DRS, Dokument Registrerings Servicen


Kort introduktion til service

Overordnet beskrivelse om aftaler: Overblik over aftaledeling - version 1.0.pdf

Formål med servicen

Ideen med aftaledeling er et danne et overblik over en patients samlede aftaler i sundhedsvæsnet. Dette betyder især noget for patienter der er i et komplekst forløb, der, på samme tid, spænder over flere kliniske specialer, og hvor patienten er i kontakt med for eksempel egen læge, kommunen og flere hospitalsafdelinger.

Denne service håndterer oprettelsen af nye aftaler.

Overordnet løsnings-/forretningsbeskrivelse af servicen

Servicen tager imod registreringer til det nationale aftalerepository. Efterfølgende sørger repository for at meta-data afleveres til det nationale registry, så aftalerne kan fremsøges vha. Dokumentdelingsservicen.

Hvem er brugerne

Sundhedsfaglige som registrerer aftaler for borgere om møder i sundhedsvæsnet. Både i sygehussystemer, privatpraktiserende og kommunale omsorgsjournalssystemer og øvrige hvor der oprettes aftaler.

Krav og begrænsninger 

Aftaler afleveres vha. system til system forbindelse og der kan kun registreres aftaler.


Service Deklaration: Særlige forhold vedr. anvendelse af Dokumentregistreringsservice (DRS)

Bemærk: Der skal indgås 'Tilslutningsaftale hvis man ønsker at publicere dokumenter via DRS og SDS Nationalt repository: - Specifikke Vilkår for Dokument Registrerings Service (DRS) og Dokument Delings Service (DDS) opkobling via anvendelse af SDS Nationalt repository'. Ligeledes skal der indgås Tilslutningsaftale ved ekstern tilslutning af DR til DRS: - Specifikke vilkår for Dokument Registrering.

Venligst kontakt NSP-Operatør på nsp.op@nsi.dk

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

I 2018 afholdes pilotafprøvning af aftaledeling:

  • Kontakt SDS hvis der er spørgsmål til mulighed for at deltage i pilotafprøvningen
  • Kontakt support hvis du har problemer i forbindelse med pilotafprøvningen: 
  • På de faner som er samlet her findes beskrivelse af servicen
  • Servicen kan testes på TEST1, TEST2, UDD og PRODTEST
  • No labels