste af tal)StringJa
TweakPointsTWEAK Points (0-7 points)IntegerJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

OtherDrugs

ElementBeskrivelseTypeOptionel
UsedBeforePregnancyForbrug før graviditetBooleanJa
BeforePregnancyDescriptionUddybningStringJa
UsedDuringPregnancyForbrug under graviditetBooleanJa
DuringPregnancyDescriptionUddybningStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

DietAndExercise

ElementBeskrivelseTypeOptionel
RemarksBemærkningerStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

OwnDoctor

ElementBeskrivelseTypeOptionel
Performer

Praksislæges navn, adresse, organisationsnavn og id samt telefon, fax og e-mail.

PerformerNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

WantedBirthPlace

ElementBeskrivelseTypeOptionel
LocationØnsket fødestedLocationJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

PlannedBirthPlace

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PerformerPlanlagt fødestedPerformerJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

ChangedBirthPlace

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PerformerÆndret fødestedPerformerJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

MidwifeCenter

ElementBeskrivelseTypeOptionel
MidwifeCenterJordemodercenterPerformerJa
BirthPreparationTeachingØnskes fødselsforberedende undervisning BooleanJa
ConsultationFormKonsultationsformINDIVIDUAL eller GROUPJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

MidwifeConsultation

ElementBeskrivelseTypeOptionel
WantedMidwifeConsultationLocationEvt. ønsket jordemoder-konsultation - stedLocationJa
WantedMifeConsultationWeekdayEvt. ønsket jordemoder-konsultation - ugedagIntegerJa
WantedMidwifeNameEvt. ønsket jordemoder-konsultation - jordemoderStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

HealthCare

ElementBeskrivelseTypeOptionel
WardSundhedsplejenPerformerJa
HealthNurseName.GivenNameSundhedsplejerske fornavnStringJa
HealthNurseName.MiddleNameSundhedsplejerske mellemnavnStringJa
HealthNurseName.SurNameSundhedsplejerske efternavnStringJa
HealthNursePhone.ValueTelefonnummerStringJa
HealthNursePhone.UseTelefonnummer typeStringJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

OverallAssessment

ElementBeskrivelseTypeOptionel
AssessmentVurdering ud fra foreliggende resultater af anamnese, undersøgelser og psykosociale forholdStringJa
AssessmentLevelNiveaudelingBASIC, EXTENDED_BASIC, EXTENDED_BASIC_WITH_COLLABORATION eller COLLABORATION_WITH_SPECIALIZED_INSTITUTIONSJa
NeedForReferralToObstetricAssessmentBehov for henvisning til obstetrisk vurderingBooleanJa
ReasonForObstetricAssessmentHvis ja, angiv årsagStringJa
NeedForReferralToSocialAndHealthAdministrationBehov for henvisning til Social- og SundhedsforvaltningenBooleanJa
ReasonForSocialAndHealthAdministrationHvis ja, angiv årsagStringJa
ExaminationDateDato for undersøgelseDateJa
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Ja
Author.Identifier

Forfatterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej
UpdatedTidspunkt for opdatering
Ja

Performer

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonName.GivenNameFornavnStringJa
PersonName.MiddleNameMellemnavnStringJa
PersonName.SurNameEfternavnStringJa
IdentfierOrganisationens SOR-kodeStringJa
IdentifierTypeIdentifiertypeSORJa
OrgNameNavn på organisationStringJa
Address.StreetAddressLine1Vejnavn og -nummerStringJa
Address.StreetAddressLine2Evt. anden linje af adressenStringJa
Address.PostalCodePostnummerStringJa
Address.CityBynavnString Ja
Address.CountryLandStringJa
TelephoneNumber.ValueTelefonnummerStringJa
TelephoneNumber.UseTypen af telefonnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis telefonnummer er udfyldt.StringJa
FaxNumber.ValueFaxnummerStringJa
FaxNumber.UseTypen af faxnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis faxnummer er udfyldt.StringJa
EmailAddress.ValueE-mail adresseStringJa
EmailAddress.UseTypen af e-mail adresse . Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis e-mail adresse er udfyldt.StringJa

Location

ElementBeskrivelseTypeOptionel
NameNavn på lokation

IdentfierOrganisationens SOR-kodeStringJa
IdentifierTypeIdentifiertypeSORJa
Address.StreetAddressLine1Vejnavn og -nummerStringJa
Address.StreetAddressLine2Evt. anden linje af adressenStringJa
Address.PostalCodePostnummerStringJa
Address.CityBynavnString Ja
Address.CountryLandStringJa
TelephoneNumber.ValueTelefonnummerStringJa
TelephoneNumber.UseTypen af telefonnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis telefonnummer er udfyldt.StringJa
FaxNumber.ValueFaxnummerStringJa
FaxNumber.UseTypen af faxnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis faxnummer er udfyldt.StringJa
EmailAddress.ValueE-mail adresseStringJa
EmailAddress.UseTypen af e-mail adresse . Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis e-mail adresse er udfyldt.StringJa

