Generelt

Graviditetsplan (GCP) er en service, som er beregnet til at give et overblik over planlagte, aftalte og gennemførte aktiviteter i et graviditetsforløb.

Ved initiering består graviditetsplanan af de aktiviteter, som indgår i et fælles nationalt basis-graviditetsforløb. Såfremt der opstår komplikationer under graviditetsforløbet kan der tilføjes yderligere aktiviteter.

Graviditetsplanen giver de sundhedsfaglige et tværorganisatorisk, koordineret overblik over planlagte, aftalte og gennemførte aktiviteter i graviditetsforløbet, og fastholder og kommunikerer nye tiltag overfor den gravide. Dette gøres ved bl.a. at tilføje, udføre eller fjerne planlagte
aktiviteter.

Graviditetsplanen kan betragtes som en form for kalender, hvori der optræder aktiviteter på konkrete datoer. Planen initialiseres på baggrund af en skabelon, der består af planlagte aktiviteter. En
planlagt aktivitet er en aktivitet, der ikke er bundet til en specifik dato, men blot tilrettelagt med et offset i forhold til graviditetsforløbets start.

Et eksempel på en planlagt aktivitet kan være Nakkefoldsskanning og doubletest, der kan gennemføres fra gestationsuge 11 til 14. Den planlagte aktivitet har derfor en titel, der hedder
Nakkefoldsscanning og en planlagt start som “uge 11”. Ved initialisering af en Graviditetsplan fastlægges planlagte aktiviteter til konkrete datoer (18. september 2021).

Konkrete aktiviteter i en Graviditetsplan kan initialiseres på baggrund af planlagte aktiviteter i en skabelon.

En Graviditetsplan indeholder følgende:

 • Patientidentifikation
 • Graviditetsforløb ID
 • Status
 • Titel
 • Beskrivelse
 • Mål
 • 0 eller flere Aktiviteter

En aktivitet i en Graviditetsplan indeholder:

 • Status
 • Titel (planlagt, udført, annulleret mv)
 • Beskrivelse
 • Mål
 • Planlagt Periode
 • Performer (hvem er udførende)
 • Sted
 • Reference (til henvisning mv)

Servicen opsamler registrering af, hvem der gennem tiden har opdateret de forskellige elementer i planen og dennes aktiviteter. Disse oplysninger udstilles ved hent af data..

Snitflade

GCP servicen anvendes igennem en DGWS­-snitflade, som skal kaldes med et MOCES niveau 4 medarbejdercertifikat, eller igennem IDWS­-snitflade (borgere)

Snitfladerne skal kaldes gennem NSP'ens DCC endpoint (afkoblingskomponenten).

Server-URL'er for de forskellige test-miljøer kan findes på Endpoints for eksterne testmiljøer.

Graviditetsplanen kan desuden hentes som et "on demand"-dokument via Dokumentdelingsservicen (DDS).


WSDL-filer


Graviditetsplan DGWS
<server>/gcp/wsdl/dgws
Graviditetsplan IDWS
<server>/gcp/wsdl/idws

Serviceoperationer

GCP indeholder følgende serviceoperationer, som er tilgængelig for anvendere:

Operation

Beskrivelse

CreateCarePlan_2020_03

Opret ny Graviditetsplan, evt. på basis af skabelon

GetCarePlan (ITI-43)

Hent borgerens aktuelle Graviditetsplan (via dokumentdelingsservicen)

UpdateCarePlan_2020_03

Redigering af borgerens aktuelle Graviditetsplan

DeleteCarePlan_2020_03

Slet borgerens aktuelle Graviditetsplan. Efter sletning er data tilgængelige som historik i 2 år før sletningen foretages fysisk.

CreateCarePlanActivity_2020_03

Opret en aktivitet i Graviditetsplan

UpdateCarePlanActivity_2020_03

Opdater en aktivitet i Graviditetsplan

DeleteCarePlanActivity_2020_03

Slet en aktivitet fra Graviditetsplan

AddCarePlanActivities_2020_03

Tilføj planlagte aktiviteter fra en identificeret skabelon

CreateCarePlan

Request-eksempel: CreateCarePlan-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
TitleGraviditetsplanens navnStringNej
DescriptionBeskrivelse. Såfremt dette ikke angives vil beskrivelse blive taget fra skabelonenStringJa
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
GoalMålet med planen. Angives enten struktureret med kode/system/display eller som fritekst.-Ja
Goal.CodeKode for planens målStringJa
Goal.SystemKodesystem for planens målStringJa
Goal.DisplayTekst for koden for planens målStringJa
Goal.TextPlanens mål som fritekstStringJa
StatusStatus for planen, enten new eller activeStringNej
EpisodeOfCareLabelForløbslabelStringJa
TemplateNavn på Graviditetsplan skabelon. Såfremt dette angives, vil Graviditetsplanen blive oprettet med de aktiviteter, der findes i skabelonen.StringJa
OffsetDateDen dato, der tages udgangspunkt i, når template-aktiviteter dateres. Skal angives når Template er angivet.DatoJa

