Teknisk navn

doseringsforslag

Opdateringsfrekvens

Hver 6-8 uge

Kilde

Lægemiddelstyrelsen

Version

1


Beskrivelse

Forslag til sundhedsprofessionelle om dosering af præparat. Indeholder informationer om doseringsenheder og -forslag, der består af to relaterede datasæt: Doseringsenheder knytter en enhed til et lægemiddel; doseringsforslag knytter et antal forslag til doseringer til et lægemiddel. Doseringsforslagene repræsenteres i et XML-format, som matcher FMKs snitflader.

Datasættet uploades som en komplet version, hvor ReleaseNumber (se herunder) angiver hvilken version doseringsforslag og doseringenheder tilhører. Bemært, at dette medfører at et kopiregisterudtræk kan indeholde flere versioner, hvor kun seneste version skal anvendes.

Eksterne ressourcer

Miljøoversigt: https://www.nspop.dk/display/web/Doseringsversion+for+test+og+produktion


Datatyper - oversigt


Navn

Beskrivelse

version

Løbenumre for registeret. Dette kan bruges til at se om man har den nyeste udgave af registeret

dosagedrug

Lægemidler identificeret via DrugId og navn

dosageunit

Doseringsenheder som lægemidler doseres i (tabletter, kapsler, mililiter osv)

dosagestructure

XML-repræsentationer af doseringsforslagene

dosagestructurerelation

Relationer mellem lægemidler og deres doseringsforslag

Doseringsforslag_v1

Datatyper - detaljer


Datatype: version

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

daDate

Benyttes pt. ikke (format: YYYY-MM-DD)

Nej


date

lmsDate

Benyttes pt. ikke (format: YYYY-MM-DD)

Nej


date

releaseDate

Dato for udstilling (format: YYYY-MM-DD)

Nej

X

date

releaseNumber

Fortløbende releasenummer

Nej


bigint(15)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: drug

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

releaseNumber

Fortløbende releasenummer

Nej


bigint(15)

drugId

DrugID for det lægemiddel enheder og forslag relaterer sig til

Nej

X

bigint(11)

dosageUnitCode

Refererer til dosageunit code (en eller flere dosagedrug records henviser til samme dosageunit)

Nej


bigint(11)

drugName

Lægemidlets navn

Nej


varchar(200)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosageunit

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

releaseNumber

Fortløbende releasenummer

Nej


bigint(15)

code

Fortløbende id, som er unik pr. releaseNumber (men ikke på tværs af forskellige releases)

Nej

X

bigint(11)

textSingular

Enhedsbetegnelse, ental (fx “tablet”)

Nej


varchar(100)

textPlural

Enhedsbetegnelse, flertal (fx “tabletter”)

Nej


varchar(100)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosagestructure

Feltnavn

Beskrivelse

Optionel

Unik nøgle

Type

releaseNumber

Fortløbende releasenummer

Nej


bigint(15)

code

Fortløbende id, som er unik pr. releaseNumber (men ikke på tværs af forskellige releases)

Nej

X

varchar(11)

type

Hvis doseringsforslaget er for en enkelt doseringsperiode, er type udfyldt med en af følgende:

 • M+M+A+N
 • N daglig
 • PN

Ved flere perioder indesluttes hver periode i "tuborg klammer".

Et eksempel med 2 perioder:

{N daglig}{N daglig}

Nej


varchar(100)

simpleString

Som udgangspunkt er indholdet for en enkelt dag. Det er dog muligt at angive specifikke dage. I så fald skal de angives som "dag N: ".

Hvis forslaget kun indeholder en enkelt doseringsperiode skal det have følgende form:

For typen "M+M+A+N":

Simpel streng indeholder tre eller fire værdier adsklit af '+'. Eksempelvis "0+0+1" for "1 tablet aften" (hvis enheden er tablet).

For typen "N daglig":

Simpel streng indeholder en liste af doser adskilt af ';'. Eksempelvis "1;1" for "1 tablet to gange daglig" (hvis enheden er tablet).

For typen "PN":

Simpel streng indeholder en liste af doser adskilt af ';'. Eksempelvis "1;1" for "1 tablet højst to gange daglig efter behov" (hvis enheden er tablet).

Ved flere perioder indesluttes hver periode i "tuborg klammer"

Et eksempel med 2 perioder:

{dag 1: 2 dag 2: 2}{1}

Ja


varchar(100)

supplementaryText

Supplerende tekst som skrives ud for doseringen. Kan fx være: ", 1 time før virkning ønskes" eller "i det inficerede øre"

Bemærk at der kun angives én tekst uanset antallet af perioder

Ja


varchar(200)

xml

Indeholder XML-repræsentation af de strukturerede doseringer i den form de anvendes i FMK i forskellige snitfladeversioner. Der angives en liste af <Dosage>-elementer, som hver især indeholder snitfladeversionen, samt doseringen som den ser ud for pågældende snitflade. Bemærk at det vil være nødvendigt at tilpasse StartDate og EndDate. Se evt. eksempel nedenfor.

Nej


varchar(10000)

shortTranslation

Kort doseringsoversættelse, som dog udelades hvis den er længere end 70 karakterer (hvilket dog ikke er tilfældet for de fleste doseringsforslag)

Ja


varchar(70)

longTranslation

Lang doseringsoversættelse, som indeholder doseringstiderne, en evt. dosering efter behov samt en linje for hver dag i den strukturerede dosering.

