Der etableres med løsningen en web service, som giver mulighed for at fremsøge on-demand CDA dokumenter af typen "Fælles Stamkort".

FSK Registry udstilles ikke direkte på NSP'en men kaldes via DDS som et bagvedliggende XDS Registry. FSK Registry komponenten overlader derfor flere sikkerhedsrelaterede opgaver til DDS.De 5 sidste release notes:

Se alle release notes


  • No labels