Response-eksempel: CreateCarePlan-response.xml

UpdateCarePlan

Request-eksempel: UpdateCarePlan-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
VersionDen version af Graviditetsplanen, der ønskes opdateret.IntegerNej
TitleGraviditetsplanens navnStringNej
DescriptionBeskrivelse. Såfremt dette ikke angives vil beskrivelse blive taget fra skabelonenStringJa
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
GoalMålet med planen. Angives enten struktureret med kode/system/display eller som fritekst.-Ja
Goal.CodeKode for planens målStringJa
Goal.SystemKodesystem for planens målStringJa
Goal.DisplayTekst for koden for planens målStringJa
Goal.TextPlanens mål som fritekstStringJa
StatusStatus for planen, enten new eller activeStringNej
EpisodeOfCareLabelForløbslabelStringJa

Response-eksempel: updateCarePlanResponse.xml

DeleteCarePlan

Request-eksempel: DeleteCarePlan-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
VersionDen version af Graviditetsplanen, der ønskes slettet.IntegerNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsID.StringNej
StatusStatus for afsluttet Graviditetsplan. Dette kan være cancelled, aborted, completed eller obsoleteStringNej

Response-eksempel: DeleteCarePlan-response.xml

CreateCarePlanActivity

Request-eksempel: CreateCarePlanActivity-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
CarePlanVersionDen aktuelle version af GraviditetsplanenIntegerNej
TitleEn brugerrettet titel på AktivitetenStringNej
DescriptionEn brugerrettet beskrivelse af Aktivitetens formål og scope. Kan fx anvendes til en uddybning af formål og mål.StringJa
ReferenceReference til eksterne objekter som aktiviteten vedrører. Fx en henvisning.StringJa
GoalMålene med at udføre Aktiviteten. Angives enten struktureret med kode/system/display eller som fritekst.-Ja
Goal.CodeKode for aktivitetens målStringJa
Goal.SystemKodesystem for aktivitetens målStringJa
Goal.DisplayTekst for koden for aktivitetens målStringJa
Goal.TextAktivtetens mål som fritekstStringJa
CodeDetaljeret beskrivelse af aktiviteten angivet med kode og/eller tekst-Ja
Code.CodeKode på beskrivelsenStringJa
Code.SystemKodesystem for aktivitetens kodeStringJa
Code.DisplayTekst for koden for aktivitetens kodeStringJa
Code.TextAktivitetens kode som fritekstStringJa
Kind

Aktivitetens type. Fx en konsultation (appointment), en spørgeskema (task) eller kommunikation til kommunen (communicationRequest).

Se https://www.hl7.org/fhir/valueset-care-plan-activity-kind.html for værdisæt.

StringJa
Status

Aktivitetens status. Kan fx sættes til "completed" når Aktiviteten er gennemført.

Se https://www.hl7.org/fhir/valueset-care-plan-activity-status.html for værdisæt.

StringNej
ActivityPerformerHvem eller hvilken organisation forventes at udføre aktivitetenPerformerJa
ActivityLocationHvor forventes aktiviteten udførtLocationJa
ScheduledStringTidspunktet for hvornår en aktivitet forventes udført angives for graviditetsforløb som fosterets gestationsalder (estimerede alder) i hele uger. En aktivitet skal f.eks. udføres når fosteret er i uge 20 - altså 20 uger gammel.StringJa
ScheduledPeriodeForventet start- og/eller sluttidspunkt for aktiviteten-Ja
ScheduledPeriode.StartForventet starttidspunkt for aktivitetenDateTimeJa
ScheduledPeriode.EndForventet sluttidspunkt for aktivitetenDateTimeJa

Response-eksempel: CreateCarePlanActivity-response.xml

UpdateCarePlanActivity

Request-eksempel: UpdateCarePlanActivity-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
CarePlanVersionDen aktuelle version af CarePlanenIntegerNej
ActivityIDID på den aktivitetet der ønskes opdateret.StringNej
TitleEn brugerrettet titel på AktivitetenStringNej
DescriptionEn brugerrettet beskrivelse af Aktivitetens formål og scope. Kan fx anvendes til en uddybning af formål og mål.StringJa
ReferenceReference til eksterne objekter som aktiviteten vedrører. Fx en henvisning.StringJa
GoalMålene med at udføre Aktiviteten. Angives enten struktureret med kode/system/display eller som fritekst.-Ja
Goal.CodeKode for aktivitetens målStringJa
Goal.SystemKodesystem for aktivitetens målStringJa
Goal.DisplayTekst for koden for aktivitetens målStringJa
Goal.TextAktivtetens mål som fritekstStringJa
CodeDetaljeret beskrivelse af aktiviteten angivet med kode og/eller tekst-Ja
Code.CodeKode på beskrivelsenStringJa
Code.SystemKodesystem for aktivitetens kodeStringJa
Code.DisplayTekst for koden for aktivitetens kodeStringJa
Code.TextAktivitetens kode som fritekstStringJa
Kind

Aktivitetens type. Fx en konsultation (appointment), en spørgeskema (task) eller kommunikation til kommunen (communicationRequest).