Ja


varchar(10000)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetimeDatatype: dosagestructurerelation

Feltnavn

Beskrivelse

Optional

Unik nøgle

Type

releaseNumber

Fortløbende releasenummer

Nej


bigint(15)

idId som er unikt pr. releasenummerNejXvarchar(200)
drugId"Foreign key" til drug.drugIdNej
bigint(11)
dosageStructureCode"Foreign key" til dosagestructure.codeNej
bigint(11)

validFrom

Gyldig fra (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime

validTo

Gyldig til (format: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+Z)

Nej


datetime


Bilag: XML-eksempel (formatteret aht. læsbarhed):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DosageProposals
    xsi:schemaLocation="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2013/11/01 DosageProposals.xsd"
    xmlns="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2013/11/01"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Dosage>
       <Version>1.4.0</Version>
       <m12:Dosage
           xsi:schemaLocation="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01 ../../../2012/06/01/Dosage.xsd"
           xmlns:m12="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
           <m12:Structure>
               <m12:IterationInterval>1</m12:IterationInterval>
               <m12:StartDate>2010-01-01</m12:StartDate>
               <m12:EndDate>2110-01-01</m12:EndDate>
               <m12:UnitTexts source="Doseringsforslag">
                   <m12:Singular>pust</m12:Singular>
                   <m12:Plural>pust</m12:Plural>
               </m12:UnitTexts>
               <m12:Day>
                   <m12:Number>1</m12:Number>
                   <m12:Dose>
                       <m12:Time>morning</m12:Time>
                       <m12:Quantity>2</m12:Quantity>
                   </m12:Dose>
                   <m12:Dose>
                       <m12:Time>evening</m12:Time>
                       <m12:Quantity>2</m12:Quantity>
                   </m12:Dose>
               </m12:Day>
           </m12:Structure>
       </m12:Dosage>
    </Dosage>
    <Dosage>
       <Version>1.4.2</Version>
       <m13:Dosage
           xsi:schemaLocation="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2013/06/01 ../../../2013/06/01/DosageForRequest.xsd"
           xmlns:m12="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2012/06/01"
           xmlns:m13="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2013/06/01"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
           <m13:Structures>
               <m13:UnitTexts source="Doseringsforslag">
                   <m12:Singular>pust</m12:Singular>
                   <m12:Plural>pust</m12:Plural>
               </m13:UnitTexts>
               <m13:Structure>
                   <m13:IterationInterval>1</m13:IterationInterval>
                   <m13:StartDate></m13:StartDate>
                   <m13:EndDate></m13:EndDate>
                   <m13:Day>
                       <m12:Number>1</m12:Number>
                       <m12:Dose>
                           <m12:Time>morning</m12:Time>
                           <m12:Quantity>2</m12:Quantity>
                       </m12:Dose>
                       <m12:Dose>
                           <m12:Time>evening</m12:Time>
                           <m12:Quantity>2</m12:Quantity>
                       </m12:Dose>
                   </m13:Day>
               </m13:Structure>
           </m13:Structures>
       </m13:Dosage>
    </Dosage>
    <Dosage>
       <Version>1.4.4</Version>
       <m15:Dosage
           xsi:schemaLocation="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/01/01 ../../../2015/01/01/DosageForRequest.xsd"
           xmlns:m15="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/01/01"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
           <m15:Structures>
               <m15:UnitTexts source="Doseringsforslag">
                   <m15:Singular>pust</m15:Singular>
                   <m15:Plural>pust</m15:Plural>
               </m15:UnitTexts>
               <m15:Structure>
                   <m15:IterationInterval>1</m15:IterationInterval>
                   <m15:StartDate>2010-01-01</m15:StartDate>
                   <m15:EndDate>2110-01-01</m15:EndDate>
                   <m15:Day>
                       <m15:Number>1</m15:Number>
                       <m15:Dose>
                           <m15:Time>morning</m15:Time>
                           <m15:Quantity>2</m15:Quantity>
                       </m15:Dose>
                       <m15:Dose>
                           <m15:Time>evening</m15:Time>
                           <m15:Quantity>2</m15:Quantity>
                       </m15:Dose>
                   </m15:Day>
               </m15:Structure>
           </m15:Structures>
       </m15:Dosage>
    </Dosage>
    <Dosage>
       <Version>1.4.6</Version>
       <m16:Dosage
           xsi:schemaLocation="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/06/01 ../../../2015/06/01/DosageForRequest.xsd"
           xmlns:m16="http://www.dkma.dk/medicinecard/xml.schema/2015/06/01"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
           <m16:UnitTexts source="Doseringsforslag">
               <m16:Singular>pust</m16:Singular>
               <m16:Plural>pust</m16:Plural>
           </m16:UnitTexts>
           <m16:StructuresFixed>
               <m16:Structure>
                   <m16:IterationInterval>1</m16:IterationInterval>
                   <m16:StartDate>2010-01-01</m16:StartDate>
                   <m16:EndDate>2110-01-01</m16:EndDate>
                   <m16:Day>
                       <m16:Number>1</m16:Number>
                       <m16:Dose>
                           <m16:Time>morning</m16:Time>
                           <m16:Quantity>2</m16:Quantity>
                       </m16:Dose>
                       <m16:Dose>
                           <m16:Time>evening</m16:Time>
                           <m16:Quantity>2</m16:Quantity>
                       </m16:Dose>
                   </m16:Day>
               </m16:Structure>
           </m16:StructuresFixed>
       </m16:Dosage>
    </Dosage>
</DosageProposals>


 • No labels