Version 1.0 Juli 2018

Kort introduktion til service

Dynamisk Testdata Generator kan anvendes på to forskellige måder. Først og fremmest er der en web-klient, hvor en anvender kan logge ind og oprette personer samt tilknytte autorisationer og ydere hertil. Ud over dette er det muligt for en anvender selv at kalde den HTTP POST baserede web-snitflade, som klienten gør brug af, for på den måde at arbejde med testdata direkte i egne systemer og scripts

Specielle vilkår

Anvendelsen af DTG skal foregå under hensyntagen til kodeks for fælles 'spilleregler' defineret mellem partnerne der anvender NSP eksterne testmiljø - se: Vilkår for anvendelse af de fælles testmiljøer her: Adgang til fælles testmiljøer

Yderligere gøres opmærksom på at ejerskabet af personer - Testpatienter og testCPR nr. - skal vedligeholdes for at undgå uhensigtsmæssig cifferkombination a' la' et CPR nr. i produktion. Se: Adgang til fælles testmiljøer

Nationale test-CPR-Numre til aftestning findes her: Nationale-test-cpr-numre  Bemærk: understøttes ikke af NSP i produktion.

Testpatienter og testCPR nr.

Testpatienter og tilhørende testCPR nr. oprettes i DTG af testbruger.
Testbruger 'ejer' jf. ovenstående disse testpatienter.

I forbindelse med oprettelse af testpatienterne checkes det ønskede tilhørende testCPR nr. op mod CPR datasamlingen i produktion, for at undgå en cifferkombination der kan forveksles med et gyldigt CPR nr. i produktion.

Bemærk: Dette gøres alene i forbindelse med oprettelsen af testpatienten. Det anbefales derfor, at testbruger efterfølgende løbende checker om et testCPR nr./den givne cifferkombination ligner et gyldigt CPR nr. i produktion.
Hvis dette er tilfældet anbefales det at testbruger sletter denne cifferkombination som testCPR og erstatter det med oprettelsen af en ny cifferkombination i DTG.

Komponent og versioner

Web klienten er udviklet med fokus på et brugervenligt og selvforklarende design. Klienten understøttes derfor af flere forskellige browsere, og samtidig er der foretaget flere heuristiske usability tests, der sikrer en klient, der er let forståelig og brugervenlig.

Klienten kan tilgåes via stamdata.nspop.dk hvor den offentlige adresse også kan findes. Klienten er generelt set lavet således at en bruger ikke er tvunget til at angive nogle af de mulige input, hvis et felt er tomt så finder DTG selv på noget realistisk data at anvende. 


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold
Gennem klienten er det muligt at foretage sig følgende handlinger:

 • Liste de personer brugeren selv har oprettet.
 • Filtrere på fornavn, efternavn cpr-nummer mv.
 • Se detaljer for en valgt person, herunder autorisationer.
 • Oprette en ny person hvor man f.eks. kan angive navn, fødselsdag, egen læge mv.
 • Tildele en person en autorisationskode således at vedkommende f.eks. senere kan få et id-kort på NSP (kræver et medarbejdercertifikat fra Nets).
 • Tilknytte en autoriseret person til en yder således at vedkommende fremgår af Yderregisteret.
 • Tilknytte en person med et apotek således at vedkomne fremgår som apoteker i Apotekerregisteret.
 • Tilknytte en forælder til en person med eller uden forældremyndighed.
 • Udstede et særligt sundhedskort til en person (grænsegænger)
 • Fraskrive sig ejerskab af personer man ikke længere ønsker skal fremgå af ens liste.
 • Fremsøge personer ud fra cpr-nummer, herunder også personer der ikke er oprettet af brugeren selv.
 • Se detaljer for fremsøgte personer, dog uden mulighed for interaktion, såfremt personen ikke er oprettet af brugeren selv.
 • Begrænse ordinationsretten for en given autorisation.


Yderligere oplysninger findes her: Dynamisk Testdata Generator (DTG)


Oprettelse af adgang ved henvendelse via NSPOP.dk  Brugeroprettelse


 • No labels