CreatePregnancyCourse

Request-eksempel: CreatePregnancyCourse-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
PregnancyCourseIdentifierGraviditetsforløbets ID i form af UUID. Såfremt denne udelades genereres der automatisk en ny ID, som returneres i reponseStringJa
CreatedTidspunkt for oprettelse. Såfremt dette udelades anvendes aktuelle tidspunkt som oprettelsestidspunkt.TimestampJa
AuthorDen enhed, der har oprettet graviditetsforløbet, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.Identifier

Oprettende enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej

Response-eksempel: CreatePregnancyCourse-response.xml

ClosePregnancyCourse

Request-eksempel: ClosePregnancyCourse-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
PregnancyCourseIdentifierGraviditetsforløbets ID i form af UUID.StringNej
ClosedTidspunkt for afslutning. Såfremt dette udelades anvendes aktuelle tidspunkt som tidspunkt for afslutning.TimestampJa
AuthorDen enhed, der har oprettet graviditetsforløbet, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.Identifier

Oprettende enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.IdentifierTypeTypen af enheds-IDSORNej

Response-eksempel: ClosePregnancyCourse-response.xml

GetPregnancyCourse

Request-eksempel: GetPregnancyCourse-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej
PregnancyCourseIdentifierGraviditetsforløbets IDStringNej

Response-eksempel: GetPregnancyCourse-response.xml

GetPregnancyCourses

Request-eksempel: GetPregnancyCourses-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PatientIdentifierDen gravides cprnr.StringNej

Response-eksempel: GetPregnancyCourses-response.xml

CDA dokument fra Dokumentdelingsservice (DDS)

Data skal som nævnt ovenfor hentes igennem DDS, og har form af et HL7-CDA dokument (Clinical Document Architecture).

Følgende dokumenterer CDA template for XML dokumentet:

20210412-maternity-data-card-master.zip

Efter download og udpakning af zip-arkivet kan filen index.html åbnes i en browser. Dokumentationen er udarbejdet i Art Decor.

NAS Adviser

GSR sender advis'er til NAS2 i følgende tilfælde

NAS TopicBeskrivelseEksempel på indhold
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:NewPregnancy

Sendes når graviditeten har nået uge 20, baseret på terminsdato. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:maternityCardModified xmlns:ns2="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/">
<Action>NewPregnancy</Action>
<MaternityCard>
<PersonIdentifier>2512484916</PersonIdentifier>
<Version>1</Version>
</MaternityCard>
</ns2:maternityCardModified>
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:AssessmentLevelUpdatedSendes når AssessmentLevel/Niveaudeling i datastrukturen OverallAssessment ændres ved opdatering af graviditetskort.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:maternityCardModified xmlns:ns2="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/">
<Action>AssessmentLevelUpdated</Action>
<MaternityCard>
<PersonIdentifier>2512484916</PersonIdentifier>
<Version>2</Version>
</MaternityCard>
</ns2:maternityCardModified>
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:PrematureTerminationSendes hvis en graviditet afsluttes mellem uge 20 og uge 35 baseret på terminsdato.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:maternityCardModified xmlns:ns2="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/">
    <Action>PrematureTermination</Action>
    <MaternityCard>
        <PersonIdentifier>2512484916</PersonIdentifier>
        <Version>3</Version>
    </MaternityCard>
</ns2:maternityCardModified>
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:PregnancyCourseCreatedSendes når der oprettes et nyt graviditetsforløb, typisk i forbindelse med oprettelse af graviditetskort.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:maternityCardModified xmlns:ns2="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/">
<Action>PregnancyCourseCreated</Action>
<MaternityCard>
<PersonIdentifier>2512484916</PersonIdentifier>
<PregnancyCourse>dd6d2f97-bef6-4a11-ba4b-852ce61c975c</PregnancyCourse>
</MaternityCard>
</ns2:maternityCardModified>
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/01:PregnancyCourseClosedSendes når et graviditetsforløb lukkes, enten af en bruger, eller automatisk 8 uger efter fødslen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:maternityCardModified xmlns:ns2="http://sundhedsdatastyrelsen.dk/maternitycard/2020/03/">
<Action>PregnancyCourseClosed</Action>
<MaternityCard>
<PersonIdentifier>2512484916</PersonIdentifier>
<PregnancyCourse>36e76140-55fb-435f-9415-71b54c96a334</PregnancyCourse>
</MaternityCard>
</ns2:maternityCardModified>
 • No labels