Se https://www.hl7.org/fhir/valueset-care-plan-activity-kind.html for værdisæt.

StringJa
Status

Aktivitetens status. Kan fx sættes til "completed" når Aktiviteten er gennemført.

Se https://www.hl7.org/fhir/valueset-care-plan-activity-status.html for værdisæt.

StringNej
ActivityPerformerHvem eller hvilket organisation forventes at udføre AktivitetenPerformerJa
ActivityLocationHvor forventes Aktiviteten udførtLocationJa
ScheduledStringTidspunktet for hvornår en aktivitet forventes udført angives for graviditetsforløb som fosterets gestationsalder (estimerede alder) i hele uger. En aktivitet skal f.eks. udføres når fosteret er i uge 20 - altså 20 uger gammel.StringJa
ScheduledPeriodeForventet start- og/eller sluttidspunkt for aktiviteten-Ja
ScheduledPeriode.StartForventet starttidspunkt for aktivitetenDateTimeJa
ScheduledPeriode.EndForventet sluttidspunkt for aktivitetenDateTimeJa

Response-eksempel: UpdateCarePlanActivity-response.xml

DeleteCarePlanActivity

Request-eksempel: DeleteCarePlanActivity-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
CarePlanVersionDen aktuelle version af CarePlanenIntegerNej
ActivityIDID på den aktivitetet der ønskes opdateret.StringNej

Response-eksempel: DeleteCarePlanActivity-response.xml

AddCarePlanActivities

Request-eksempel: AddCarePlanActivities-request.xml

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonIdentifierPersonens cprnr.StringNej
AuthorDen enhed, der er forfatter til oplysningerne, eksempelvis en fødselsafdeling eller en lægepraksis.-Nej
Author.OrganisationId

Foratterenheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, sygehusafdeling eller lægepraksis.

StringNej
Author.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
ResponsibleDen organisation, der er ansvarlig for oplysningerne, eksempelvis en region eller en lægepraksis.-Nej
Responsible.OrganisationId

Ansvarlig enheds ID, i form af SOR-id. Dette kan være en ID på kommune, region  eller lægepraksis.

StringNej
Responsible.OrganisationIdSourceTypen af enheds-IDSORNej
PregnancyCourseIdGraviditetsforløbsIDStringNej
CarePlanVersionDen aktuelle version af CarePlanenIntegerNej
TemplateNavn på CarePlan skabelon. Såfremt dette angives, vil CarePlanen blive oprettet med de aktiviteter, der findes i skabelonen.StringNej
OffsetDateDen dato, der tages udgangspunkt i, når template-aktiviteter dateres. Skal angives når Template er angivet.DatoNej

Response-eksempel: AddCarePlanActivities-response.xml

Performer

ElementBeskrivelseTypeOptionel
PersonName.GivenNameFornavnStringJa
PersonName.MiddleNameMellemnavnStringJa
PersonName.SurNameEfternavnStringJa
IdentfierOrganisationens SOR-kodeStringJa
IdentifierTypeIdentifiertypeSORJa
OrgNameNavn på organisationStringJa
Address.StreetAddressLine1Vejnavn og -nummerStringJa
Address.StreetAddressLine2Evt. anden linje af adressenStringJa
Address.PostalCodePostnummerStringJa
Address.CityBynavnString Ja
Address.CountryLandStringJa
TelephoneNumber.ValueTelefonnummerStringJa
TelephoneNumber.UseTypen af telefonnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis telefonnummer er udfyldt.StringJa
FaxNumber.ValueFaxnummerStringJa
FaxNumber.UseTypen af faxnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis faxnummer er udfyldt.StringJa
EmailAddress.ValueE-mail adresseStringJa
EmailAddress.UseTypen af e-mail adresse . Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis e-mail adresse er udfyldt.StringJa

Location

ElementBeskrivelseTypeOptionel
NameNavn på lokation

IdentfierOrganisationens SOR-kodeStringJa
IdentifierTypeIdentifiertypeSORJa
Address.StreetAddressLine1Vejnavn og -nummerStringJa
Address.StreetAddressLine2Evt. anden linje af adressenStringJa
Address.PostalCodePostnummerStringJa
Address.CityBynavnString Ja
Address.CountryLandStringJa
TelephoneNumber.ValueTelefonnummerStringJa
TelephoneNumber.UseTypen af telefonnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis telefonnummer er udfyldt.StringJa
FaxNumber.ValueFaxnummerStringJa
FaxNumber.UseTypen af faxnummer. Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis faxnummer er udfyldt.StringJa
EmailAddress.ValueE-mail adresseStringJa
EmailAddress.UseTypen af e-mail adresse . Dette kan være home, work eller mobile. Dette skal angives hvis e-mail adresse er udfyldt.StringJa


CDA dokument fra Dokumentdelingsservice (DDS)

Data skal som nævnt ovenfor hentes igennem DDS, og har form af et HL7-CDA dokument (Clinical Document Architecture).

Følgende implementeringsguide beskrivelser strukturen af XML dokumentet:

20210104 CPD–GCP Implementation Guide v0.91.pdf
 • No labels